Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 282

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł chemiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane problemy przemysłu chemicznego w Polsce
100%
Chemik
|
1998
|
tom Nr 12
315-318
PL
Przedstawiono wizytówkę polskiej chemii przemysłowej na tle innych krajów Europy Zachodniej, niektóre realizowane zamierzenia inwestycyjne i zagadnienia przemysłowego zaplecza naukowo-badawczego. Omówiono wybrane problemy resktrukturyzacji i rozwoju oraz konsolidacji i prywatyzacji polskiego przemysłu chemicznego. Tabelarycznie pokazano udział przemysłu chemicznego w krajowym przemyśle w różnych krajach, rentowność netto tego przemysłu w I półroczu 1997 i 1998 roku oraz wartość produkcji przemysłu chemicznego w Europie Zachodniej w 1997 roku.
3
Content available remote Wyzwania dla przemysłu chemicznego
100%
4
Content available remote Specyfika systemów jakości w przemyśle chemicznym
63%
5
Content available remote Raport SITPChem. Stan i problemy przemysłu chemicznego w Polsce. Część II
63%
Chemik
|
2000
|
tom Nr 12
331-336
6
Content available remote Europejskie eko-trendy, a programy prośrodowiskowe w branży chemicznej
63%
7
Content available remote Raport SITPChem. Stan i problemy przemysłu chemicznego w Polsce. Część I
63%
Chemik
|
2000
|
tom Nr 11
307-311
PL
Raport przedstawia aktualny stan i wybrane problemy przemysłu chemicznego, jego szansę i zagrożenia na otwartym rynku i w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. W części II omówiono sytuację producentów, w tym wyniki ekonomiczne—fi-nansowe przemysłu chemicznego w 1999 r. oraz zagadnienia związane z prywatyzacją tego przemysłu. Wiele miejsca poświęcono ochronie środowiska, także w kontekście wymagań środowiskowych Unii Europejskiej. Przedstawiono też wydajność pracy w największych firmach chemicznych w różnych krajach i w Polsce. Na koniec sformułowano wnioski dotyczące polskiego przemysłu chemicznego. Raport był prezentowany na Konferencji Międzyzjazdowej SITPChem 4 października 2000 r. w Warszawie.
EN
In the first part, the domestic chemical industry and its potential are shown, as well as trends in the worldwide chemical industry. Poland's chemical market is discussed with special attention to fertilizers and petrochemicals. Besides, production values of chemicals pro o-ne inhabitant are compared with those in other European countries, as well as the production structure of Polish chemical industry with that in the EU. In the second part, the situation od producers is discussed, including economic-financial results of the chemical industry in 1999, as well as problems connected with the privatization of this industry. A lot of attention was given to the environmental protection, also in the context of the EU environmental requirements. Finally, conclusions concerning the Polish chemical industry are formulated. The Report was presented at the Intercong-ressional Conference of the Association of Polish Chemical Engineers on the 4th October 2000.
PL
Za GUS, który ogłosił pierwsze, jeszcze niepełne dane nt. gospodarki Polski w I półroczu 2016, podano wyciąg najważniejszych statystyk, dotyczących szczególnie przemysłu chemicznego, jednak na tle sytuacji ogólnokrajowej i w innych działach przemysłu. Zaprezentowano zatrudnienie i płace w przemyśle – stan 30.06. 2016 na tle sytuacji w 2015 r.; pokazano produkcję sprzedaną Przemysłu w I półroczu 2016 (na tle I półrocza 2015) oraz wielkości produkcji ważniejszych chemikaliów i pokrewnych w tym czasie. Na zakończenie zestawiono dane statystyczne dotyczące wyników uzyskanych przez inne kraje, głównie z UE.
EN
Natural gas as energo-chemical raw material. Main domains to use natural gas in chemical industry. Chosen examples of big ethylene production plants using ethane evolved from natural gas.
12
Content available remote Wyniki przemysłu w 2000 roku
63%
Chemik
|
2001
|
tom Nr 3
70-71
PL
Na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, przedstawiono wstępne, najważniejsze informacje o wynikach pracy przemysłu chemicznego w Polsce w 2000 r. Podano wielkości produkcji sprzedanej przemysłu w latach 1999 -2000, produkcji ważniejszych chemikaliów w 2000 r. oraz zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przemysłu chemicznego i innych w latach 1999 - 2000.
EN
On the basis of the Chief Central Statistical Office's report, the most important information concerning the results of the Poland's chemical industry activities in 2000 are presented. In particular, the volume of the industry's production saled within 1999 -2000, production of more important chemicals in 2000, as the employment and mean payment in the chemical industry's companies and other sectors, in the years of 1999 -2000, are given.
PL
Wprowadzeniem do dyskusji podczas Seminarium były 4 referaty: "Charakterystyka polskiego przemysłu chemicz-nego. Aktualny poziom j moż.liwości rozwoju technologicznego" (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej), "Światowe trendy rozwoju technologii, nowych materiałów i nowych procesów chemicznych. Rozwój technologiczny polskiego przemysłu chemicznego -zagrożenia i szanse" (Instytut Chemii Przemysłowej), "Światowy i krajowy rynek artykułów chemicznych. Szanse polskiego przemysłu na tych ryn-kach" (Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego) i "u-wagi na temat współpracy polskich instytucji naukowo-badawczych z Zakładami Azotowymi w Tarnowie" (Zakłady Azotowe Tarnów Mościce SA). Agencja Techniki i Technologii zgłosiła akces aranżowania współpracy placówek naukowo-badawczych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, oferując pomoc merytoryczną j finansową.
EN
The following four papers made the introduction to the discussion during the Seminar: "Characteristic of Poland's chemical industry. The current level and possibilities of technological development (Institute of Heavy Organic Synthesis), "World trends in the development of technologies, new materials and new chemical processes. Technological development of Poland's chemical industry -h.azards and chances.' (Institute of Industrial Chemistry), " World ..and domostic market of chemical goods. Chances of Poland's industry on these markets.' (Institute for Economics of the Chemical Industry) and "Remarks on the collaboration of Polish scientific-research institutions with Nitrogen Works in Tarnów.' (Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce SA). The Technique and Technology Agency acceded to ..arrangement of the collaboration of scientific-research estab-lishments with small and middle-sized companies. offering them its expertise and financial help.
14
Content available remote Prognozy rozwoju polskiego przemysłu chemicznego
63%
PL
Przedstawiono sytuację polskiego przemysłu chemicznego w 1998 r. i na początku 1999 r. oraz najważniejsze przyczyny osłabienia koniunktury. Dla dziesięciu głównych branż (petrochemikaliów, chemikaliów organicznych i nieorganicznych, tworzyw sztucznych, nawozów sztucznych, farmacji, środków ochrony roślin, farb i lakierów, chemii gospodarczej, włókien chemicznych) podano prognozy rozwoju do 2005 r. lub 2010 r. Omówiono sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw chemicznych, ich przekształcenia własnościowe, inwestycje i ich dynamikę w latach 1990 - 1999. Opisano przemiany w zakresie oddziaływania przemysłu chemicznego na środowisko naturalne. Przedstawiono krótko sytuację jednostek naukowo-badawczych i poruszono zagadnienia jakości produktów chemicznych.
15
Content available remote Polski przemysł chemiczny w statystyce w 1999 r.
63%
PL
Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.
16
63%
PL
Zaprezentowano wstępne dane dotyczące głównie wyników gospodarczych kraju, w tym bardziej szczegółowe przemysłu chemicznego, osiągnięte w okresie pierwszych 9. miesięcy 2016 r. Zaprezentowano dane dotyczące zatrudnienia i płac w przemyśle (stan na 30.09.2016), produkcję sprzedaną przemysłu w trzech kwartałach 2015/2016 oraz produkcję ważniejszych chemikaliów i pokrewnych w miesiącach styczeń – wrzesień 2016 r. Obszernie pokazano eksport i import chemików Polski w 2015 r. w rozbiciu na wybrane asortymenty i kraje.
18
Content available remote Wyniki krajowego przemysłu chemicznego w roku 2001
63%
PL
Przedstawiono znaczenie głęboko przetworzonych związków chemicznych dla rozwoju nowoczesnego przemysłu chemicznego i ekonomicznie opłacalnej produkcji chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem polskiej specyfiki gospodarczej.
EN
The role of value-added chemicals in the development of chemical industry and profitable chemical production particularly under specific Polish economic conditions was presented. Novel highly profitable productions of fine and specialty chemicals (pharmaceuticals and agrochemicals) were briefly reviewed.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.