Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obszary chronione
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
EN
The intense development of tourism has contributed to popularity of postcards, and so to their huge print volumes. This method of correspondence was launched by Austro-Hungarian mail in 1869. The postcards with an illustration on one side and space for a message on the other became a common means of sending greetings from when traveling. Tourist, landscape and natural motifs are very popular subjects of postcard illustrations. It is successfully used by environmental institutions publishing maps of protected areas on postcards.
PL
Ogromny rozwój ruchu turystycznego przyczynił się również do popularności, a tym samym do olbrzymich nakładów kartek pocztowych. Ten sposób korespondencji zapoczątkowała poczta Austro-Węgier w 1869 roku. Po zamieszczeniu ilustracji na jednej stronie, a przeznaczeniu drugiej na korespondencję, pocztówki stały się powszechnym środkiem przesyłania pozdrowień z podróży. Z tego też względu wielką popularnością cieszy się na kartkach pocztowych tematyka turystyczno-krajoznawcza i przyrodnicza. Wykorzystują to z powodzeniem instytucje zajmujące się ochroną środowiska, zamieszczając mapki terenów chronionych.
PL
Obszary chronione na świecie zyskują na znaczeniu. Wynika to m.in. z odnotowanych w ostatnich dziesięcioleciach wzrostu ich liczby i zajmowanej powierzchni. Powszechnie uznanym na świecie przykładem obszarów chronionych są parki narodowe. Parki narodowe tworzone są przede wszystkim w celu ochrony naturalnych procesów na dużych obszarach. Jednocześnie stanowią bazę dla aktywności naukowej, edukacyjnej, turystycznej. Parki narodowe są często przywoływanym w literaturze przykładem dóbr publicznych. W artykule przedstawiono niemiecki model w zakresie ustalania regionalnych efektów ekonomicznych z turystyki w parkach narodowych, w tym liczby tworzonych miejsc pracy. Na bazie doświadczeń niemieckich wydaje się, że informacje dotyczące skutków gospodarczych związanych z istnieniem parku narodowego powinny być szerzej stosowane w Polsce jako element krajowego systemu społeczno-ekonomicznego monitorowania obszarów chronionych.
EN
Although criticized, the law on nature protection contains a set of very significant and useful regulations which may help to reduce devastation of nature and provide legal basis for efficient management in protected areas. That is why the law is contested by groups opposed to establishing new reserves and national parks. Enforcing this law should be prompt and efficient otherwise the most valuable areas which are not under protection yet, left in possession of private owners could be devastated even faster, often deliberately.
XX
Nowa ustawa o ochronie przyrody — choć wysuwa się pod jej adresem różne zarzuty — zawiera szereg bardzo ważnych i cennych przepisów, mogących położyć kres dalszej dewastacji przyrody i stwarzających prawne podstawy dobrego funkcjonowania obszarów chronionych. Z tego powodu jest też atakowana, m.in. przez środowiska wrogie powstawaniu nowych rezerwatów i parków narodowych. Realizacja ustawy powinna więc przebiegać szybko i sprawnie, w przeciwnym przypadku obszary najcenniejsze jeszcze nie chronione mogą znaleźć się w rękach prywatnych, ulec przyspieszonej, często celowej dewastacji.
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.