Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono sposób obliczenia obwodowej siły krytycznej, powodującej utratę stateczności płaszcza stalowego, stanowiącego wewnętrzną warstwę dwuwarstwowej konstrukcji zespolonej, stalowo-betonowej. Przeprowadzono rozwiązanie analityczne dla materiałów pracujących w zakresie sprężysto-plastycznym.
EN
This paper presents calculation of circumferential buckling load for steel mantle being an internal layer of two-layer combined concrete-steel construction. An analytical solution for materials working in elastic-plastic range has been presented.
EN
In the Institute of Systematics and Evolution of Animals of the Polish Academy of Sciences in Kraków there is a collection of remains connected with the discovery of the famous Pleistocene rhinoceros Coelodonta antiquitatis (Blum.), the so-called "second rhinoceros" of Starunia which has been World's only nearly completely preserved fossil woolly rhinoceros so far. The carcass of that rhino was found in October 1929, i.e. 80 years ago in a shaft of an ozokerite mine near the village Starunia (the Eastern Carpathian Mts.) together with parts of skeletons of two other ("third" and "fourth") woolly rhinoceroses. Those finds were the results of an Expedition of the Polish Academy of Arts and Sciences. Beside the rhinoceroses abundant remains of flora and fauna, especially insects, were encountered in this locality.
PL
W Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie znajdują się zbiory szczątków związanych ze słynnym plejstoceńskim nosorożcem włochatym Coelodonta antiquitatis (Blum.), zwanym "drugim" nosorożcem ze Staruni. Okaz ten jest jedynym na świecie - niemal kompletnie zachowanym - przedstawicielem wymarłego gatunku nosorożca włochatego. Ciało nosorożca znaleziono w październiku 1929 roku (równo 80 lat temu !) w szybie kopalni włosku ziemnego (ozokerytu) w Staruni (w Karpatach Wschodnich). Nieco powyżej "drugiego" nosorożca znaleziono szczątki szkieletów nosorożców: tzw. "trzeciego" i "czwartego" ze Staruni. Znaleziska te były wynikiem ekspedycji Polskiej Akademii Umiejętności. Wraz z nosorożcami odkryto w Staruni liczne szczątki kopalnych roślin i zwierząt - w szczególności owadów.
PL
Przedstawiono rozwiązanie analityczne cylindrycznego osiowo-symetrycznego zbiornika zespolonego, poddanego wstępnemu sprężaniu. Podobnemu obciążeniu poddana jest osłona biologiczna reaktora jądrowego. Działanie siły podłużnej N oraz rozłożonej siły poprzecznej Pet (wstępne sprężenie konstrukcji dwuwarstwowej stalowo-betonowej) wywołują powstanie naprężenia poprzecznego, którego wartości szukamy.
EN
The article presents an analytic solution for an axially symmetric combined tank subjected to initial compression. A similar load is experienced by the biological shield of a nuclear reactor. The action of the longitudinal force N and the distributed lateral force Pet (initial compression of the dual-layer steel-concrete structure) gives rise to a lateral stress, whose value is sought.
9
63%
PL
W pracy przedstawiono algorytmy analizy wrażliwości układów powłokowych. Oprócz modelowania różniczkowania bezpośredniego, sformułowano sprzężone zagadnienie końcowe bazujące na pierwotnym zagadnieniu początkowym, przydatne w analizie wrażliwości. Opracowano algorytm numeryczny, łatwo implementowany w istniejących pakietach elementów skończonych. Zaprezentowano i przedyskutowano liczbowe wyniki analizy wrażliwości dla powłoki cylindrycznej.
EN
A numerical formulation for sensitivity analysis of shell structure is presented in the paper. In addition to modeling the direct differentation coupled to the find question was formulated based on primary issue of use in the initial sensitivity analysis. An algorithm for numerical easily implemented in existing finite element packages. There were presented and discussed numerical results of sensitivity analysis for shell cylindrical.
EN
The subject of this paper are archaeozoological sources obtained during the excavation conducted at Site 1 at Gabultów in 1998. They come from the grave and five assemblages associated with Trzciniec Culture. The find context indicates sacrifice. All the remains are only horses' bones. These are the fragments of cranium, mandibles and back legs. Total number of characters are assessed at no less than nine, their age is varied and grouped between 3,5 and 11-12 years old.
14
Content available remote Wpływ wskaźnika klasy materiału na kształt powierzchni wytężeniowej
63%
EN
The paper presents an analysis of material class index for brittle materials. This criterion is applicable for such materials as ordinary concrete, cement mortars, and isotropic rocks, especially Carrara marble. The strength criterion is based on the W. Burzyński`s hypothesis. Burzyński`s hypothesis is a universal hypothesis. The strength hypothesis of brittle materials allow for effective determining the strength of reinforced concrete structures. The suitable classification of brittle materials is given and their physical and mechanical parameters used in analytical functions of the strength criterion are determined. For most states of stresses, the calculation formulae derived from the strength criterion are confirmed by the experimental results found in various technical reports.
PL
W artykule przedstawiono analizę wrażliwości powłoki cylindrycznej obciążonej parą, przeciwnie skierowanych sił skupio-nych. Przedstawiono obliczenie przemieszczenia powłoki, jej wrażliwość na zmianę promienia krzywizny i grubości powłoki. Wrażliwość została obliczona metodą różniczkowania bezpośredniego. Obliczenia przeprowadzono dla różnych grubości i różnych promieni powłoki. W wyniku przeprowadzonych obliczeń wyciągnięto następujące wnioski: wrażliwość przemieszczenia rośnie wraz ze wzrostem promienia i maleje ze wzrostem grubości.
EN
The article presents the sensitivity analysis of a cylindrical shell loaded by two concentrated forces directed in the opposite ways. The calculations present the shell displacement, its sensitivity to the change of a curvature radius and shell thickness. The sensitivity was estimated by means of a direct differentiation method. The direct differentiation method was conducted on the strength of solution shell by means of double trigonometric series. Authors took the solution of displacement from Łukasiewicz book [4]. In this paper three examples are presented. The calculations were carried out for different thickness and for different radii of the shell. As a result of calculations, the following conclusions were drawn: displacement sensitivity increases with the increasing radius and decreases with the increasing thickness, sensitivity to the change of shell thickness is bigger than sensitivity to the change of a curvature radius. Order of magnitude of sensitivity depends on the proportion shell thickness to curvature radius.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.