Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Epilepsy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Diagnostic challenge in neuropsychiatry: two case reports
100%
2
Content available remote Life-saving dogs
100%
EN
Dogs can play an important role in their owners’ lives. As well as providing a source of comfort, emotional support, and entertainment, there is now evidence suggesting that dogs may promote their owners’ health. The mechanisms of these beneficial effects, however, are unclear. The important role of dogs in their owners’ medical emergencies is illustrated by two cases of patients admitted to our intensive care unit, in whom untrained domestic dogs saved lives by alerting the family. Companion dogs may react to emergencies of their owners and save lives. Clarifying how dogs perceive medical emergencies might stimulate design of emergency alarm systems.
3
Content available remote Diagnostic challenge in neuropsychiatry: two case reports
100%
4
100%
EN
The study of brain networks is based, to a large extent, on pairwise measurements of relationships. Such pairwise relationships can be estimated from brain electrical activity measured from the scalp with routine EEG, from intracranial electrodes during monitoring for epilepsy surgery, or with functional MRI (fMRI) measurements. Here we focus on the study of brain networks through the measurement of pairwise relationships in brain electrical activity as measured by intracranial EEGs. Intracranial EEG data from 11 patients were tested for the presence of relationships which would confi rm or disconfi rm the presence of a resting state network which has previously been observed with fMRI. Mutual information was used as a measure of relationship.
EN
There are relatively few psycho-biographical researches on Moses, the founder of mosaicreligion. This paper is a trial to write an outline of a psycho-biography of this great historicalfigure, whose personality still exercises a great impact on believers of contemporaryJudaic religion. Biblical, historical, psychological and medical reasons will be presented toformulate the supposition that Moses suffered from epilepsy.
EN
The aim of this study was to evaluate vitamin B12 and folate levels, thyroid functions, sex hormones and bone mineral density in idiopathic epileptic patients taking oxcarbazepine as monotherapy. Newly diagnosed pediatric patients with idiopathic partial epilepsy taking oxcarbazepine (OXC) as monotherapy were enrolled in this study. The pre-treatment and 6 months post-treatment values of vitamin B12, folate, thyroid functions, sex hormones, and bone mineral density (BMD) were obtained from all patients. A total of 32 patients (22 (68.8%) males and 10 (31.2%) females) were included in this study. The mean age was 7.4 ± 3.2 years (range: 2–14 years). There were no significant differences between the pre-treatment and 6 months post-treatment values of vitamin B12, folate, thyroid functions, sex hormones, and BMD. However, the 6 month post-treatment sex hormone binding globulin (SHBG) values (159.92 ± 48.14 nmol/L) were significantly higher than the pre-treatment values (137.88 ± 43.12 nmol/L) (p=0.009). We found that OCX treatment in children did not have an effect on serum folate and vitamin B12 levels, thyroid functions, sex hormones and BMD but caused increased SHBG. Over time, the increase in serum SHBG levels may lead to diminished bioactivity of sex steroids, and thus to reduced fertility. The further studies are needed to demonstrate the clinical importance of increased SHBG levels.
PL
Istnieje stosunkowo niewiele badań psychobiograficznych dotyczących założyciela religiimozaistycznej, Mojżesza. Niniejszy artykuł stanowi próbę szkicu psychobiograficznego tejwielkiej postaci historycznej, której osobowość nadal wywiera wielki wpływ na wyznawcówjudaizmu. Zostaną w nim przedstawione racje biblijne, historyczne, psychologicznei medyczne stanowiące podstawę dla sformułowania domniemania, iż Mojżesz doświadczałzaburzeń epileptycznych.
EN
Objectives: Exposure and clinical data concerning cases of toxic convulsions and hypoglycemia due to tetramethyl succinonitrile (TMSN) exposure are reported. Material and Methods: Forty-four workers exposed to TMSN in the PVC production plant participated in occupational health medical check-ups including medical history, clinical examination and clinical chemistry. A 4-year follow-up was performed. To evaluate occupational exposure, measurements of TMSN in the ambient air as well as personal air sampling were conducted. Results: Four workers suffered from convulsions with reversible pathologic EEG and 16 other persons were hypoglycemic. Other frequent symptoms included headaches, dizziness and unpleasant taste sensations. TMSN levels had been clearly above the Swiss occupational exposure limit value (MAK). Occupational hygiene interventions resulted in a reduction of the TMSN concentration below the MAK value. TMSN related symptoms have not been observed anymore in the 4-year follow-up. Conclusion: TMSN is a convulsive substance which in humans has also a hypoglycemic effect.
9
Content available Aktywność zawodowa chorych na padaczkę
58%
EN
Background The aim of the study was to determine the occupational activity of epileptic patients. Particular attention was paid to employment of people with epilepsy, the way the workplace is informed about the disease, impact of education on employment opportunities and the relationship between clinical type of epilepsy and professional activity. Material and Methods Patients were recruited from the neurological outpatient clinic in Warszawa and asked to fill in a customized questionnaire, containing questions on their socio-demographic, clinical and employment status. Results The study included 197 adult patients with epilepsy (64 professionally active and 133 inactive). As many as 47.7% of respondents declared that the disease impeded their employment, and 77.2% admitted that the occurrence of seizure at work had negatively affected their comfort. As many as 42.2% professionally active respondents had revealed the disease at work. There was a statistically significant difference between individuals with primarily generalized seizures and those with partial and secondarily generalized seizures (30.61% vs. 2.63%, p < 0.05). Education had also a significant positive impact on employment (47.06% employed with university degree vs. 9.76% with primary education, p < 0.05). No significant correlations between duration of the disease or number of the epileptic seizures, independent of their type and revealing the disease in the workplace, were observed (p > 0.05). Neither current work status had impact on opinions about difficulties in finding a job (p > 0.05). Conclusions Epilepsy is a great obstacle to finding and maintaining employment. Less than 1/2 of patients inform the workplace about their illness, mainly due to previous negative experiences. Since education significantly enables the employment, programs aimed at promoting vocational activation of patients should facilitate access to learning. Med Pr 2015;66(3):343–350
PL
Wstęp Celem badania było poznanie aktywności zawodowej chorych na padaczkę. Badano formy zatrudnienia chorych, sposób informowania o chorobie w miejscu pracy, wpływ wykształcenia na możliwość znalezienia zatrudnienia oraz zależność między kliniczną postacią padaczki a aktywnością zawodową. Materiał i metody Badaniem objęto pacjentów leczonych ambulatoryjnie w warszawskiej poradni neurologicznej. Opracowano ankietę zawierającą pytania charakteryzujące badaną grupę pod względem socjodemograficznym i klinicznym oraz dotyczące zatrudnienia. Wyniki Do badania włączono 197 dorosłych chorych z rozpoznaną padaczką (64 aktywnych i 133 nieaktywnych zawodowo). Spośród badanych 47,7% zdeklarowało, że choroba utrudnia lub utrudniała im podjęcie pracy, a 77,2% przyznało, że wystąpienie napadu padaczkowego w pracy wpłynęło negatywnie na komfort pracy. W grupie czynnych zawodowo 42,2% osób poinformowało w miejscu zatrudnienia o chorobie – istotna statystycznie była różnica między chorymi z napadami pierwotnie uogólnionymi a ogniskowymi i wtórnie uogólnionymi (30,61% vs 2,63%, p < 0,05). Poziom wykształcenia istotnie wypływał na zatrudnienie (47,06% pracujących chorych z wykształceniem wyższym vs 9,76% z wykształceniem podstawowym, p < 0,05). Nie wykazano istotnych zależności między czasem trwania choroby lub liczbą napadów a informowaniem o chorobie w miejscu pracy (p > 0,05). Status zawodowy także nie wpływał na różnice w opiniach dotyczących utrudnień w znalezieniu pracy (p > 0,05). Wnioski Padaczka jest istotną przeszkodą w podejmowaniu i utrzymaniu pracy. Mniej niż 1/2 chorych zatrudnionych (częściej chorzy z łagodniejszą postacią padaczki) mówi o swojej chorobie w miejscu pracy, prawdopodobnie z powodu wcześniejszych negatywnych doświadczeń. Czynnikiem sprzyjającym podjęciu i utrzymaniu pracy zawodowej chorych jest wykształcenie, dlatego programy wspierające zatrudnienie powinny ułatwiać dostęp do edukacji. Med. Pr. 2015;66(3):343–350
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.