Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 336

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stanowisko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
EN
A field study was carried out between the years 2008–2009 at the Research Station Swadzim that belongs to Poznań University of Life Sciences. The objective of the study was to determine the effect of tillage system and previous crop on the changes in infestation and species compositions in spring barley. As compared to the traditional tillage, direct drilling increased over 100% mass of weeds per unit area. Number of weeds was higher by 60% and more on the plots with direct drilling. There was significant influence of previous crop on number of weeds in spring barley. Number of weeds was 40% higher when spring barley was cultivated after fodder beet compared to the plots where spring barley was cultivated after maize. The dominance species were: Viola arvensis, Chenopodium album, Senecio vulgaris, Geranium pusillum, Anthemis arvensis, Matricaria maritima, Lycopsis arvensis, Brassica napus and Echinochloa crus-galli. There was no significant influence of previous crop on values of dominance index (C). Significant higher value were recorded on the treatments with spring barley cultivated with conventional tillage technology. Higher values of Shannon’s biodiversity index (H) were obtained on the treatments where spring barley was cultivated in direct drill after maize crop and also after fodder beet crop when ploughing cultivation system was applied.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2008–2009, w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym Gorzyń, filia Swadzim należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ich celem była ocena wpływu sposobu uprawy gleby i rodzaju przedplonu na stan i stopień zachwaszczenia jęczmienia jarego. Na obiektach z siewem bezpośrednim obserwowano ponad dwukrotny wzrost masy chwastów na jednostce powierzchni, natomiast wzrost ich liczby w stosunku do tradycyjnej uprawy płużnej wynosił ponad 60%. Rodzaj przedplonu wpływał na liczbę chwastów w łanie jęczmienia jarego. Na obiektach, na których był on wysiewany po kukurydzy charakteryzował się o 40% większą liczbą chwastów w odniesieniu do jego uprawy po buraku pastewnym. W zasiewach szczególnie licznie występowały takie gatunki, jak: Viola arvensis, Chenopodium album, Senecio vulgaris, Geranium pusillum, Anthemis arvensis, Matricaria maritima, Lycopsis arvensis, Brassica napus i Echinochloa crus-galli. Nie stwierdzono istotnego wpływu przedplonu na wartość wskaźnika dominacji (C). Istotnie wyższe wartości tego wskaźnika odnotowano w odniesieniu do zachwaszczenia jęczmienia uprawianego w technologii tradycyjnej. Wyższe wartości wskaźnika bioróżnorodności Shannona (H) wykazano w odniesieniu do zachwaszczenia przy uprawie jęczmienia w stanowisku po kukurydzy w technologii siewu bezpośredniego, natomiast w stanowisku po buraku pastewnym wskaźnik ten przyjmował wyższe wartości, gdy zastosowano płużną uprawę roli.
PL
Przedstawiono moduł projektowania wyposażenia technicznego w budynkach dla bydła, uwzględniający zależności pomiędzy rozwiązaniami technologicznymi a rozmieszczeniem stanowisk w hali zwierząt. Prezentowana w pracy struktura bazy danych, umożliwia wprowadzenie do systemu, danych inwentaryzacyjnych dowolnego badanego obiektu, ułatwia modyfikację poszczególnych wartości w zależności od aktualnej produkcji maszyn i urządzeń czy też materiałów budowlanych. Stworzono podstawy kompleksowego projektowania wyposażenia technicznego w budynkach dla bydła.
EN
A module for designing technical equipment in buildings for cattle was presented, taking into consideration the relations between technological solutions and the distribution of stands in the animal house. The database structure presented in the work, makes it possible to introduce inventory data of any examined object to the system, facilitates the modification of the specific values, depending on the current production of machines and equipment or construction material. The foundations for comprehensive design of technical equipment in buildings for cattle have been created laid.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.