Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono historię Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku oraz jej przekształcenia w Politechnikę Białostocką. Rozwój uczelni zawdzięczamy wytrwałości pracowników i studentów. Najważniejsze role w powstaniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej odegrali: elektryk Karol Białkowski, mechanik Marian Poniatowski, fizyk Eudokia Ostaszewicz i matematyk Eugeniusz Niczyporowicz. W omawianym w artykule okresie kolejne pokolenie pracowników podjęło zadanie rozwoju Uczelni. Artykuł przedstawia okres od roku 1964, kiedy Uczelnia uzyskała status Wyższej Szkoły Inżynierskiej do roku 1974 kiedy została przekształcona w Politechnikę Białostocką.
EN
The article briefly presents the history of transformation of the Higher School of Engineering in Bialystok into the Bialystok University of Technology. We owe the development of the School to the persistence of employees and students. The most important roles in these events were played by: electrician Karol Biakowski, mechanic Marian Poniatowski, physicist Eudokia Ostaszewicz and mathematician Eugeniusz Niczyporowicz. In the period discussed in the article, the next generation of employees undertook the task of developing the University. The article presents the period from 1964, when the University received the status of Higher School of Engineering, to 1974 when it was transformed into Bialystok University of Technology.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wydarzenia i osoby, które umożliwiły powstanie w Białymstoku Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT oraz jej rozwój. Omawiany okres obejmuje lata od 1946 do 1954, kiedy to pierwsi absolwenci – inżynierowie elektrycy opuścili mury uczelni.
EN
This article presents a brief overview of the history of the beginnings the Faculty of Electrical Engineering Bialystok University of Technology. We owe the establishment of the university to the courage and persistence of a group of people - the initiators of its creation. They were: electrician Karol Białkowski, mechanician Marian Poniatowski, physicist Eudokia Ostaszewicz and mathematician Eugeniusz Niczyporowicz. They had a great part in creating a significant academic center in Białystok referring to old traditions. This article is dedicated to the memory of the initiators of the NOT Evening Engineering School in Białystok. The described events remained in the memory thanks to the passion of the guardian of memory of the Białystok University of Technology, Eng. Mirosław Bujanowski.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wydarzenia i osoby, które umożliwiły rozwój Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku oraz jej przekształcenie w Wyższą Szkołę Inżynierską. Omawiany okres obejmuje lata od 1951 do 1964 roku, kiedy to pierwsi studenci w historii uczelni rozpoczęli zajęcia w ramach studiów dziennych na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Mechanicznym. Dało to podstawę do dalszego rozwoju uczelni. W ciągu kolejnych dziesięciu lat Wyższa Szkoła Inżynierska została przekształcona w Politechnikę Białostocką. Nastąpiło to w 1974 roku. W tym okresie Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego magistra oraz rozpoczęła budowę kampusu, mieszczącego się przy ulicach Wiejskiej i Zwierzynieckiej. Stanowi on główną siedzibę Politechniki Białostockiej do dnia dzisiejszego.
EN
The article briefly presents the history of transformation of the Evening School of Engineering in Bialystok into the Higher School of Engineering. We owe the development of the School to the persistence of employees and students. The most important roles in these events were played by: electrician Karol Białkowski, mechanic Marian Poniatowski, physicist Eudokia Ostaszewicz and mathematician Eugeniusz Niczyporowicz. Undoubtedly, the year 1964 was a breakthrough in the development of the university, the heir of which is now the Białystok University of Technology. The described events remained in the memory thanks to the passion of the guardian of memory of the Bialystok University of Technology, Eng. Mirosław Bujanowski.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze osoby i wydarzenia z historii powstania Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT oraz w jej ramach Wydziału Elektrycznego. Omówiono ogromną rolę elektryków, członków SEP w odrodzeniu nauczania technicznego w Białymstoku oraz powołaniu i rozwoju uczelni, której kontynuatorką jest obecnie Politechnika Białostocka. Celem artykułu jest również przypomnienie tradycji wyższego szkolnictwa technicznego w Białymstoku. Sięgają one XVIII w. i stawiają miasto w tym obszarze wśród pionierów w Polsce. Działająca w latach 1745-1771 Wojskowa Szkoła Budownictwa i Inżynierii miała charakter wybitnie techniczny. Została założona i finansowana przez hetmana polnego koronnego, późniejszego hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. Była to pierwsza w Polsce szkoła prywatna o charakterze świeckim, jednocześnie o profilu technicznym i wojskowym.
EN
This article presents the most important people and events from the history of NOT Private Evening Engineering School and its Faculty of Electrical Engineering. It discusses the great role of electricians and members of SEP in the revival of technical education in Bialystok and the development of the university, which is currently continued by the Białystok University of Technology. The purpose of the article is also to remind the tradition of higher technical education in Bialystok. It dates back to the eighteenth century and puts the city among pioneers in Poland. The Military School of Building and Engineering, operating in the years 1745-1771, was extremely technical. It was founded and financed by the Hetman of the Crown, later Grand Crown Hetman Jan Klemens Branicki. It was the first private secular school in Poland, with a technical and military profile.
PL
Artykuł przedstawia zespół spalinowoelektryczny stacji radiofonicznej Polskiego Radia z lat 50-tych XX wieku. Została omówiona jego budowa oraz sposób działania.
EN
The article presents the diesel and electric unit system of the Polish Radio broadcasting station from the 1950s. Its structure and method of operation were discussed. The station has been equipped with: the Tesla SRV-30 transmitter with a power of 30 kW, the Skoda disel 4-S-275 set and a 1H5838 / 12 three-phase synchronous generator. The diesel and electric unit system served as a backup power supply.
6
Content available remote Influence of geometry of HUD optical system on screen luminance distribution
51%
EN
HUD screens are an element that enables simultaneous observation of the environment and reading the information displayed on it. This allows for increased safety especially in the movement of vehicles. This paper will present an analysis of the luminance distribution on the screen as dependent on the geometry of the optical system and ambient lighting.
PL
Ekrany HUD to element umożliwiający jednoczesną obserwację otoczenia i odczytywanie wyświetlanych na nim informacji. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa zwłaszcza w ruchu pojazdów. W artykule zostanie przedstawiona analiza rozkładu luminancji na ekranie w zależności od geometrii układu optycznego i oświetlenia otoczenia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.