Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SQUAD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
pH-spectrophotometric titration data were used to determine protonation constants of vardenafil at different ionic strengths I and temperatures of 25°C and 37°C. The use of two different multiwavelength and the multivariate treatment of spectral data, SPECFIT32 and SQUAD(84) nonlinear regression analyses and INDICES factor analysis is presented. The reliability of the protonation constants of the drug was proven with goodness-of-fit tests of the pH-spectra. The thermodynamic protonation constants log K Ti were estimated by a nonlinear regression of (log K, I) data using the Debye-Hückel equation, yielding log K 4T = 3.59(1) and 3.26(1), log K 3T = 5.64(1) and 5.81(1), log K 2T = 9.41(1) and 8.59(2), log K 1T = 10.92(2) and 10.05(1) at 25°C and 37°C, where the figure in brackets is the standard deviation in last significant digit. Concurrently, the experimental determination of four thermodynamic protonation constants was combined with the computational prediction of the MARVIN program based on knowledge of the chemical structures of the drug and was in good agreement with its experimental value. The factor analysis of spectra in the INDICES program predicts the correct number of light-absorbing components when the instrument error is known and when the signal-to-error ratio SER is higher than 10. [...]
EN
A multiwavelength spectrophotometric titration method was applied to determine protona-tion constants of 4-(2-thiazolylazo) resorcinol (TAR) and stability constants of complexes between TAR and Zn2+, Cd2+, Pb2+ and Cu2+ ions in 50% v/v mixtures of DMSO/H2O of 0.1 mol L-1 ionic strength using global analysis at 25°C. UV-VIS absorption spectra of TAR and metal-TAR complexes were recorded in the course of pH-metric titration of acidic solutions of TAR and metal-TAR with standard base solution. In spectrophotometric titra-tions, linear or near-linear concentration profiles and the existence of minor species could cause difficulties in data evaluation. In the second-order global analysis, a number of spectrophotometric titrations starting from different initial concentrations were simultaneously performed. This way, conditions for the abundant formation of all species could be reached and consequently the concentration matrix was augmented to the full rank. Stability constants of different TAR-metal complexes at various molar ratios were estimated using SQl JAD and EQU1SPEC programmes.
PL
Miareczkowanie spektrofotometryczne przy wielu długościach fali zastosowano do wyznaczenia stałych protonowania 4-(2-tiazoliloazo) rezorcyny (TAR) oraz stałych trwałości kompleksów TAR z jonami Zn2+, Cd2+, Pb2+ i Cu2+ w 50% v/v mieszaninach DMSO-11,O przy sile jonowej 0,1 mol L-1 w temperaturze 25°C stosując analizę globalną. Widma absorpcyjne UV-VIS TAR i kompleksów metal-TAR zapisywano \v trakcie miareczkowania pehametrycznego kwaśnych roztworów TAR i mieszanin metal-TAR za pomocą standardowych roztworów zasady. W miareczkowaniach spektrofotometrycznych liniowe lub prawie liniowe profile stężeniowe oraz istnienie mniejszościowych indywiduów mogą utrudniać opracowanie danych. W analizie globalnej drugiego rzędu wykonano jednocześnie szereg miareczkowań spektrofotometrycznych zaczynając od różnych stężeń początkowych. W ten sposób można uzyskać warunki, w których występują w odpowiednich ilościach wszystkie indywidua i zgodnie z tym można uzupełnić do pełnej liczności matryce stężeniową. Stosując programy SQUAD i EQUISPEC oszacowano stałą trwałości różnych kompleksów TAR-metal przy rozmaitych stosunkach molowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.