Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 302

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  normy ISO 9000
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available remote ISO 9000 przed kolejną nowelizacją.
100%
2
Content available remote Certyfikat ISO serii 9000 w badaniach marketingowych
80%
PL
Marketingowy system informacyjny w nowoczesnym przedsiębiorstwie ukierunkowany jest na jakość. Dotyczy to całej struktury organizacyjnej. Respektowanie i wdrożenie standardów najwyższej jakości w oparciu o normy ISO dotyczy także agencji badań marketingowych, które realizują zlecenia przedsiębiorstw.
EN
Marketing Information System inside modern enterprise is directed toward quality. It concerns whole structure of organization. International Standards ISO (series) 9000 should be therefore adopted by marketing research companies to ensure supplier’s organizational goals (tender).
3
Content available remote System Zarządzania Jakością. Podsumowanie rocznego cyklu artykułów.
80%
PL
Spośród wszystkich znanych i stosowanych systemów zapewniania wymaganej jakości, stosowany od ponad 20 lat na całym świecie system zarządzania jakością według rodziny międzynarodowych norm ISO 9000 jest najbardziej uniwersalny i pragmatyczny. System ten nadzorowany przez międzynarodowy Komitet Techniczny ISO/TC 176 jest sukcesywnie doskonalony i aktualizowany, co przejawia się wydawanymi co kilka lat nowymi edycjami tej rodziny norm. Obecnie obowiązująca edycja pochodzi z roku 2000 i jest podawana w oznaczeniu normy bezpośrednio po numerze i znaku ilorazu, np. ISO 9000:2000. W obowiązującej edycji w skład rodziny norm ISO 9000 wchodzą normy: ISO 9000:2000 - "Pojęcia i terminologia", ISO 9001:2000 - "Wymagania" i ISO 9004:2000 - "Wytyczne doskonalenia funkcjonowania". Polskie edycje tych norm wydane zostały w roku 2001 i mają odpowiednio następujące oznaczenia PN-EN ISO 9000:2001, PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 9004:2001.
PL
Tradycyjnym sposobem demonstrowania jakości w firmach przemysłowych jest dokumentowanie charakterystyk technicznych wyrobów lub usług. Firma przedstawia dane katalogowe swych produktów, dokumenty z prób technicznych lub inne świadectwa badań technicznych, wyniki badań porównawczych z produktami innych wytwórców itp. Przy takich prezentacjach wykorzystuje się różne wyróżnienia produktowe, jakie uzyskała firma w konkursach branżowych lub krajowych jak np. "Teraz Polska" lub targach czy wystawach przemysłowych.
PL
Przełomem we wdrażaniu Systemów Jakości (SJ) w Polsce był rok 1996, w którym wydano polskie wersje językowe norm ISO 9000, stanowiące tłumaczenie drugiego i obecnie obowiązującego wydania norm międzynarodowych z 1994 roku. Od tego czasu duża liczba przedsiębiorstw, szczególnie w sferze produkcyjnej, wdrożyła własne systemy jakości na podstawie tych norm. W USA, Europie Zachodniej i Japonii bardzo szybki rozwój systemów jakości nastąpił początkowo w przemyśle zbrojeniowym, a następnie w pozostałych gałęziach przemysłu, w czasie drugiej wojny światowej i bezpośrednio po niej. Czołowym teoretykiem systemów jakości jest Amerykanin Deming, który największe sukcesy w ich wdrażaniu osiągnął w Japonii. Sformułowal on zasady filozofii jakości, których stosowanie zapewnia ciągły kompleksowy rozwój przedsiębiorstwa. Dalszymi etapami rozwoju są TQM, zarządzanie środowiskowe, systemy zintegrowane i inne. Referat wygłoszony na IV Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje 2000 r.
PL
Normy rodziny ISO 9000 dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia jakości oraz droga dojścia do ich powstania przedstawione zostały w [1]. Normy te oparte są na nowej filozofii pojmowania jakości, z której wynika, że pojęcie jakości1 jest nierozerwalnie związane z zaspokojeniem potrzeb klienta oraz, że oczekiwaną przez klienta jakość musi mieć nie tylko wyrób2, ale również wszelkie procesy prowadzące do ich powstania - od projektowania poprzez wykonanie, instalowanie aż po serwis. Założenie takie stanowi podstawę zarządzania jakością (stosowanego dla celów wewnętrznych organizacji3) oraz zapewnienie jakości (stosowanego do celów zewnętrznych - dla wzbudzenia zaufania klientów).
PL
Opisano wdrażanie systemu jakości, akredytację laboratoriów badawczych, dokumentowanie i wdrażanie systemu jakości w laboratorium badawczym.
PL
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią bardzo ważny czynnik w gospodarce narodowej. Są one jednak wciąż problemem wymagającym globalnej oceny sytuacji w jakiej się znajdują i podjęcia koniecznych działań zapewniających właściwy rozwój tego bardzo ważnego sektora.
PL
Obecnie ponad 160000 przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych na świecie posiada certyfikaty systemów zapewnienia jakości ISO 9000. Jedna trzecia tej liczby to przedsiębiorstwa w Anglii, po kilkanaście tysięcy funkcjonuje w Niemczech i Francji. Portugalia zbliża się do liczby 400. W Polsce certyfikaty systemu ISO 9000 ma ponad 500 przedsiębiorstw a planuje się zwiększyć tę liczbę do 1000 do roku 2000 [12]. Te liczby dobrze opisują skalę problemu.
18
Content available remote Nowoczesne metody zarządzania
60%
PL
W artykule omówiono różnicę pomiędzy kierowaniem a zarządza- niem. Opisano najważniejsze współczesne metody zarządzania oparte o normy serii ISO 9000 i kompleksowe zarządzanie jakością (TQM). Przedstawiono też opracowaną w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwi- cach koncepcję komputerowego systemu zapewnienia jakości. To nowoczesne rozwiązanie umożliwi szybki dostęp do informacji i ułatwi zmniejszenie "biurokratyzmu" systemu zarządzania opartego o normy serii ISO 9000.
EN
Differences between direction and management are explained. Principal contemporary management methods based on ISO 9000 standards and TQM system are described. A computer-based quality assurance system developed in the Institute for Ferrous Metallurgy is presented. This modern solution offers rapid access to information and makes it possible to avoid certain bureaucratic drawbacks of management systems based on ISO 9000.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.