Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 312

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
The use of the photosynthesis inhibitor metamitron, and the use of temporary arti­ficial shading as two methods of fruitlet thinning, were evaluated in 2006 and 2008 in apple trees 'Gala Must'. The use of these 2 methods used separately, were expected to induce a temporary decrease in photosynthetic intensity which would strengthen the competition between the fruitlets. This process would then lead to the abscission of the weaker ones. For this purpose, metamitron (preparation Goltix 700SC) was used. A dose of 350 mg/l was sprayed on the trees either one time (when fruitlets were 6­8 mm in diameter), or twice (the second spraying was repeated 6 days later on fruitlets 10-14 mm in diameter). Another group of trees was covered for 5 to 14 days with polipropylene material causing about a 70% reduction of light. In 2006, only the double metamitron treatment caused significant reduction of fruit set (comparable to hand thinning). This resulted in an increase in the fruit size and yield of marketable (> 70 mm) apples without negative effect on the total yield, 'internal quality' and red colour of the apples. In 2008, the good effect of thinning was noticed after one spray with metamitron, while a double treatment caused over-thinning. The single treatment with metamitron positively influenced fruit size, the distribution of apples in size classes, and yield of apples with diameters of > 70 mm. Comparable thinning was recorded in trees artificially shaded for 10 days; fruitlets were 6 to 14 mm in diameter. The uniform distribution of fruits, which were homogenous in size in the canopy of the trees, proved that both methods of thinning have high selectivity.
PL
W latach 2006 i 2008 oceniono dwie metody przerzedzania zawiązków z zasto­sowaniem inhibitora fotosyntezy - metamitronu oraz czasowego zacieniania jabłoni odmiany 'Gala Must'. Oczekiwano, że zastosowanie tych metod spowoduje czasowe ograniczenie intensywności fotosyntezy, co powinno nasilić współzawodnictwo po­między zawiązkami i doprowadzić do opadnięcia słabszych z nich. W tym celu wyko­rzystano metamitron (preparat Goltix 700 SC) w stężeniu 350 mg/l, opryskując drze­wa jednokrotnie (na zawiązki o średnicy 6-8 mm), lub dwukrotnie (drugi oprysk 6 dni później, na zawiązki o średnicy 10-14 mm). Inną grupę drzew przykryto na 5 do 14 dni polipropylenową tkaniną, powodując ograniczenie ilości światła docierającego do drzew o około 70%. W 2006 roku tylko podwójny oprysk metamitronem spowodował istotną redukcję zawiązania owoców w porównaniu z ręcznym przerzedzaniem. Kon- sekwencj ątego zabiegu był wzrost wielkości owoców oraz plonu handlowego jabłek (o średnicy > 70 mm) bez negatywnego wpływu na plon całkowity, jakość we­wnętrzną owoców i ich wybarwienie. W innych doświadczeniach (w roku 2008) do­bry efekt przerzedzaj ący obserwowano po jednokrotnym oprysku metamitronem, oprysk dwukrotny spowodował nadmierne przerzedzenie. Jednokrotne zastosowanie metamitronu wpfynęło korzystnie na wielkość owoców, dystrybucję jabłek w klasach wielkości oraz plon handlowy (średnica owoców > 70 mm). Porównywalną skutecz­ność odnotowano na drzewach cieniowanych przez 10 dni, kiedy zawiązki miały 6­14 mm średnicy. Jednakowe rozmieszczenie owoców, równomiernie w całej koronie drzew, dowodzi, że obydwie metody przerzedzania charakteryzują się wysoką selek­tywnością.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.