Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5928

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 297 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Małe i średnie przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 297 next fast forward last
1
Content available remote Systemy motywacji w małych i średnich przedsiębiorstwach
100%
XX
We współczesnym dynamicznie rozwijającym się świecie, podczas dużej konkurencyjności, przedsiębiorstwa walczą na rynku nie tylko o to, aby się utrzymać, ale także o to, aby dobrze prosperować i ciągle się rozwijać. Aby przedsiębiorstwo odniosło sukces, dużo zależy od pracowników, którzy stanowią najcenniejszy kapitał organizacji. Do osiągnięcia tego potrzebna jest dobra, trafna i skuteczna motywacja do pracy. Na system motywowania pracowników składa się szereg warunków i czynników mających zagwarantować odpowiednio wysoki poziom motywacji, który stwarza podstawę do właściwego wykorzystania potencjału ludzkiego dla rozwoju organizacji niezależnie od jej wielkości. Budowanie i doskonalenie sprawnego systemu motywacyjnego pracowników należy do niełatwych zadań, dlatego warto wskazać, iż omawiany system motywowania stanowi jeden z najważniejszych elementów decydujących o skuteczności pracy w danej organizacji. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to indicate the directions of improvement in the motivation systems in small and medium-sized enterprises. These deliberations are of the theoretical-empirical character. The theoretical part identifies motivation tools which en courage employees to organizational behaviour if properly chosen and connected. The empirical part presents motivation tools that are used in small and mediumsized enterprises. (fragment of text)
2
Content available remote Warunki funkcjonowania małych firm w regionach zmarginalizowanych
100%
XX
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarczym całego kraju oraz poprawia dynamikę rozwoju poszczególnych regionów, wpływając korzystnie na zmniejszenie bezrobocia, zaopatrując rynek lokalny w towary i świadcząc usługi dla lokalnych społeczności. Na rozwój tych przedsiębiorstw korzystnie wpływa bliskość odpowiednich rynków zbytu, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna oraz dostęp do wyspecjalizowanych usług i środków finansowych. Dlatego też małe i średnie firmy słabiej rozwijają się w regionach zmarginalizowanych, oddalonych od centrów rozwoju społeczno-gospodarczego. Na rozwój małych i średnich firm wpływają, oprócz lokalizacji, również czynniki zewnętrzne: elementy makro- i mikrootoczenia, jak również czynniki wewnętrzne określające możliwości, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. Stopień zmienności i złożoności otoczenia powoduje poczucie niepewności wśród przedsiębiorców, co wpływa z znacznym stopniu na skłonność do tworzenia przedsiębiorstw i działalności przedsiębiorczej, szczególnie ważnej dla regionów zmarginalizowanych, oddalonych od centrów rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja uwarunkowań rozwoju małych przedsiębiorstw w regionach zmarginalizowanych w oparciu o badania własne przeprowadzone metodą wywiadu pogłębionego wśród przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. (fragment tekstu)
EN
The small enterprises encounter numerous difficulties that limit its growth. The most significant inhibitors include: restrictions on access to various kinds of resources, non-transparent tax system, entrepreneurs' intellectual potential, lack of seed capital for the implementation of quality management systems, problems with obtaining external financing, low investment expenditure, limited access to research and innovation, highly depreciated fixed assets, lack of financial resources for technical modernization, poorly developed institutions of business environment. In marginalized regions additional obstacles connected with the regions` specificity can be observed, i.e. poor economic development, inhabitants' low income (reflected in low demand) poor infrastructure, social pathologies, increased migration processes as well as lack of entrepreneurship qualities amongst the local community. The aim of this study is to identify conditions of small enterprises' development in marginalized areas as well as to assess the influence that regional marginalization has on functioning of small enterprises. The presented conclusions are based on the author's own case study research carried out in business environment and among owners of small enterprises functioning in marginalized regions. (original abstract)
3
Content available remote Time based management - ocena korzyści dla małych przedsiębiorstw
100%
XX
Czas to pieniądz - określenie, które w ostatnim czasie bardzo realnie odzwierciedla sytuację zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Aby odnieść sukces na rynku, gdzie toczy się ciągła gra o najbardziej dochodowych klientów, firmy muszą zdawać sobie sprawę z konieczności realizacji szeregu zadań, i to realizacji określonej w czasie. Nieustanny pośpiech i notoryczny brak czasu to zjawiska powszechne, z którymi zmagają się duże organizacje, ale również małe i średnie firmy. Do tego dochodzą coraz bardziej rosnące wymagania klientów, które wymuszają na firmach, aby skoncentrowały się na szybszej, lepszej i dokładniejszej realizacji zlecenia/usługi. Wszystko to z kolei wymaga od członków organizacji wysokiej wydajności, pełnego zaangażowania i organizacji pracy, co nie zawsze jest spójne z dbaniem o własne zasoby psychiczne i fizyczne. Nieuchronnie zjawisko to w większości przypadków prowadzi do stresu oraz wypalenia zawodowego, które są kosztowne i dla organizacji, i dla pracowników.(fragment tekstu)
EN
In order to be successful on the market where there is a constant struggle for the most profitable customers. Companies should realize that this is a must and they may undertake a number of tasks and to carry them out in a define time. The key solutions to achieve a competitive advantage becomes the effective time based management hav-ing as an objective the better use of time and to improve effectiveness of activities. The management based on time means that it is a unique and valuable sources. Among many small companies time has become a very important category - a rare good that you cannot sell nor save and store. Maybe that is why some small companies do not perceive the value of this factor or even have an opinion that time management do not provide with notable benefits for their activity development. When the company focuses on time it means the understanding of the customer, but mostly meeting his needs in terms of time, validity, innovative solutions, etc. It is also a flexible reaction to the trends and whims of a customer. The customer is able to pay a higher price for a specific good or services especially when the time is of the importance.(original abstract)
4
Content available remote Nieproduktywność w małych przedsiębiorstwach
100%
XX
Boom przedsiębiorczości w Polsce oraz narastająca liczba badań sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wpływają na powszechne myślenie: im więcej przedsiębiorców (firm), tym lepiej dla gospodarki. Okazuje się jednak, że nie każdy przejaw przedsiębiorczości przyczynia się do dobrobytu ogólnego, nawet jeżeli służy samemu przedsiębiorcy. Pierwszym, który wskazał na ten, wydawałoby się, paradoks, był William Baumol. Tym samym w roku 1990 rozpoczął dyskusję na temat relacji między jakością prawa i instytucji otoczenia biznesu, działaniami przedsiębiorców a całkowitym produktem wytwarzanym przez sektor przedsiębiorstw. A także wprowadził do nauki o przedsiębiorczości nowe jej rodzaje/efekty: przedsiębiorczość produktywną, nieproduktywną i destruktywną. Podział ten został oparty na zestawie działań wymagających talentów przedsiębiorczych, ale nie przyczyniających się do zwiększania ogólnej produkcji, a w niektórych przypadkach nawet mogących tę produkcję ograniczać. W. Baumol nie analizował efektów działań przedsiębiorczych w skali samego przedsiębiorstwa, interesowały go głównie związki pomiędzy przedsiębiorczością a produktem krajowym brutto gospodarek. Niemniej jednak spostrzegł, że nawet nieproduktywne z punktu widzenia społeczeństwa działania przedsiębiorcy mogą przynosić jego firmie zyski.(fragment tekstu)
EN
The common believe that entrepreneurship is the remedy for all problems in economy is misleading, as some of the entrepreneurial activities are not increasing the over-all production. This problem was first raised by Baumol, who divided entrepreneurial activity into: productive, unproductive and even destructive one. The reason for this is that some of entrepreneurs seek the rent, using unfair methods to do so (lobbing, bribery, changing the property rights). This kind of activities can be characterize as voluntary, in contrast to forced unproductivity, caused by, for example bureaucracy. Accord-ing to the research conducted by author, 60% of entrepreneurs spend up to 5 hours a week on this kind of unproductive activities, and 13% of them spend more than 15 hours a week.(original abstract)
EN
Small and middle-sized enterprises (SMEs) play very important part of every market economy because they create a motivating competitive environment. SMEs offer a significant contribution to the gross domestic product in terms of tax revenues, exports, added value, and generation of new job opportunities. They tend to be more flexible than large enterprises and can adapt quickly to changes observed in the global external environment. The development of the SMEs sector in the Czech Republic, Poland, and Slovakia is of similar nature. (fragment of text)
XX
Funkcjonowanie mikro i małych przedsiębiorstw, a także ich umiejętność konkurowania na rynku wewnętrznym, jak i na rynkach zagranicznych uzależnione są od wewnętrznych zdolności do zmian organizacyjnych względem przeobrażeń zachodzących w otoczeniu. Mikro i małe przedsiębiorstwa, które posiadają uprzywilejowaną pozycję w Unii Europejskiej, między innymi w zakresie pomocy państwowej, konkurencyjności, zawierania porozumień, udostępniania zamówień państwowych, usuwania przeszkód prawnych i administracyjnych, wciąż muszą poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie strategii zarządzania, które chroniłyby je przed kryzysem i impa-sem1. Gdy poszukuje się rozwiązań w zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), można wykorzystać wypróbowane i sprawdzone strategie zarządzania. Odnosi się to w szczególności do strategii zarządzania mających swój pierwowzór w strategiach wojennych, a także do pozycjonowania przedsiębiorstw, co w rezultacie prowadzi do Strategic Excellence Positions (SEP). Celem artykułu jest przedstawienie Strategic Excellence Positions jako metody zarządzania mikro i małym przedsiębiorstw w aspekcie ich funkcjonowania oraz konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is presenting the concept of Strategic Excellence Posi-tions (SEP) derived from corporate strategy by Swiss Professor of Business Administra-tion C. Pumpin - and approaching this concept to problems referring to the best strate-gies for micro and small enterprises, which playing significant role in development European (as well Polish) economy. This concept is about concentration on the importance of identifying and cultivating genuinely distinctive capability - SEP, which can differentiate an enterprise from its competitors and implement the best management business strategy. This paper is presenting of SEP in the first stage at the beginning of micro and small enterprises as well in the stage of development these businesses. The presentation of the way micro ad small enterprises include business plan and strategy analyses based on endogenous analyses of micro and small enterprises and exogenous analyses (envi-ronmental). This paper presenting ten laws of SEP management and trying to approach corporate strategy as one of major factor in their ability to develop and implement winning business strategies. (original abstract)
EN
Objective: The object of this study is to empirically examine Small and Medium Enterprise (SME) performance through the prism of strategic management theory.Methodology: We apply Resource-Based-View into our research to explain the relationship of a firm's performance with Resource factors and firm strategy. Fifty Algerian SMEs from the northwest region are targeted and PLS statistical analysis is applied to produce valid results.Findings: Results show a direct positive relationship between firm strategy and resource factors with a firm's performance. A direct positive relationship of resource factors with firm strategy is also recorded. However, the mediator role of the strategy is rejected.Value Added: Research on Algerian SMEs' performance has intensified in recent years, but few empirical studies have explored the influence of environmental, resource, and strategy factors related to performance.Recommendations: The study makes a compelling case for strengthening government intervention alongside national Algerian SMEs, particularly those belonging to the industrial sector. It is an intervention that will specifically target the improvement, or even the simplification of the tax or quasi-tax system, banks' credit standards flexibility (financial resources), and above all, substantive managerial support that could allow our SMEs to manage their resources better and acquire and develop new ones to provide higher performance. (original abstract)
XX
Kooperacyjne relacje firm z kluczowymi aktorami otoczenia biznesowego cieszą się dużym zainteresowaniem badaczy. W artykule łączymy podejście zasobowe i relacyjne, aby przyczynić się do głębszego zrozumienia kontekstu organizacyjnego, który wspiera rozwój zdolności relacyjnej firmy. Wyselekcjonowane do badań czynniki kontekstu organizacyjnego to: wewnętrzny kapitał społeczny, poziom motywacji ekonomicznej oraz styl podejmowania decyzji. Prezentowane wyniki opierają się na próbie małych i średnich firm, eksporterów działających w najbardziej umiędzynarodowionych sektorach słoweńskiej gospodarki. Hipotezy są weryfikowane przy wykorzystaniu modeli regresji liniowej. Wyniki pokazują, że dwa z trzech czynników kontekstu organizacyjnego wywierają wpływ na poziom zdolności relacyjnej firmy - wewnętrzny kapitał społeczny oraz poziom motywacji ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Cooperative relationships that firms develop with key actors in their task environment received in recent decades much attention. The paper draws on the resource -based view and the relational theory to examine the relationship between the organizational context and the firm relational capability. It is hypothesized that internal social capital, economic motivation policy and decision making style influence the firm relational capability. The theory is tested with cross sectional data concerning SMEs from most internationalized industries in Slovenia. Results of regression analysis partially support the hypotheses. Fostering internal social capital and using economic motivators lead to the higher level of relational capability in a supplier network, while in case of a customer network only internal social capital does. Decision- making style is not significant neither in a supplier nor in a customer network. (original abstract)
XX
Podano wspólnotową definicję małego i średniego przedsiębiorstwa obowiązującą od kwietnia 1996 r. Artykuł stanowi fragment książki pt. "Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską", wydanej przez Instytut Koniunktur i Cen w październiku 1996 r.
XX
Małe i średnie firmy powinny być jak piranie - drapieżne i ruchliwe. To takie właśnie przedsiębiorstwa najskuteczniej potrafią wchodzić w tak zwane nisze rynkowe i błyskawicznie przystosowywać się do gustów konsumenckich. Nad fenomenem dynamicznego rozwoju małych i średnich firm zastanawiają się praktycy i teoretycy życia gospodarczego.
XX
Artykuł omawia powstanie, rozwój i cechy charakterystyczne małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
XX
Przedsiębiorstwa o mniej niż 100 zatrudnionych stanowią 98 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych, zatrudniają około 2/3 pracujących i wytwarzają ok. 1/3 PKB. W wielu dziedzinach na małe przedsiębiorstwo przypada duża część obrotów: połowa w turystyce, 1/3 w telekomunikacji; wynosi to odpowiednio 80 i 57 mld dol.
XX
Dokonano porównania potencjału i stopnia rozwoju sektora przedsiębiorstw działających w Hiszpanii i w Polsce. Wskazano przy tym na duże podobieństwa pomiędzy tymi krajami pod względem liczby funkcjonujących przedsiębiorstw i ich struktury podmiotowej. Do podstawowych różnic, na korzyść sektora przedsiębiorstw w Hiszpanii, zaliczono m.in. takie czynniki, jak dynamikę zatrudnienia, miesięczne koszty pracy, wielkość obrotów oraz poziom rentowności.
EN
The article compares potential and degree of enterprises sector development in Spain and in Poland. The author points at large similarity between these countries in number of enterprises and it structure. (MP)
XX
W artykule przedstawiono główne kierunki badań nad small businessem w Polsce po 1989 r. w nawiązaniu do głównych kierunków badań nad małymi i średnimi przedsiębiorstwami w krajach Unii Europejskiej. Podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: 1) czy kierunki badań realizowanych po 1989 r. nad małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce przygotowują teoretyczny grunt dla dokonujących się przemian? 2) w jakim kierunku powinien zmierzać rozwój badań nad małymi i średnimi firmami?
XX
Efektywny sposób wykorzystania czasu jaki mamy do dyspozycji przy podejmowaniu decyzji zależy nie tyle od ilości dostępnej informacji lecz od odpowiedniego jej pogrupowania i przedstawienia w formie syntetycznej, aby jej poszczególne sekwencje miały duże pole obserwacji pożądanych obszarów zjawisk. W artykule przedstawiono sposób dobierania w małych i średnich przedsiębiorstwach wskaźników ekonomicznych jako niezbędnych informatorów a następnie pogrupowano je w taki sposób aby decyzja o badanym zjawisku była najbardziej trafna. Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowanie poszerza się pole obserwacji poszczególnych wskaźników ekonomicznych jeśli odpowiednio się je zestawia i analizuje w grupach.(abstrakt oryginalny)
EN
Efficient utilization of the time allocated for decision-making process depends not only on the amount of available information, but more on the adequate grouping and display in a synthetic form, such that particular sets cover greater ranges of economic activity. The article presents the methodology of the selection in small and medium enterprises of correct financial ratios as the crucial information sources and organizes them into groups to maximize the suitability of the decision. Conducted research reveals that the area of observation of financial ratios widens greatly, provided they have been properly arranged and analyzed in groups.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w okresie spadku koniunktury w gospodarce w latach 2008-2009. Rozważania teoretyczne skonfrontowano z danymi statystycznymi pochodzącymi ze statystyki publicznej oraz z wynikami badań prowadzonych wśród przedsiębiorstw sektora MSP. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the behaviour of small and medium-sized enterprises during the downturn in the economy in 2008-2009. Theoretical considerations are confronted with statistical data derived from official statistics and the results of studies conducted among the enterprises from the SME sector. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono cele i zadania banku wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozważania teoretyczne poparto wynikami badań empirycznych, dotyczących działalności Kreditanstalt fur Wiederaufbau - niemieckiej instytucji kredytowej, która od ponad pół wieku w istotny sposób przyczynia się do rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech.
EN
Extreme importance of the small and medium-sized enterprises for the functioning of the economy is unquestionable. However, this sector often does not have enough prospects for development, especially in the countries transforming their economy. The solution to this problem could be creation of so called "supporting banks", of which the example is Kreditanstalt fur Wiederaufbau, functioning in Germany for the last 50 years. (short original abstract)
XX
Methode - Um diese Frage zu beantworten werden die Konzernabschlüsse von acht mittelständischen Unternehmen aus der Wirtschaftsregion Osnabrück auf ihre Finanzierungsarten hin untersucht. Um einen Vergleich zwischen Literatur und den festgestellten genutzten Finanzierungsarten herzustellen, wird vorab eine Literaturrecherche durchgeführt. Anschließend werden mögliche Finanzierungstrends aufgezeigt. Ergebnisse - Die Innenfinanzierung ist weiterhin die wichtigste Finanzierungsart für mittelständische Konzerne. Sie wollen unabhängiger von Banken werden und meiden innovative Finanzierungsarten wie Sale-and-Lease-back oder Factoring. Der Bankkredit ist dennoch weiterhin die häufigste Art der Außenfinanzierung. Gegenüber ihren Gesellschaftern bestehen oft starke Abhängigkeiten. Leasing gewinnt mehr an Bedeutung. Wertschöpfung - Aufgezeigt wird die typische Finanzierungsstruktur innerhalb einer Region, was als Basis für weitere Forschungsarbeiten z.B. im Vergleich zu anderen Regionen genutzt werden kann. Gleichzeitig finden sich Anhaltspunkte, inwieweit sich moderne Finanzierungsformen durchgesetzt haben.(abstrakt autora)
EN
Purpose - This paper examines how medium-sized groups satisfy their financial needs. Research methodology - Therefore the annual financial statements of eight groups in the business region around Osnabrück were examined whether the used methods of financing cover the methods stated in the common literature. On this basis financing trends are deducted. Findings - It was found out that medium-sized groups try to stay independent and avoid risks. They are more connected with partners. Internal financing is the most popular source of financing. Revenues generated by deliveries, services and gains on securities are the main components of internal financing. The bank loan is the dominating type of external financing. Leasing is increasing its popularity as an alternative financial solution. Medium-sized groups are trying to prevent dependency on banks and prefer internal financing methods. They avoid innovative financial instruments such as crowd funding, sale-and-leaseback or factoring. Originality/value - The typical finance structure in a region is identified which can be used for further studies as a comparison with other regions. Simultaneously an indication for the degree of penetration of new forms of financing is recognized.(author's abstract)
XX
W artykule omówiono działania państwa mające na celu wspieranie rozwoju sektora MSP.
EN
Small and middle enterprises play an incredibly significant role in the developed countries as well as in the developing ones. They constitute the source of increase and economic development. They also are a potential factor reducing unemployment. In Poland SME are still run in unstable legal and economic surroundings. Therefore Polish policy to this sector should support the new companies launching and the already existing ones. In order to increase competitiveness SME, the many-sided aid of the country is indispensable. The help should be practiced on a wider scale than the present one. (original abstract)
first rewind previous Strona / 297 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.