Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  detektory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Analizowano system zobrazowania temperaturowego rotującego pocisku zawierającego linijkę detektorową umieszczoną radialnie w płaszczyźnie obrazowej głowicy. Zbadano możliwość osiągnięcia dyskryminacji celu wymaganego do samonaprowadzania pocisku przy zastosowaniu detektorów Hg1-xCdxTe pracujących bez chłodzenia kriogenicznego. Wykrycie celu umożliwiają niechłodzone długofalowe fotodetektory dostępne handlowo. Dla uzyskania wyższych stopni dyskryminacji konieczne jest zastosowanie chłodzonych detektorów lub detektorów z immersją optyczną.
EN
A thermal image system in the form of a radial linear array of detectors placed in the seeking head image plane of the rotating missile is analysed in the paper. The application of detectors made from the composition of mercury-cadmium-tellurium operating without cryogenic cooling to discriminate a target in self-guiding missiles is considered. The detection of targets can be provided by commercially available detectors whereas the achieving of a higher resolution level requires the detectors which are cooled or work with the optical immersion.
PL
W artykule poruszono najważniejsze zagadnienia związane ze szkodliwymi skutkami emisji CO i CO2 w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie, w tym rozwiązania techniczne.
PL
Obszary zagrożenia gazowego wymagają zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia. Jak działa strefowa detekcja gazów?
4
Content available remote Kwantechizm czyli klatka na ludzi
80%
PL
Wyobraźmy sobie strumień światła padający na szybę. Każda szyba przepuszcza tylko część światła, a resztę odbija albo pochłania. Wystarczy spojrzeć na własne odbicie w oknie. To, ile dokładnie światła się odbija, a ile przechodzi przez szybę zależy od szczegółów materiału, z którego wykonane jest szkło. Dla uproszczenia wyobraźmy sobie, że mamy szkło, które odbija i przepuszcza dokładnie po połowie padającego światła.
PL
Kwestie związane z wentylacją garaży reguluje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Przepisy dotyczą małych garaży znajdujących się w budynkach jednorodzinnych (lub obok nich) oraz garaży z wieloma stanowiskami postojowymi. Rozporządzenie rozróżnia garaże otwarte, tj. bez ścian zewnętrznych lub z przesłonami żaluzjowymi i niepełnymi oraz garaże zamknięte z pełnymi ścianami lub obudową zewnętrzną i z zamykanymi otworami. W artykule omówiono przepisy regulujące te kwestie.
PL
Opracowano model teoretyczny głowicy samonaprowadzania rotujących pocisków wykrywającej termiczne promieniowanie celów. Określone zostały rozdzielczości przestrzenne i temperaturowe głowicy, a następnie prawdopodobieństwa dyskryminacji celów w zależności geometrii mozaiki detektorowej. Obliczenia wykonano dla detektorów promieniowania zakresu dalekiej (8-10 um) podczerwieni pracujących w temperaturze (300-200K).
EN
A theoretical model was developed for the rotating self-guided head of the missiles detecting the infrared radiation of targets. The space and temperature resolutions of the head were determined together with the target discrimination probability depending on the detector matrix geometry. The calculations were carried out for far intrared detectors (8-10um) operating at 300-200 K temperature.
EN
An indirect method measurement which use a small Faraday cup is described. The methodis used in nanosecond pulse radiolysis experiments for recording pulse-to - pulse fluctuations of the dose rate in the target cell.
PL
W publikacji uwagi praktyczne odnoszące się do wymagań zapewnienia wentylacji w garażach podziemnych zgodnie z odpowiednimi zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
13
Content available remote On sensitivity loss of the neutron detectors during long operation of MPR
60%
EN
Nuclear reactor instrumentation is considered as one of the most important detecting systems in reactor operation and control. In the present work, we consider the nuclear instrumentation of Egypt Test and Research Reactor number 2 of MPR type. Now the reactor is under commissioning. The present work corresponds to demands of the safety review and assessment which require a study of the nuclear instrumentation in respect of the change of its sensitivity and life-time over a long reactor operation. The reactor utilizes two types of out-of-core gas ionization detectors: (a) 235U fission chamber and (b) boronlined, compensated ionization chamber. The detectors are located outside the reactor core in a high neutron flux. The effect of the neutron fluence on the detector reliability, sensitivity, and life-time is investigated and analyzed. The detector life-time is limited by consumption of sensitive material, what is drirectly related to the neutron fluence. The results of the work focus on the time at which the device reaches its failure probability limit assigned by safety issues. The critical time at which the detector looses its function is determined. In particular, it is the time also to replace the detector by a new one.
PL
Część detekcyjna oprzyrządowania reaktora należy do najważniejszych elementów układu sterowania. W związku z przygotowywanym rozruchem egipskiego reaktora badawczego ETRR-2 pracę poświęcono badaniu niezawodności detektorów neutronowych tego reaktora. Wymogi raportu bezpieczeństwa nakładają obowiązek oceny zmian czułości detektorów neutronowych podczas długotrwałej eksploatacji reaktora i przewidywanego ich czasu życia. Reaktor ETRR-2 wyposażony jest w dwa typy zewnątrzrdzeniowych detektorów neutronów. Są to jonizacyjne komory rozszczepieniowe i komory skompensowane z wypełnieniem borowym. Detektory w czasie pracy reaktora poddane są działaniu wysokiego strumienia neutronów. W pracy analizowane są niezawodność, czułość i czas życia tych detektorów. Czas życia detektorów wyznaczany jest utratą materiału detekcyjnego wskutek działania neutronów. Wyniki pracy koncentrują się na określeniu czasu, po upływie którego prawdopodobieństwo uszkodzenia detektora przekroczy granicę dopuszczoną przez raport bezpieczeństwa reaktora. Określa się czas krytyczny, po którym detektor ze względu na utratę czułości powinien być wymieniony.
PL
Supersieci ze związków InAs/GalnSb krystalizowane na podłożu z GaSb umożliwiają wytwarzanie detektorów podczerwieni pracujących w zakresie widmowym 3...25 µm. Supersieci te stanowią atrakcyjną alternatywę dla związków HgCdTe. Technologia otrzymywania supersieci InAs/GalnSb jest we wstępnej fazie rozwoju. Główne trudności związane są z przygotowaniem podłoży do epitaksji oraz z otrzymywaniem skokowych obszarów międzyfazowych w supersieciach. Odrębne zagadnienia dotyczą technologii struktur, prowadzącej do wykonania detektorów oraz ich pasywacji.
EN
A superlattice based lnAs/Ga(ln)Sb system grown on GaSb substrate seems to be attractive alternative to HgCdTe with good spatial uniformity and an ability to span cut-off wavelength from 3...25 µm. The development of InAs/GalnSb superlattice technology is still in progress. Main difficulties are related to substrate preparation and the optimization of interface sharpness. The separate issues are referred to the device processing and their final passivation.
15
60%
EN
The DEMON program on the study of the fusion-fission dynamics is presented. After a brief review of the present status in this field, the motivations are discussed and the main characteristics of the detector are described.
PL
W pracy przedstawiono program grupy DEMON dotyczący badań dynamiki reakcji fusion-fission. Po krótkim przeglądzie prezentujemy obecny stan badań, motywację oraz podstawowe charakterystyki detektora.
PL
Przedstawiono metody wykrywania i oznaczania izotopów promieniotwórczych w radiochromatografii cienkowarstwowej. Opisano budowę i zasadę działania najczęściej stosowanych detektorów promieniowania ß i y. Zaprezentowano najnowsze rodzaje radioskanerów i perspektywy rozwoju detektorów promieniowania jonizującego.
EN
The methods of detection and evaluation of radioactive isotopes in thin-layer radio- chromatography were described. The construction and the working base of the most often ß- and y-radiation detectors used were discussed. The newest kinds of the radioscanners and the perspective in development of ionization radiation detectors were presented.
17
Content available remote LHC w oczekiwaniu na start
60%
18
60%
PL
W pracy przedstawiony jest nowy wzór modulatora stosowanego w głowicy samonaprowadzających się pocisków rakietowych oraz metoda wyznaczania położenia wielu źródeł promieniowania znajdujących się w polu widzenia koordynatora
EN
In the paper presents results of experimental verification of new optical modulator feature. This modulator can be applied in the optical coordination of self-guided missiles
PL
Dokonano przeglądu detektorów używanych w wojsku polskim, służących do wykrywania bojowych środków trujących, wykorzystujących spektrometrię ruchliwości jonów (IMS). Opisano urządzenia ChemPro100, RAID M-100, GID-3, LCD-3, CAM-2 i PRS-1W. Przedstawiono wymagania stawiane detektorom do wykrywania bojowych środków trujących (BST). Zestawiono główne parametry pracy detektorów.
EN
A review, with 26 refs., of 6 warfare chem. agent detectors used in Polish army and based on ion mobility spectrometry. Tech. parameters and detector requirements were given.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.