Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  patogeny glebowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem jonów ołowiu (stężenia 40,80,200,300,400 ppm) na skuteczność stosowania Trichoderma spp. do zaprawiania nasion grochu przeciwko patogenom glebowym: Botrytis cinerea, Fusarium culmorum i Rhizoctonia solani. Oddzialywanie jonów Pb na biologiczną aktywność badanych gatunków Trichoderma było zróżnicowane w zależności od gatunku grzyba i stężenia metalu. W większości obiektów zaprawianie nasion Trichoderma spp. podnosilo zdrowotność grochu. Nąjlepsze działanie ochronne, porównywałne z preparatem Oxafun T, wykazał wobec wszystkich badanych patogenów T. pseudokoningii. Wzrost stężenia jonów Pb (40-400 ppm) zwiększał antagonizm tego grzyba wobec B. cinerea. Odmiennie na jony Pb reagował grzyb T. harzianum, którego biologiczna działanie na F. culmorum ulegało osłabieniu przy wzroście stężenia jonów Pb (40-400 ppm).
EN
The paper presents the influence of lead ions on efficiency of the Trichoderma spp. application for treatment of pea seeds against pathogenic: Botrytis cinerea, Fusaril/m cl/lmorum and Rhizoctonia solani. Lead ions influence the biological activity of investigated species of Trichoderma depending on the fungus species and metal concentration. The seed treatment improved pea seed quality. T. pseudokoningii proved most effective and comparable to Oxafun T for all studied pathogens. An increase in the Pb ion concentration (40-400 ppm) increased antagonism of this fungusagainst B. cinerea. T. harzianum fungus reacted differently to Pb ions; it's protective influence against F. cull11orwn decreased with an increasing Pb ion concentration (40-400 ppm).
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem jonów miedzi na wzrost i aktywność biologiczną następujących gatunków: Trichoderma harzianum, Trichoderma pseudokoningi i Trichoderma viride. Zastosowane dawki jonów miedzi były dobrane zgodnie z zawartościami tego metalu w glebach użytkowanych rolniczo (7,0; 19,1; 50,0; 64,2; 100,0; 150,0 ppm). Oddziaływanie jonów miedzi na badane grzyby z rodzaju Trichoderma było zróżnicowane i zależało od stężenia metalu. Jony miedzi w ilości 150 ppm istotnie obniżyły tempo wzrostu Trichoderma harzianum. Aktywność biologiczna badanych gatunków grzybów z rodzaju Trichoderma wobec patogenów Fusarium solani i Rhizoctonia solani była duża i nie uległa zmianie pod wpływem jonów miedzi. Jony miedzi zwiększały antagonizm Trichoderma pseudokoningi i Tichoderma viride wobec Botritis cinerea.
EN
The results of research on an effect of copper ions on growth and biological activity of the following species: Trichoderma harzianum, Trichoderma pseudokoningi and Trichoderma viride have been presented. Applied copper ion doses were selected according to this metal contents in agricultural soils (7,0; 19,1; 50,0; 64,2; 100,0 and 150 ppm). The effect of copper ions on studied Trichoderma fungi was diversified and depended on the metal concentration. Copper ions in the amount of 150 ppm significantly lowered the growth rate of Trichoderma harzianum. Biological activity of studied Trichoderma fungi towards Fusarium solani and Rhizoctonia solani pathogens was high and did not change under the influence of copper ions. Copper ions increased the antagonism of Trichoderma pseudokoningi and Trichoderma viride towards Botrytis cinerea.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.