Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suszarnie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
3
Content available remote Ocena stanu wytężenia suszarni koncentratu
100%
PL
Przedstawiono sposób oceny stanu technicznego suszarni obrotowej koncentratu na podstawie pomiarów grubości pancerza oraz analizy wytrzymałościowej metodą elementów skończonych. Opracowana procedura pozwala określić możliwości dalszej eksploatacji oraz wyznaczyć graniczne parametry, dla których dalsza eksploatacja suszarni jest niebezpieczna.
EN
Study presents the technical state estimation of the rotational concentrate dryer based on the thickness measurements of the dryer jacket as well as the strength analysis with the use of finite element method. Elaborated procedure enables to specify a possibility of further exploitation and to determine limiting parameters, for which the further exploitation of the dryer is unsafe.
PL
Artykuł (wyniki prac Instytutu Badania Cegieł w Essen) przedstawia różne możliwości obniżania zapotrzebowania na energię do suszenia i obniżenia strat powietrza odlotowego z suszarni. Opisano również jak za pomocą istniejących technik suszenia można osiągnąć zmniejszenie zapotrzebowania na energię dla celów suszenia. Autorzy zajęli się nie tylko suszarniami komorowymi, których pracuje w przemyśle więcej, lecz również suszarniami przepływowymi. Ponieważ w cegielni powietrze odlotowe z suszarni jest największym "odbiorcą" energii, opisano także możliwości odzyskiwania ciepta z tego powietrza odlotowego.
EN
The article presents different possibilities for Iowering the energy requirement during drying and thus for Iowering the loss of exhaust air from drying plants. A description is given of how, with existing drying technology, a reduction of the energy requirement can be achieved. This concerns the widely used chamber dryers, but also continuous dryers. Since the dryer exhaust air is the greatest energy consumer in the brick plant, the article also deals with possibilities for heat recovery from the dryer exhaust air.
EN
Paper presents the principles for developing and formal verifying relational structures of process lines for drying grain. Author proposes the objects representing individual process line components to be divided into classes. Relational model limits, method for recording structure, and the method of formal verification of recording accuracy are defined herein. These specifications provide a foundation for developing software capable to representing the structure of any drying plant process line.
PL
Praca dotyczy określenia ogólnych zasad tworzenia i formalnej weryfikacji poprawności modelu relacyjnego struktury linii technologicznej suszami ziarna zbóż. Założenia te stanowią podstawę przy opracowywaniu oprogramowania pozwalającego na odwzorowanie dowolnej linii technologicznej suszarni.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.