Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water bus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Rečnye tramvai v obŝestvennom transporte
100%
EN
Problems of sustainable economic development also apply to urban transport. The European Union emphasizes the creation of a sustainable transport system in which public transport will function more efficiently. Currently not all possible means of transport are used in public transport. Attempt to introduce transport water means in public transport does not always have a successful result. Existing solutions do not fully meet the postulates requested in passenger transport. The article analyzes the main technical and financial conditions and makes proposals necessary for the implementation of water public transport. Special attention in these proposals is paid to Szczecin agglomeration.
2
Content available Rečnye tramvai v obŝestvennom transporte
75%
RU
Проблемы сбалансированного экономического развития касаются также и городского транспорта. Европейский Союз настаивает на создании устойчивой транспортной системы, в которой будет более эффективно функционировать общественный городской транспорт. В настоящее время в общественном городском транспорте не используются все возможные транспортные средства. Попытки введения водных транспортных средств в общественный транспорт не всегда заканчиваются успехом. Используемые решения не отвечают в полной мере требованиям, поставленным к пассажирским перевозкам. В статье проанализированы основные технические и финансовые условия и приведены предложения, необходимые для функционирования водного общественного транспорта. Особое внимание в этих предложениях уделено щецинской агломерации.
EN
Problems of sustainable economic development also apply to urban transport. The European Union emphasizes the creation of a sustainable transport system in which public transport will function more efficiently. Currently not all possible means of transport are used in public transport. Attempt to introduce transport water means in public transport does not always have a successful result. Existing solutions do not fully meet the postulates requested in passenger transport. The article analyzes the main technical and financial conditions and makes proposals necessary for the implementation of water public transport. Special attention in these proposals is paid to Szczecin agglomeration.
3
Content available remote Tramwaj wodny w Bydgoszczy - transport miejski czy turystyka?
75%
PL
Transport wodny w Bydgoszczy. Analiza przewozów pasażerskich statkiem "Bydgoszcz".
4
Content available Pływające autobusy
75%
PL
W artykule przedstawiono innowacyjne koncepcje konstrukcji autobusów amfibia jako środka transportu, zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Amfibia to pojazd o podwójnym zastosowaniu. Możne posłużyć do różnych zastosowań w dziedzinie militarnej, operacjach ratowniczych, jak i turystyce. Artykuł koncentruje się na opisie koncepcji ,,pływających autobusów” w rożnych krajach. Sukces każdej koncepcji w dużej mierze opiera się na badaniach i rozwoju, chociaż są już znane autobusy amfibie, pojazdy tego typu mają jeszcze przed sobą długą drogę innowacyjnego rozwoju.
EN
The article presents innovative concepts of the construction of ,,swimming buses” as a means of transport, both on land and on water. Amphibian is a dual-use vehicle. It can be used for various applications in the military area, rescue operations, as well as tourism. The article focuses on the description of the concept of an ,,swimming buses” in various countries. The success of each concept is largely based on research and development, although amphibious buses are already known, and vehicles of this type still have a long way to go through innovative development.
PL
Tramwaj wodny – środek miejskiej komunikacji zbiorowej czy jednostka przewozów turystyczny? Identyfikacja, zestawienie i analiza czynników transportu nowopowstałej usługi przewozowej z komunikacją miejską i przewozem turystycznym tj. :cennik biletów, sposobu dystrybucji biletów, czasu przejazdu dostępności, przebieg trasy i częstotliwości kursowania. Wskazanie funkcji przewozowej tramwaju wodnego w Gdańsku.
EN
Water bus – public or touristic mean of transport? Identification, analysis and correlation of the new transport service with public transport and tourist transport, that is: ticket price-list, tickets distribution, travel time, accessibility, the route and frequency. Indication of the transport function of the water bus in Gdańsk.
PL
W Trójmieście trwają prace nad analizami, które zbadają możliwości wykorzystania skroplonego gazu (LNG) i biogazu (bioLNG), jako alternatywnego źródła energii zasilającego sieci trolejbusowe, jako ekologicznego paliwa dla tramwajów wodnych oraz jako źródła wykorzystania odpadów do produkcji paliwa. Analizy są prowadzone na zlecenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w ramach międzynarodowego projektu Liquid Energy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.