Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 558

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki przechowywania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
1
Content available remote System logistyczny magazynu do składowania stali
100%
PL
W artykule przedstawiono system logistyczny magazynu technologicznie specjalizowanego pod kątem obsługi i magazynowania wyrobów stalowych. Technologie składowania łączą się z szeregiem zabiegów i czynności służących zabezpieczeniu dóbr materialnych i utrzymywaniu ich w stanie pełnej przydatności użytkowej podczas pozostawania w danym miejscu. Jest to możliwe poprzez zapewnienie im najodpowiedniejszych, niezbędnych warunków przechowywania. Ogół poczynań służących temu celowi nazywany jest przechowalnictwem. Przez określenie „składowanie” rozumiany jest całokształt działalności związanej z przechowywaniem surowców, półproduktów, produktów finalnych oraz materiałów odpadowych. Miejsca służące do tego celu noszą nazwę magazynów oraz składowisk, przy czym zwyczajowo (umownie) określa się, że ładunki sztukowe uformowane z surowców użytecznych oraz półprodukty i produkty finalne składowane są w magazynach.
4
Content available remote Zberihgannja pam'jatok ihstorihji ta kul'turi pri ponizhenomu tisku povihtrja
100%
EN
The article says about storage of museum exhibits under the conditions of decreased air pressure and the complex production assignment. It is required study thermodynamical special changes of state air by the change of air pressure.
PL
Celem badań była ocena jakości i trwałości mleka spożywczego pasteryzowanego o zawartości tłuszczu 2,5%, przetrzymywanego w punktach sprzedaży detalicznej w różnych warunkach temperaturowych, tj. w temperaturze chłodniczej 7 + 1°C oraz w temeraturach 12 + 1°C i 17 + 1°C. Mleko analizowano bezpośrednio po produkcji oraz po 24 i 48 godzinach przechowywania. W mleku dokonano pomiaru kwasowości, oznaczono ogólną liczbę drobnoustrojów, liczbę drobnoustrojów psychrotrofowych, bakterie z grupy coli oraz przeprowadzono ocenę organoleptyczną. Przechowywanie mleka spożywczego w warunkach chłodniczych (6-8°C) zapewnia utrzymanie jego dobrej jakości przez deklarowany 48 godzinny okres jego sprzedaży. Wraz ze wzrostem temperatury w tym samym okresie przechowywania mleka dochodzi do wzrostu kwasowości, namnożenia poszczególnych grup drobnoustrojów oraz pogorszenia wyróżników organoleptycznych, zwłaszcza zapachu i smaku. Pozostawienie mleka w temperaturze o 2°C wyższej od deklarowanej w Polskiej Normie nie powoduje istotnego pogorszenia jakości mleka spożywczego jedynie przez pierwsze 24 godziny sprzedaży. W wyższych temperaturach już po 24 godzinach przetrzymywania kwasowość miareczkowa, zanieczyszczenie mikrobiologiczne łącznie z pojawieniem się bakterii z grupy coli w 0,01 cm3 oraz pogorszenie wszystkich ocenianych wyróżników jakości powoduje dyskwalifikację produktu do spożycia.
EN
The aim of research work was estimation of the quality and shelf life of pasteurised liquid milk contained 2,5% of fat, that was stored in retailing shops in different temperature conditions, i.e. in cold store temperature 7 + l°C and also in tempertures: 12 + 1°C, 17 + 1°C. The milk was analysed directly after production and also after 24 and 48 hours of storing. Following characteristics were analysed in the milk: acidity, total bacteria count, psychrotrophic bacteria count, coli number and also sensory evaluation was carried out. Milk storing in low temperature (6-8°C) guaranteed keeping of good quality for committed shelf life. The increasing of the storing temperature caused increasing of acidity, multiplying of bacteria groups and deterioration of sensory characteristics especially: smelt and taste. Storing the milk at temperature 2°C higher than temperature defined by Polish Standard has no influence on worsening of quality of liquid milk for the first 24 hours of its shelf life. After 24 hours of storing at higher temperatures the increasing of titratable acidity, decreasing of microbial quality including presence of coli bacteria in 0,01 cm3 and also deterioration of all others estimated characteristics caused disqualification of the milk.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.