Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 483

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pożar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wzajemne oddziaływanie urządzeń tryskaczowych, urządzeń służących do odprowadzania dymu i ciepła oraz kurtyn dymowych w momencie ich uruchomienia. Zaprezentowano również dane dotyczące współpracy ww. instalacji, otrzymane na podstawie przeprowadzonych prób pożarów w skali naturalnej.
PL
Gdy pożar zagrozi budynkowi i znajdującym się w nim ludziom, należy mieć do dyspozycji stałe urządzenia gaśnicze, które bez udziału człowieka będą w stanie ugasić ogień. Najbardziej znane są tryskacze, które sprawdziły się w niezliczonych pożarach i należą do najskuteczniejszych urządzeń przeciwpożarowych.
3
Content available remote Modelowanie i symulacja ewakuacji ludzi z tuneli
100%
PL
W artykule podjęto tematykę modelowania ewakuacji z tuneli przy pomocy modeli mikroskopowych opartych na paradygmacie agentowym ABM (Agent–based modeling) oraz koncepcji DDM (Data-driven modeling). Piesi w prezentowanej metodologii są reprezentowani jako agenci posiadający zestaw indywidualnych cech – atrybutów. Na bazie systemu został stworzony prototyp narzędzia symulacyjnego, który uwzględnia akwizycję danych ze środowiska symulacyjnego FDS (Fire dynamics simulator), które to dane mają bezpośredni wpływ na proces ewakuacji.
EN
The article deals with the subject of modeling of emergency withdrawal from the tunnels with the help of microscopic models based on ABM (Agent-based modeling) paradigm, and the DDM (Data-driven modeling) concept. The pedestrians, in the presented methodology, are represented as agents having a set of individual characteristics - attributes. On the basis of the system the prototype of a simulation tool was developed that takes into account the acquisition of data from a simulation environment FDS (Fire dynamics simulator), the data which have a direct impact on the process of emergency evacuation.
4
Content available remote Okna a bezpieczeństwo pożarowe
100%
PL
Powstanie pożaru w obiektach budowlanych, w szczególności w często pojawiających się obecnie wysokościowcach, stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla ich użytkowników. Największym zagrożeniem jest powstający w procesie spalania dym, który z olbrzymią prędkością ogarnia kolejne obszary budynku.
PL
Intensywne nagrzewanie w czasie pożaru elementów konstrukcji drewnianych prowadzi sukcesywnie do ich zniszczenia. Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych wynika ze zmienności materiałowych charakterystyk drewna w podwyższonej temperaturze. Ważnym elementem pożarowej analizy konstrukcji drewnianych jest uwzględnienie fizykalnej nieliniowości materiału.
EN
lntensive heating of timber structures in the fire consequently leads to the damage of these structures. Fire resistance of timber structures results from material properties changeability of timber at elevated temperature. The important element of the fire resistance analysis of timber structures is taking into calculation a physical nonlinearity of material.
7
Content available remote O właściwościach stali w podwyższonej temperaturze
100%
8
Content available remote O analizie pożarowej konstrukcji stalowych
100%
9
Content available remote Pożary drogowych obiektów mostowych
100%
PL
W artykule przeprowadzono analizę pożarów obiektów mostowych. Stwierdzono, że konstrukcja obiektu mostowego powinna być zaprojektowana i wykonana z materiałów niepalnych, zapewniających odporność ogniową .
PL
Jednym z kryteriów projektowych w instalacjach zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych za pomocą nadciśnienia jest zapewnienie minimalnej prędkości przepływu w drzwiach otwartych w kierunku od przestrzeni chronionej do korytarza. Minimalna prędkość przepływu ma uniemożliwić przedostanie się dymu z przestrzeni objętej pożarem do przestrzeni chronionej. Warunek zostanie spełniony tylko w przypadku zapewnienia odprowadzenia tego powietrza z budynku.
PL
Przeanalizowano pracę statyczną konstrukcji nośnej przekrycia pawilonu wystawowego podczas kolejnych faz pożaru, uwzględniając nieliniowe charakterystyki materiałowe w funkcji temperatury. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów rzeczywistych odkształceń.
EN
Static behaviour of roof structure of an exhibition pavillon during succesive fire propagation, taking account of non-linear material's characteristics as temparature functions has been presented.
PL
każdego roku dochodza do nas tragiczne informacje o upałach wywołujących na całym świecie serie ogromnych pożarów. Życie tracą w nich ludzie, tracone sa majątki, ale też masowo ginie roślinność. Do największych i najniebezpieczniejszych pożarów wielkich powierzchni dochodzi w Australli, ale powody i skutki są identyczne pod każdą szerokością geograficzną.
PL
W drugiej części publikacji zostaną przedstawione analizy numeryczne dotyczące wspomnianych wcześniej problemów, omówione czynniki wpływające na ich powstanie oraz zaproponowane rozwiązania. Rozważane będą parametry opisujące pożar, sposób doprowadzenia powietrza kompensacyjnego, scenariusze nieprawidłowego wykrycia pożaru oraz wptyw lokalizacji punktów wyciągu na działanie systemu w obrębie stacji i poza nią.
PL
W swoim artykule opisał stosowane w Republice Białoruskiej współczesne metody zmierzające do zapobiegania i likwidowania pożarów a także innych zagrożeń. W celu przeciwdziałania zagrożeniom w Republice Białoruskiej został opracowany i wdrożony do stosowania państwowy system ostrzegawczy.
PL
Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w garażach podziemnych stanowi skomplikowane, wieloetapowe zagadnienie, które niejednokrotnie nastręcza projektantom wentylacji wielu problemów. Dzieje się tak z uwagi na złożony charakter zjawisk fizycznych, jakie towarzyszą powstawaniu i rozwijaniu się pożaru, przed którego skutkami system wentylacji pożarowej powinien stanowić ochronę. Pomocnym narzędziem, sprawdzającym się w ocenie skuteczności pracy systemów wentylacji pożarowej na etapie projektowym, jest wykonywanie analiz cieplno-przeplywowych służących odzwierciedleniu warunków panujących w garażu podziemnym podczas pożaru.
PL
Elektrownia Tilbury w nowym wyposażeniu, po remoncie związanym z pożarem z 2012 r., pracowała tylko do października 2013 r. Jej zamknięcie związane było z wygaśnięciem licencji. Przez ten czas przetestowano jednak zastosowane nowe rozwiązania przeciwpożarowe i potwierdzono, iż prawidłowo spełniają one swoją rolę.
PL
W Polsce nie prowadzi się badań statystycznych dotyczących przyczyn pożarów i wartości powodowanych przez nie strat w zakładach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów. Z tego względu artykuł oparty jest na analizie kilku pożarów, które miały miejsce w przeszłości.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.