Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Lilium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Materiał badawczy stanowiły, odzyskane zalążnie i zarodki mieszańców międzygatunkowych - Lilium x formolongi skrzyżowanych z odmianami 'Casa Blanca' i 'Siberia' należącymi do lilii orientalnych. W celu pokonania barier międzygatunkowych zastosowano regenerację roślin z zalążni ciętych w plastry i z zalążków wyłożonych bezpośrednio na pożywkę. Wzrost kalusa zaobserwowano w przypadku trzech mieszańców: Lilium x formolongi x Lilium x formolongi (21% eksplantatów inicjujących kalus), Lilium x formolongi x Lilium 'Siberia' (14%), Lilium x formolongi x Lilium 'Siberia' (28%). W obrębie zalążków izolowanych bezpośrednio na pożywkę większy procent skiełkowanych zalążków uzyskano z mieszańca L. x formolongi x Lilium 'Siberia' (44% wyłożonych zarodków). Kiełkowanie zalążków wystąpiło od 2 do 10 dnia od wyłożenia na pożywkę. Najlepszym sposobem regeneracji roślin z kultur niedojrzałych zalążków lilii jest ich izolacja i wykładanie bezpośrednio na pożywkę inicjującą rozwój zarod­ków, zaś optymalnym wiekiem pobierania zalążków do kultur in vitro, jest termin od 28 dnia po zapyleniu w przypadku mieszańca Lilium x formolongi x Lilium x formolongi, natomiast u mieszańca Lilium x formolongi x Lilium 'Siberia' możemy od 25 dnia.
PL
Experimental material consisted of rescued ovaries and embryos of inter­specific hybrids - Lilium x formolongi crossed with 'Casa Blanca' and 'Siberia' cultivars belonging to oriental lilies. In order to break the interspecific barriers plant regeneration from ovaries cut into slices and embryos placed directly on the medium were used. Callus growth was observed in the case of three hybrids: Lilium x formo­longi x Lilium X formolongi (21% of explants initiating callus), Lilium x formo­longi x Lilium 'Siberia' (14%), Lilium x formolongi x Lilium 'Siberia' (28%). Within the embryos isolated directly on the medium a higher percentage of germinated embryos was obtained from the hybrid Lilium X formolongi x Lilium 'Siberia' (44% embryos). The last embryo germinated 10 days after being placed on the medium. The best method of regenerating plants from the culture of immature embryos of lily is their isolation and placing directly on medium initiating embryo development while the optimum time for starting in vitro culture begins on the 28th day after pollination.
EN
Experimental infection of Alstroemeria seedlings with naturally infected lily ‘Casablanca’ with stunting and flower bud deficiency phytoplasma resulted 3–4 weeks after top grafting in chlorotic and/or necrotic stripes, whitening of the leaves, shoot necrosis and die back. Flower discoloration or malformation were not observed. Attempts to transmit phytoplasma from naturally infected lily and experimentally infected Alstroemeria to Catharanthus roseus by top grafting resulted in stunted growth, dull yellowing and malformation of the leaves in 4–6 weeks. Some plants were temporary entirely vegetative and did not produce flowers. The periwinkle plants that were bridged by Cuscuta odorata from the diseased lilies and Alstroemerias showed similar symptoms as top-grafted ones. With the universal primer pairs rU3/fU5 specific PCR product with expected length ∼900 was amplified from samples collected from lilies with severe symptoms and top grafted test plants. All PCR products used for RFLP analysis after digestion with Alu I showed the same restriction profiles. Position of three obtained bands corresponded to the lengths of the DNA fragments of American aster yellows (AAY) phytoplasma group.
PL
Obiektem badań były mieszańce międzygrupowe lilii Mieszańce Orientalne, Mieszańce Longiflorum, Mieszańce Trąbkowe i Mieszańce Azjatyckie. Określono skuteczność krzyżowania różnych gatunków lilii przy zastosowaniu dwóch różnych sposobów zapyleń oraz wspomagania kiełkowania otrzymanych zarodków w kulturach in vitro. Do udanych krzyżowań zaliczono ‘Montreux’ x ‘Rosato’, ‘Montreux’ x ‘Miami’, ‘Berlin’ x ‘Connecticut King’. L. regale x ‘Apeldoorn’ i ‘Miss Alice’ x ‘La Reve’. Pięć pierwszych mieszańców zawiązało po jednym nasionku. Z krzyżowań między L. regale x ‘Apeldoorn’ i ‘Miss Alice’ x ‘La Reve’ L. regale x ‘Apeldoorn’ i ‘Miss Alice’ x ‘La Reve’ otrzymano po 3 nasiona, między L. regale x ‘Miss Alice’- 2 nasiona, a ze skrzyżowania odmian L. regale x ‘Apeldoorn’ i ‘Miss Alice’ x ‘La Reve’- 5 nasion. W sumie z 452 krzyżowań udało się otrzymać 16 nasion z wykształconymi zarodkami. Wszystkie odznaczały się słabą żywotnością. W kulturach in vitro zainicjowano do wzrostu tylko jedno z zawiązanych nasion ‘Berlin’ x ‘Connecticut King’.
EN
The studies were conducted on the inter-group lily crosses - Oriental hybrids (10), Longiflorum hybrids (3), Trumpet hybrids (2) and Asiatic hybrids (9). The work aimed at determining the efficiency of crossing various lily species using two different methods of pollination and assisting the germination of the embryo in the in vitro cultures. Among the successful crossings were: ’Montreux’ x ’Rosato’, ’Montreux’ x ‘Miami’, ‘Berlin’ x ‘Connecticut King’, L. regale x ‘Apeldoorn’ and ‘Miss Alice’ x ‘La Reve’. The first five crossbreds produced one seed each. Crossing between L. regale and ‘Apeldoorn’, ‘Miss Alice’ and ‘La Reve’ resulted in three seeds each, L. regale and ‘Miss Alice’ - 2 seeds, L. regale and ‘Apeldoorn’, ‘Miss Alice’ x ‘La Reve’ - 5 seeds each. In total out of 452 crossings 16 seeds were obtained with a well formed embryo. All were characterized with a poor vitality. In the in vitro cultures only one seed was initiated for growth - ‘Berlin’ x ‘Connecticut King’.
PL
Ustalono możliwości otrzymania mieszańców międzygatunkowych lilii przy zastosowaniu trzech metod zapylenia - tradycyjnego, polegającego na przeniesieniu pyłku z rośliny ojcowskiej na roślinę mateczną oraz dwóch prowadzących do ograniczenia barier krzyżowalności - skrócenia słupka i wycięcia szyjki słupka. Krzyżowania prowadzono między odmianami lilii z grupy Mieszańców Azjatyckich (‘Apeldoorn’, ‘Connecticut King’, ’Dreamland’, ‘Gran Paradiso’, ‘Miss Alice’, ‘Montreux’ ‘Prima’, ‘Roma’) i z grupy Mieszańców Longiflorum (L. longiflorum ‘Snow Queen’, L. longiflorum, L. ×formolongi w latach 1999-2001 w szklarni i na poletkach hali wegetacyjnej AR w Szczecinie. W wyniku przeprowadzonych krzyżowań otrzymano 69 nasion mieszańcowych z wyraźnie widocznym zarodkiem. W większości przypadków były to nasiona pochodzące z zapyleń połączonych z przycinaniem słupka. Próby kiełkowania prowadzono na pożywce MS (Murashige i Skoog 1962) z dodatkiem kazeiny hydrolizowanej (60 g‧dm⁻³ i 200 mg‧dm⁻³), w fitotronie o temperaturze 25°C i natężeniu napromieniowania kwantowego 40 µmol‧m⁻²‧s⁻¹. Spośród 69 nasion mieszańcowych skiełkowało zaledwie jedno, otrzymane ze skrzyżowania ‘Connecticut King’ ×L. longiflorum.
EN
The studies aimed at determining the possibility of obtaining crosses between different species of lily, using a traditional pollination method (transfer of the pollen from paternal to maternal plant) and two other methods elaborated in order to overcome the barriers of crossbreeding - shortening the style or cutting out the style. The tests were conducted in the years 1999-2001 in glasshouses and fields of the vegetation hall. Crosses were made between cultivars of lily from the group of Asiatic hybrids (‘Apeldoorn’, ‘Connecticut King’, ‘Dreamland’, ‘Gran Paradiso’, ‘Miss Alice’, ‘Montreux’ ‘Prima’, ‘Roma’) and the group of Longiflorum hybrids (L. longiflorum ‘Snow Queen’, L. longiflorum, L. ×formolongi). As a result of the crosses conducted 69 crossbred seeds were obtained with a clearly visible embryo. In a majority of cases the seeds came from pollination performed on a shortened style. Germination tests were conducted for 16 hours in a phytotron at 25°C and quantum irradiance 40 µmol‧m⁻²‧s⁻¹on a MS medium (Murashige, Skoog 1962) with an addition of 60 g‧dm⁻³ and 200 mg‧dm⁻³ of casein hydrolysate. Out of the 69 crossbred seeds only one germinated - obtained from the crossing ‘Connecticut King’ × L. longiflorum.
EN
Lillies bulbs are infected by many fungi species. Among the isolated fungi species most often were identificated: F. oxysporum, P verrucosum var corymbiferum. Cylindrocarpun didyuum and Phoma glomerata. All the mention fungi species turned out pathogenic to lilies bulbs. Cylindrocarpon didymum and Phoma glome ra ta were not reported till now as pathogenic to lily. Fungi most often isolated from lily infected covering scales and roots. Among the tested cultivars the most susceptible to fungal infection are Regale and Royal Gold.
PL
Na podstawie dwuletnich badań polowych i laboratoryjnych wykazano, że cebule lilii zasiedlone są przez szereg gatunków, wśród których dominują Fusarium oxysporum, Penicillium verrucosum var. corymhiferum (syn. P. corymbiferum), Cylindrocarpon didymum oraz Phoma glomerata. Wszystkie z wy­mienionych gatunków są chorobotwórcze dla cebul lilii, lecz w różnym stopniu. Skład gatunkowy i częstotliwość występowania zidentyfikowanych grzybów zależą od poziomu zasiedlenia cebuli, w mniej­szym stopniu od odmiany.
EN
Chromosome morphology was studied in lily genotypes L. candidum, L. x formolongi, L. henryi and L. pumilum, and cultivars ‘Alma Ata,’ ‘Expression,’ ‘Marco Polo,’ ‘Muscadet’ and ‘Star Gazer’ belonging to the horticultural group Oriental hybrids. All genotypes tested represented 2n = 2x = 24 chromosomes. Chromosomal markers were established after Feulgen and silver staining, from analysis of the chromosome length and position of the primary and secondary constrictions. For each chromosome the arm index was calculated. Based on these data, idiograms were drawn. For the genotypes analyzed the markers were the secondary constrictions, as confirmed by silver staining. Chromosome length can be used as a marker in only a few cases. From 4 to 10 chromosomes could be identified using secondary constrictions as markers, depending on the genotype. Markers are proposed for each possible species x cultivar and cultivar x species combination.
EN
The presence of phytoplasmas in Lilium sp. showing severely stunted growth, leaf malformation and flower buds deficiency was demonstrated for the first time using polymerase chain reaction assays with primers amplifying phytoplasma 16S rDNA regions. These phytoplasmas were found in leaves as well as roots and bulb scales of symptomatic and CMV and/or LSV affected and asymptomatic virus-free lilies.
EN
The interaction between foliar treatment with 100 mg∙dm–3 of both gibberellic acid 4+7 (GA4+7) and benzyladenine (BA) and vase solution containing 3% sucrose was analysed in cut Lilium ‘Alma Ata’. GA4+7+BA considerably delayed leaf senescence, suppressed anthocyanin accumulation in the leaves of plants held in the sucrose solution and improved the average longevity of the flowers and the vase life of the stems. Sucrose in the vase solution strongly reduced the abscission of leaves and contributed to the enlargement of the top flower. The number of significant interactions between the treatments indicated that the investigated factors acted dependently mainly on flower quality, while their action on leaf quality was mostly independent. Results show that combined treatment with growth regulators and sucrose may considerably increase postharvest quality of cut Lilium ‘Alma Ata’.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.