Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 695

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
EN
System of quality control of fuels used in Naftobazy, the leading company in storage of engine fuels in Poland have been presented. The system has ISO 9002 certificate. Operational and environmental importance of quality control of fuels have been emphasised.
EN
The catalytic process and its economic aspect were presented for the conversion of rape-seed oil with the use of methanol to the environmentally-friendly diesel oil and glycerine. Environmental impact from various application parameters were specified for oil - derived diesel fuel and that obtained from rape - seed when used in Diesel engines.
EN
New requirements for fuel oils that are mandatory in European Community gave been presented. Current production possibilities of light and heavy fuel oils in Polish refineries have been described.
PL
W artykule przypomniano najważniejsze informacje dotyczące procesu spalania paliw w urządzeniach grzewczych.
PL
W pracy przedstawiono istotę fluidalnego spalania węgla. Podkreślono, iż dynamiczny – losowy ruch ziaren w strumieniu powietrza wywołuje intensyfikację procesów wymiany ciepła, masy i pędu, stwarzając znakomite warunki przebiegu spalania. Scharakteryzowano podstawowe konstrukcje palenisk fluidyzacyjnych z warstwami pęcherzowymi oraz cyrkulacyjnymi warstwami fluidalnymi. Zwrócono uwagę, iż znaczącą rolę w procesie spalania odgrywa erozja płonących ziaren węgla, a także ich termiczny rozpad, kształtujący strukturę ziarnową warstwy fluidalnej.
10
Content available remote Produkty, pozycja na rynku i logistyka sprzedaży PKN ORLEN S.A.
80%
11
Content available Wodór - paliwo przyszłości
80%
EN
Hydrogen it one of most spread radical on earth, this gas has to become alternative due to so general occurrence for mineral fuels exactly chance. Low is unchallenged advantage of employment of hydrogen in car engines emission, then hydrogen is fuel ecological completely. On way to general employment of hydrogen biggest barrier stagnant as storage of this gas is fuel and high cost of its production.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wpływu dodatku etanolu w benzynie na składu spalin. Badania wykazały pozytywny wpływ spalania etanolu z benzyną na czystość spalin. Zaobserwowano istotny wpływ na zawartość CO, bo i HC, jest on jednak istotny tylko przy zawartości etanolu powyżej 30%.
EN
The study presents results of effect of the addition of ethanol in gasoline to gas composition. The study shows the positive impact of combustion of ethanol with gasoline to clean exhaust. Significant impact on the content of CO, CO2 and HC, is noticeable only when the ethanol content higher than 30%.
EN
Current state and prospects of use of alternative fuels, made from biomass in western countries and in Poland have been presented. Progress in technology - more effective synthesis process and economical, agro-political, and ecological reasons give strong motivation for using oil plants as a raw material in fuels and lubricating oils manufacture. In Poland, although a lot of tests were carried, production of such fuels hasn't started yet. To form a proper judgement, a situation for starting of rapeseed fuel production in Poland have been considered.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony możliwościom przezwyciężenia problemów i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem transportu samochodowego. Wspomniane problemy i zagrożenia wynikają z dużego znaczenia transportu samochodowego dla gospodarki. Dotyczą one głównie niekorzystnego wpływu tego transportu na środowisko i zdrowie ludzi, a także szybkiego wyczerpywania się zasobów naturalnych, w tym szczególnie zasobów ropy naftowej. W artykule scharakteryzowano rodzaje paliw alternatywnych, których zastosowanie może się przyczynić do znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Zwrócono również uwagę na wielorakie typy napędów alternatywnych dla silnika benzynowego i diesla, w tym w szczególności napędu elektrycznego i hybrydowego.
EN
This article is devoted to the possibilities of overcoming the problems and risks associated with the operation of road transport. These problems and risks arising from the importance of road transport for the economy. They relate mainly to negative influence transport on the environment and human health, as well as issues arising from the rapid depletion of natural resources, especially petroleum resources. In article describes the types of alternative fuels, the use of which may contribute to a significant reduction in environmental pollution. It also drew attention to the multiple types of drives alternatives to gasoline and diesel engine, including in particular the electric and hybrid drive.
15
Content available remote Światowy rynek ropy naftowej: stan i perspektywy
80%
PL
Początki przemysłowego wydobycia ropy naftowej. Rejony świata o najzasobniejszych złożach. Szacunkowa ocena istniejących zasobów. Wydobycie, zużycie, ceny ropy naftowej. Główni eksporterzy i importerzy. Ceny paliw na stacjach benzynowych w wybranych krajach świata w 2004 r. Hipotezy dotyczące przyszłości.
EN
The beginnings of industrial petroleum output. The regions of the world with the most wealthy oil accumulation. The evaluating estimation of an oil in place being available. Petroleum output, consumption and its prices. The main exporters and importers. The fuel prices on petrol stations in selected countries of the world in 2004. The hypothesizes concerning the future.
PL
Z początkiem kwietnia br. rozpoczął się projekt badawczy o akronimie DEsire. Głównym celem projektu jest opracowanie planu dekarbonizacji polskiej energetyki zawodowej na drodze wykorzystania reaktorów jądrowych generacji III/III+ oraz IV. Realizacja siedmiu zadań badawczych ma pozwolić na ocenę zyskującej na świecie popularność ścieżki transformacji Coal-to-Nuclear, przede wszystkim w kontekście potencjału krajowego. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum utworzonego przez pięć podmiotów: Politechnikę Śląską, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Energoprojekt-Katowice SA, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz Fundację Instytut Sobieskiego. Finansowanie projektu uzyskano w ramach VI konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Gospostrateg”.
EN
Taking as the background existing development trends of engine constructions, influence of composition and quality characteristics of gasoline and diesel fuels on emissions have been presented. It is concluded that fuel quality characteristics had an essential impact on toxicity level of engine emissions. In summary some progress perspectives for engine fuels have been given.
19
Content available remote Wpływ rodzaju paliwa na zadymienie spalin w transporcie miejskim
80%
PL
W pracy przedstawiono problem zanieczyszczenia atmosfery spalinami w wielkich aglomeracjach miejskich. Opisano metodę pomiarową oraz zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono na typowym stanowisku hamownianym. Badania te objęły trzy rodzaje paliwa: normalny olej napędowy ON, olej zimowy IZ 40 oraz ester metylowy oleju rzepakowego RME.
PL
Wartość opałowa jest jednym z podstawowych parametrów każdego z surowców energetycznych. Świadczy ona o możliwej do uzyskania ilości ciepła z danej jednostki masowej lub objętościowej paliwa. Odnalezienie zgodnej z rzeczywistością lub przynajmniej zbliżonej do niej wartości tego wskaźnika jest często zadaniem bardzo czasochłonnym, zwłaszcza jeżeli chodzi o rzadko stosowane nośniki energii.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.