Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmiany barwy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono 'wyniki badań wpływu dodatku gryki na zmianę barwy ekstrudatu kukurydziano- gryczanego. Bada-nia barwy przeprowadzono na podstawie zdjęć w formacie TIF wykonanych w bezcieniowej komorze świetlnej i opracowanych w oprogramowaniu graficznyn Adobe Photoshop 6.0. Stwierdzono, że parametry barwy ekstrudatu bardzo szybko reagują na zmiany udziału gryki w mieszance i mogą stanowić czuły wskaźnik składu ekstrudowanych mieszanek.
EN
The paper presented results of colour investigations of corn - buckwheat extrudate. The resarch of colour the con-ducted in format TIF in the light chamber and worked out in software the gaphic Adobe Photoshop 6.0. It it was affirmed was that the parameters of colour exstrudatu react on chan-ge of the buckwheat addition in mixture 'very quickly and can to make up the 'very tender coefficient of composition to the extrudate of mixtures.
EN
The colour of longitudinal section of malting barley kernels before and after steeping in water of different temperature of (10, 20 and 30°C) was estimated using DIA system LUCIA G ver 4.80. The results were evaluated as the average value of brightness levels versus frequency of their occurrence. The colour of longitudinal section was not varied too much amongst investigated varieties, however, varieties Annabell, Binal, Stratus and Scarlett were different in colour as compared to varieties Polo, Prosa and Johan. The temperature of water during steeping changed markedly the distribution of brightness levels. The results indicated two varieties Annabell and Scarlett as showing the highest levels of brightness which suggests the starchy structure of endosperm. The starchy structure of barley endosperm is required in malting.
PL
Podczas procesów technologicznych może zachodzić enzymatyczne utlenianie fenoli powodujące ciemnienie produktów żywnościowych. Za działanie to odpowiedzialna jest przede wszystkim oksydaza polifenolowa, która katalizuje utlenianie związków fenolowych w obecności tlenu. Substratami dla tego enzymu są głównie estry kwasu kawowego i katechiny (monomeryczne), w mniejszym stopniu glikozydy, flawonole i antocyjany. Także chinony mogą utleniać niektóre związki fenolowe. Wtórne produkty reakcji związków fenolowych były izolowane przy użyciu HPLC i identyfikowane za pomocą MS i NMR. W badaniach modelowych stwierdzono m.in. ciemnienie produktów pod wpływem kwasu chlorogenowego i estrów kwasu kawowego, podczas gdy (-)-epikatechina wykazywała takie działanie tylko w niewielkim stopniu.
EN
During processing, oxidative mechanisms involving phenolics, such as enzymatic browning, can occur and may modify sensory and nutritional qualities. Basically, enzymatic browning can be defined as an initial oxidation of phenolic compounds catalyzed by polyphenol oxidases (PPOs) in the presence of oxygen. Caffeoyl esters and catechins (monomers) are the prevalent substrates for PPOs. On the contrary, glycosides of flavonols and anthocyanins are poor or not substrates, but they are also degraded. In fact, the quinones enzymatically formed are very reactive chemical entities which are subjected to further secondary reactions. Quinones can oxidize other phenolic compounds ar.d be reduced to the original phenol. They can also react with nucleophiles such as thiols and also phenols to produce adducts. Secondary reactions have been followed at various pH by HPLC coupled with diode array detection. New compounds formed have been isolated by semi-preparative HPLC and identified by MS and NMR. In model solutions containing both chlorogenic acid and (-)-epicatechin, the tristimulus color values L*a*b*were strongly correlated to initial and degraded amounts of chlorogenic acid and (-)-epicatechin determined by HPLC. An increase in chlorogenic acid leads to an increase in a* (redness), whereas (-)-epicatechin was almost without effect. Apple phenolic solutions were oxidized and followed by HPLC. By multilinear regression analysis, L*, a* and b* were correlated to both the initial and oxidized amounts in each phenolic class: hydroxycinnamic esters, flavanols, flavonols and dihydrochalcones. Caffeic esters appeared to be the main factor in the development of reddish pigments.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zależności między obiektywną oceną barwy i jej zmianami (Δ) po 48 h przechowywania a standardowymi wyróżnikami jakości mięsa wieprzowego. Mięso do badań pozyskano od 30 tuczników F1 (wbp × pbz) pochodzących ze skupu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Na próbach pobranych z mięśnia longissimus lumborum, 48 h po uboju, zmierzono zakwaszenie (pH), oznaczono intensywność barwy, zawartość barwników mięśniowych oraz określono właściwości technologiczne mięsa, tj.: wodochłonność, swobodny wyciek soku, wyciek termiczny. Barwę mięsa mierzono 48 i 96 h po uboju w systemie CIE L*a*b*, wyliczono nasycenie barwy C* i ton barwy h°. Wykazano istotne zmia-ny barwy mięsa w czasie 48 h jego przechowywania w wartościach parametrów barwy a*, b* i h° (p ≤ 0,01). Największe zmiany stwierdzono w udziale barwy żółtej (Δb*) i tonie barwy (Δh°). Uzyskano znaczące zależności pomiędzy parametrami barwy mięsa L*, a*, b* i tonu barwy h° w czasie 48 i 96 h po uboju a kwasowością mięsa (pH48), intensywnością barwy, barwnikami mięśniowymi oraz swobodnym wyciekiem soku (p ≤ 0,01; p ≤ 0,05). Uzyskane wartości korelacji prostej między parametrami barwy a cechami jakości mięsa mierzonymi 48 h po uboju wskazują na istotną rolę cech jakości mięsa w kształtowaniu parametrów jego barwy.
EN
The study investigated a relation between objective colour measurement and standard meat quality traits together with changes of meat colour parameters (Δ) during the 48 h storage time. Analysed meat derived from 30 market pigs F1 (plw × pl) originated from Kuyavian- Pomeranian voivodeship. In the samples taken from longissimus lumborum muscle at 48 h post mortem the pH48, visual colour intensity and meat heme pigment concentration, as well as meat holding capacity, drip loss and thermal drip were determined. Meat colour was measured 48 h and again 96 h post mortem with CIE L*a*b* system and colour saturation C* and hue angle h° were calculated. Significant meat colour changes were observed during meat storage time between 48 h and 96 h post mortem in respect to a*, b* and h° values (p ≤ 0.01). The highest changes were related to yellowness (Δb*) and to the hue angle (Δh°). There were stated significant relations between meat colour parameters L*, a*, b* and hue angle h° at 48 h and 96 h post mortem and the meat acidity (pH48h), visual colour intensity, meat heme pigment concentration and meat drip loss (p ≤ 0.01; p ≤ 0.05). The obtained simple correlation coefficients between meat colour parameters and meat quality traits measured 48 h post mortem suggested their significant role in determina-tion of the meat colour parameters.
PL
W artykule omówiono zmiany barwy soków owocowych zachodzące podczas ich otrzymywania wskutek: przemian barwników antocyjanowych w wyniku reakcji hydrolitycznych, oksydatywnych i polimeryzacyjnych, reakcji enzymatycznego i nieenzymatycznego brunatnienia. Podano niektóre spektrofotometryczne kryteria barwy soków i win.
EN
Changes of fruit juices colour occuring during its processing as a result of anthocian colours changes resulted by the hydrolitical, oxidative, polymerization reactions together with the reactions of enzymatic and non enzymatic browning were discussed in this article. Some spectrophotometry criteria of juice and wine colour were presented.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.