Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 649

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sady jabloniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
PL
Celem pracy jest określenie wartości zapylania sadów jabłoniowych w Polsce metodą kosztów zastąpienia. Dokonano także przeglądu metod szacowania wartości zapylania roślin uprawnych oraz podano wielkość i strukturę upraw sadowniczych w Polsce. Badania wykazały, że w przypadku potrzeby zastąpienia owadów zapylających przez człowieka do zapylenia sadów jabłoniowych potrzeba od 1,4 do 2,7 mln osób. Liczba osób niezbędnych do zapylenia hektara sadu jabłoniowego wyniosła 7-14 osób, a wartość zapylenia od 8,4 do 16,8 tys. zł. Wartość zapylenia sadów jabłoniowych oszacowana metodą kosztów zastąpienia wyniosła od 1,6 do 3,3 mld zł. Świadczy to o znaczącej roli owadów zapylających dla sadownictwa.
EN
The aim of the study was to determine the pollination value of apple orchards in Poland by using the replacement cost method. A review of the methods of estimating the value of pollination was made, and the cultivation area and structure of fruit crops in Poland were identified. Studies have shown that replacing pollinators with humans to pollinate apple orchards in Poland requires from 1.4 to 2.7 million people. The number of people per hectare needed to pollinate an apple orchard was 7-14 people, and the value of pollination from 8.4 to 16.8 thousands polish zloty (PLN). The value of pollination of apple orchards estimated using the replacement cost method ranged from 1.6 to 3.3 billion PLN. This demonstrates the significant role of pollinators for growing fruit.
EN
The goals of this study were: valuation of the costs of chemical plant protection of peach trees and of the economic effectiveness of the usage of pesticides in the orchard in 1988-1992. The following methods were used: synthetic analysis, vertical analysis and cost analysis. Information for investigation was collected by the questionnaire method. These studies have shown that the peachery got from 7 to 11.8 kg biological substance per 1 ha. Cost of single plant protection treatment in the orchard increased from 4.3 to 180 złoty per tree. The effectiveness of chemical protection of the orchard expressed as quantity of fruit covering the cost of protective treatment was satisfactory. About from 5.5 to 7.0 percent of total fruit production from the peachery covered the costs of chemical plant protection in 1991-1992.
PL
W prezentowanych badaniach podjęto próbę wykorzystania wskaźników enzymatycznych do oceny reakcji środowiska glebowego na stosowanie ściółek z tworzyw sztucznych w sadzie jabłoniowym. W schemacie modelowym doświadczenia uwzględniono następujące systemy pielęgnacji gleby w rzędach drzew: ściółkowanie włókniną polipropylenową, ściółkowanie czarną folią polietylenową, nieperforowaną i ugór mechaniczny. Ugór mechaniczny w rzędach drzew i murawa w międzyrzędziach stanowiły obiekty kontrolne. Badania wykazały, że sposób utrzymania gleby w sadzie miał istotny wpływ na poziom aktywności enzymów, a zmiany w nasileniu procesów enzymatycznych związane były ze zmianami właściwości chemicznych gleb ukształtowanymi na tle stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Badane systemy odchwaszczania gleby w sadzie można uszeregować pod względem ich oddziaływania na aktywność enzymów następująco: najkorzystniej wpływało utrzymywanie gleby w ugorze mechanicznym, potem ściółkowanie gleby włókniną polipropylenową i ściółkowanie gleby czarną folią polietylenową. Stwierdzono dużą przydatność wybranych parametrów aktywności enzymatycznej w ocenie stopnia przeobrażeń środowiska glebowego pod wpływem stosowanych systemów odchwaszczania.
EN
In undertaken investigations, enzymatic indicators of soil were examined as a factor of soil reaction on the use of plastics for mulching in an apple orchard. Following systems of soil nursing were comparedin the experiment: mulching with fibroid polypropylene, polypropylene black foil (not perforated) and cultivated fallow. The last one and the grass sward in interrows were the control objects. System of soil nursing significantly affected the level of enzymatic activity, what was resultant of changes in chemical properties of soil, affected by soil treatment. Enzymatic activity of soil under investigated systems may be ranged as follows: the most favourable was cultivated fallow followed by mulching soil with fibroid polypropylene material and mulching with black polypropylene foil. Tested parameters of enzymatical activity tested appeared to be effective in evaluation of changes in soil depended upon the systems of soil nursing in orchard.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.