Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1410

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperatura powietrza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
EN
The courses of daily air temperature at the centre of Lublin (UMCS station) and outskirts (Hajdów station) have been compared based on 1996 datas. The temperature, in average in the most part of the 24 hours period, is higher at the centre than at the outskirts. The highest differences are almost I.s"C and occur between 20.00 and 4.00. The temperature at the both stations between 8.00 and 13.00 is similar.
EN
The base of the paper is series of the measurement of air temperature at the Jagiellonian University climatological station, collected since 1792. Average values were completed and verified. Generally, during the 19th century the monthly temperatures from November to March were lower than later.May, June and August showed the small air temperature fall. In July, September and October the long-term tendency is close on the point of nought. Each monthly course of the air temperature appears the considerable fluctuation from year to year.
PL
Nowelizacja metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wprowadziła istotną, ale, jak sądzę, niedostrzeżoną przez część środowiska zmianę w sposobie liczenia powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza (Af). Jak oceniać to nowe wymaganie?
6
80%
EN
An attempt has been made to assess the effect of decade temperatures in 5 separate agropheno- phases on the yield of winter rape, separately for wheat and rye soil complexes in 7 regions of the country. The authors give the coefficients of multiple regression, linear and quadratic, interactions, the rates of increase or decrease in rape yield per 1 °C deviation per decade from mean temperatures in the agrophenophases under consideration, as well as the optimum temperatures and maximum yields than can be obtained under these conditions.
PL
W pracy przedstawiono próbę oszacowania wpływu wielkości dekadowych temperatur w 5 wydzielonych agrofenozach na wysokość plonów rzepaku ozimego, oddzielnie dla gleb kompleksów pszennego i żytniego w 7 rejonach kraju. Podano współczynniki regresji wielokrotnej: liniowe, kwadratowe i interakcji, wielkość spadku lub wzrostu plonów wskutek odchylenia temperatury o 1°C / dekadę od temperatur średnich w badanych agrofenozach oraz wysokość temperatur optymalnych i możliwe do uzyskania plony maksymalne.
PL
W artykule przedstawiono zmiany temperatury powietrz mierzonej termometrem suchym w szybach wdechowych i prądach grupowych. Na podstawie pomiarów kopalnianych statystycznie opracowano zależności dotyczące wpływu głębokości szybu na temperaturę powietrza oraz wpływu odległości od szybu na temperaturę powietrza oraz wpływu odległości od szybu na temperaturę powietrz w prądach grupowych.
EN
In this article an air temperature's changes, which were measured by a dry thermometer in the input shafts and the group streams of air, have been presented. On the basis of mine measurements the dependencies of the influence of the depth of a shaft on the air temperature as well as the influence of the distance from a shaft on the air temperature in the group streams have been worked out statiscally.
PL
W klimacie umiarkowanym płazy musiały przystosować się do cyklicznych zmian warunków pogodowych. Jako zwierzęta zmiennocieplne są całkowicie zależne od warunków zewnętrznych, głównie temperatury, która wpływa na ich aktywność roczną i dobową.
PL
Wymieniono dotychczas stosowane urządzenia chłodnicze w polskich kopalniach węgla kamiennego. Przedstawiono zasadę działania urządzenia chłodniczego o działaniu bezpośrednim na przykładzie urządzenia LKM2-290 firmy Wende + Malter. Podjęto próbę porównania krajowych i importowanych urządzeń chłodniczych o działaniu bezpośrednim. Zaprezentowano zalety i wady przedstawionych urządzeń chłodniczych oraz inne czynniki, które należy uwzględnić przy ich zakupie.
EN
The cooling equipment so far used in Polish coal mines has been replaced. Presented is the principle of operation of a cooling equipment unit by way of example of the LKM2-290 unit of Wende + Malter make. Undertaken has been an attempt of comparing the domestic cooling equipment of direct-operation system to that imported. Also presented are advantages and disadvantages of the cooling equipment in question as well as other factors that must be taken into account in the purchase procedure.
EN
In the paper changes of air temperature differences between the city centre of Warsaw (meteorological station Astronomical Observatory) and south-western periphery (Okęcie) during last 68 years (1933-2000) have been considered. Mean value of At was 0.38°C and increased about 0.01°C per 5 years. The lowest At (0.2°C) occurred in 1945-1955. It was caused by destruction of the city during the war (1944). The high At (0.7°C) was in 1964-1965. This was caused by prevailing of atmospheric circulation from South-West. The highest At (even 0.8°C) was in the last years XX century, because changes in the immediate vicinity of meteorological station (the growth up of trees and new pavillion built near to meteorological screen).
PL
W artykule omówiono wyniki badań rozkładu temperatury w hali technologicznej wentylowanej systemem naturalnym. Obliczono wartości średniego gradientu temperatury powietrza na różnych wysokościach ponad strefą pracy. Podjęto próbę interpretacji wpływu warunków zewnętrznych i zmian zysków ciepła od urządzeń technologicznych na zmienność tego wskaźnika w czasie oraz wzdłuż wysokości hali.
EN
Article discusses the research results of air temperature distribution in naturally ventilated processing hall. Average value of air gradient at different heights over operational zone were calculated. Authors had a try to interprete the influence of ambient conditions and internal heat load changes to this factor against the time and along the height of the hall.
PL
Na podstawie badań przeprowadzonych w 7 chlewniach gospodarstw woj. olsztyńskiego dokonano obliczeń teoretycznych temperatur wewnętrznych dla warunków meteorologicznych, tj. tz = -3,7°C i tz = 17°C i dla warunków badań, tj. średnich temperatur powietrza na zewnątrz pomieszczeń na podstawie faktycznych pomiarów wychodząc z założeń uproszczonej metody wymiarowania termicznego dla budynków samoogrzewalnych. Obliczenia poprzedzono sporządzeniem Kart inwentaryzacyjnych dla poszczególnych obiektów zawierających wymiary budynków w planie i opis z charakterystyką przegród. Objęte badaniami chlewnie różniły się rozwiązaniami budowlanymi i kubaturą. Uzyskane wartości teoretyczne temperatur wewnętrznych w okresie zimowym, zarówno dla współczynników к rzeczywistych, jak i к „zalecanych" przegród (poza jednym wyjątkiem), wskazywały na znacznie niższą temperaturę wewnętrzną niż przyjętą na poziomie 18°C jako optymalną dla pomieszczeń trzody chlewnej. Spowodowało to brak możliwości osiągnięcia równowagi cieplnej w badanych pomieszczeniach inwentarskich w wyniku tylko emisji ciepła przez zwierzęta. Również sugeruje to o potrzebie ewentualnej modyfikacji dotychczasowych normatywów emisji ciepła i pary wodnej przez zwierzęta. Jednocześnie temperatury teoretyczne wewnętrzne obliczone dla okresu letniego dla współczynników к rzeczywistych i „zalecanych" przez BISPROL w warunkach meteorologicznych i w warunkach badań wskazały, że utrzymanie optymalnej temperatury wewnętrznej tw = 18°C wymaga, oprócz wentylacji grawitacyjnej, dodatkowego wietrzenia budynków inwentarskich.
EN
Experimental tests in 7 piggery buildings of various size, cubature and construction in Olsztyn region provided the basic data for theoretical computation of the inside temperatures at ambient air temperatures during tests ranging from -3,7 to +17°C. Both, actual and maximum recommended by standards values of wall heat transfer coefficient к (W/m²K) were applied in calculation. The results showed that considering the values of heat transfer coefficient k for particular walls the calculated temperatures inside the piggeries in winter attained the level about 50% lower than the temperatures measured empirically. The differences between actual and calculated temperatures may suggest that animal heat emission was much more intensive than theoretically assumed and the standards of heat and moisture emission by pigs need to be modified. However, to maintain the optimum temperature in piggeries during summer the auxiliary ventilation should be applied.
15
Content available remote Czynniki decydujące o utrzymaniu właściwej temperatury wewnątrz pomieszczeń
80%
Instal
|
2002
|
tom nr 1
26--29
PL
Temperatura powietrza, utrzymująca się wewnątrz zamkniętych pomieszczeń, jest jednym z kluczowych elementów kształtujących stan danego mikrośrodowiska. W okresie poza sezonem ogrzewczym, tzw. letnim, zmiany wartości temperatury powietrza są w znacznym stopniu zdeterminowane zmianami wartości analogicznego elementu środowiska zewnętrznego. Wpływ przebiegu wartości elementów klimatu miejscowego na kształtowanie się mikrośrodowiska wewnątrz budynków w sezonie ogrzewczym jest w znacznym stopniu neutralizowany poprzez działanie systemu ogrzewania. System ogrzewczy w pierwszym rzędzie warunkuje wówczas wartość temperatury powietrza utrzymywanej w pomieszczeniach.
EN
A calculative procedure for seasonal decomposition of time series for individualization of long-term fluctuation in the course of weather was presented on an example of 10 year results of mean, monthly air temperature and monthly sum of precipitations at meteorological point Mochełek near Bydgoszcz. That method can by used in analysis and presentation of hydrothermal conditions assisting agricultural research, provided that additive model of decomposition is accepted.
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.