Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uprawa na susz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W latach 1995 - 1996 przeprowadzono badania, których celem było porównanie plonowania mieszanek pszenicy jarej z bobikiem w zależności od procentowego ich udziału w mieszance i rodzaju plonu: 1) zbiór na nasiona w dojrzałości pełnej, 2) zbiór roślin w całości przeznaczonych na susz w fazie dojrzałości pełnej. Spośród badanych mieszanek największe plony nasion, a także całej biomasy nadziemnej i białka ogólnego uzyskano z mieszanki bobiku z pszenicą jarą przy 50 % wysiewie obu komponentów. Zbiór całej biomasy nadziemnej mieszanek wykazał większe plony uzyskanej masy i białka ogólnego z jednostki powierzchni. Wzrost udziału pszenicy jarej w mieszance z bobikiem powodował zarówno w nasionach, jak i w całej biomasie nadziemnej zmniejszenie koncentracji białka ogólnego, ilości popiołu surowego i włókna surowego, natomiast zwiększenie ilości tłuszczu surowego i związków bezazotowych wyciągowych.
EN
Field investigations were carried out in 1995 - 1996 to compare the yielding of spring wheat and faba bean mixtures depending on the species composition and kind of yield. Two kinds of yields were harvested: 1. for seeds in full maturity, 2. whole plants for dried fodder in full maturity. Among investigated mixtures the highest seed yields as well as whole above-ground biomass and total protein yields were obtained from spring wheat and faba bean mixture at 50 % sowing of both components. Higher yields of obtained matter and total protein for all mixtures were obtained at harvesting of whole aboveground biomass. The increase of spring wheat share in the mixture with faba bean as well in seeds as in the whole above-ground biomass decreased total protein, crude ash, crude fibre concentration but increased raw fat quantity and N-free extract contents.
PL
W latach 1994 - 1995 przeprowadzono badania, których celem było porównanie plonowania mieszanek roślin strączkowych z owsem w zależności od składu i terminu zbioru. Zbiór roślin, w całości przeznaczonych na paszę, przeprowadzono w pełni wyrzucania wiech, dojrzałości mleczno-woskowej i pełnej owsa. Największe plony świeżej masy otrzymano z mieszanek roślin strączkowych z 66 % i 100 % normą wysiewu owsa, zebranych w pełni wyrzucania wiech przez owies, a plony białka ogólnego w dojrzałości mleczno-woskowej i pełnej owsa. Najkorzystniejszym pod względem plonu suchej masy był zbiór mieszanek bobiku z 66 % i 100 % normą wysiewu owsa w dojrzałości mleczno-woskowej i pełnej owsa.
EN
The aim of investigations carried out in 1994 - 1995 was to compare the yielding of legume mixtures with oats depending on the composition and time of harvest. Harvesting of plants intended in whole for fodder was carried out in a full panicle earing, milk-wax ripeness and full maturity of oat. The highest yields of fresh matter were obtained from mixtures of leguminous plants with 66 and 100 % share of oats sowing harvested at frill oats panicle earing, and the yields of total protein in milky-wax ripeness and in a full maturity of oats. Regarding the yield of dry matter, the harvest of faba bean mixtures with 66 and 100 % of sown oats was most profitable at milky-wax ripeness and in a full maturity of oats.
EN
Between the years 1998–2000, comparative studies were carried out on the influence of propyzamide (0.750 and 3.500 kg ha⁻¹), trifluraline (0.625 and 1.000 kg ha⁻¹), propachlor (3.250 and 4.450 kg ha⁻¹), chloridazone (4.615 and 6.153 kg ha⁻¹) and metolachlor (1.440 and 1.728 kg ha⁻¹) on the weed population, (Nigella damascena L.) cultivated for dried bouquets in the soil-climatic conditions of the Lublin Upland and on their influence on cultivated plants. Propachlor proved to be the most effective preparation in weed control. Chloridazone caused inconsiderable and passing damage of seedlings Nigella damascena L.
PL
W latach 1998–2000 przeprowadzono badania, których celem było porównanie działania propyzamidu (0,750 i 3,500 kg·ha⁻¹), trifluraliny (0,625 i 1,000 kg·ha⁻¹), propachloru (3,250 i 4,450 kg·ha⁻¹), chlorydazonu (4,615 i 6,153 kg·ha⁻¹) i metolachloru (1,440 i 1,728 kg·ha⁻¹) na populację chwastów występujcych na plantacjach czarnuszki damasceńskiej uprawianej na suche kompozycje w warunkach glebowo-klimatycznych Lubelszczyzny oraz ich wpływu na jakość roślin uprawnych. Propachlor okazał się najbardziej efektywnym preparatem w zwalczaniu chwastów. Chlorydazon powodował nieznaczne uszkodzenia siewek czarnuszki damasceńskiej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.