Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologie kompleksowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available Kompleksowa technologia zbioru kukurydzy na ziarno
100%
PL
W pracy przedstawiono kompleksową technologię zbioru i suszenia ziarna kukurydzy dla gospodarstw indywidualnych. Omówiono także wyniki badań przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych. Zwrócono uwagę na możliwość skrócenia czasu zbioru i automatyzacji przebiegu procesu suszenia ziarna kukurydzy.
EN
At work, the complete technology of maize harvesting for grain was presented. Especial attention was paid on the technologies based on a technical equipment of the peasant farms. An adapted Bizon ZO56/3 combine-harvester with cutting adapter was used to harvest maize grain. The threshed grain was dried using a sieve-canal dryer about capacity 6 t. A warmth converter with the oil burner EO 20KA and power about 25-70 kW was used to heat up the air drying. The centrifugal fan FK-40 was used to pressing the hot air. Dried grain was loaded onto trailer using the screw conveyor T206/2.
EN
The project aimed to evaluate selected fluxes of energy put on particular operations in fully mechanized technologies of peas, lupin, barley, maize, fodder beet and potato production at either, the minimum and maximum level of total energy inputs. Five-year investigations were carried out a farm localized on the soils of very good, good and weak rye complex. All the amounts and kinds of energy inputs on the operations connected with applied production technologies were exactly measured and recorded. The investigations showed that the levels of mechanical tractive force inputs were proportional adequately to total energy inputs - consumption of the capital assets inclusive - not for all kinds of crop production, nor to obtained yields. Moreover, the rates of increasing particular energy input fluxes, between their minimum and maximum levels, were adequately disproportionate and strongly differentiated depending on the kind of production. The fluxes of energy inputs for particular operations were also considerably differentiated within investigated production technologies and among them as well as between the extreme levels of total energy inputs.
PL
Celem pracy było określenie wybranych strumieni nakładów energii na zabiegi w kompleksowo zmechanizowanych technologiach produkcji grochu, łubinu, jęczmienia, kukurydzy, buraków pastewnych i ziemniaków przy minimalnym i maksymalnym poziomie sumarycznych nakładów energii. Badania przeprowadzono w okresie pięciu lat w gospodarstwie położonym na glebach należących do kompleksu żytniego: bardzo dobrego, dobrego i słabego. Prowadzone były ścisłe pomiary, rejestrowano wszystkie ilości i rodzaje nakładów energii poniesionej na zabiegi w ramach stosowanych technologii upraw. Z przeprowadzonych badań wynika, że poziomy nakładów mechanicznej siły pociągowej nie we wszystkich rodzajach produkcji były odpowiednio proporcjonalne do poziomów sumarycznych nakładów energii, w tym zużytych środków trwałych, także do odpowiednio osiągniętych plonów roślin. Ponadto stopnie wzrostu poszczególnych strumieni nakładów energii między jej poziomem minimalnym i maksymalnym były odpowiednio nieproporcjonalne i bardzo zróżnicowane w zależności od rodzaju produkcji. Występowało też duże zróżnicowanie strumieni nakładów energii z tytułu wykonywanych zabiegów w obrębie badanych produkcji oraz między ich rodzajami, a także między skrajnymi poziomami sumarycznych nakładów energii.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.