Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwas jablkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ekstrahowano kwasy jabłkowy i fumarowy przy użyciu wielkocząsteczkowych amin (trójoktyloaminy, Amberlite LA-1 i LA-2) rozpuszczonych w ksylenie oraz nitrobenzenie. Wykazano znaczący wpływ rodzaju rozcieńczalnika na wartości stałych równowagi tworzonych kompleksów kwas-amina. Ustalono występowanie kompleksów kwas-amina w szerokim zakresie proporcji od 1:1 do 3:2. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najbardziej odpowiednim układem do selektywnej ekstrakcji kwasu jabłkowego jest anionit Amberlite LA-2 rozpuszczony w nitrobenzenie.
EN
The paper deals with the malic and fumaric acid extraction by trioctylamine, Amberlite LA-1 and LA-2 dissolved in xylene and nitrobenzene. The strong influence of diluents on the mathematically determined equilibrium constants is shown. The equilibrium complexation constants for ratios from 1:1 to 3:2 have been estimated. Taking into account the extraction result, it is concluded that the most appropriate system of selective extraction, which permits to separate successfully malic from fumaric acid, corresponds to Amberlite LA-2 dissolved in nitrobenzene.
EN
Organic acids in alcoholic beverages are very imfmrtant compounds that determine the quality and acceptability of the product. The dominant flavor of organic acids is sourness, they also contribute astringency and bitterness. Qualitative and quantitative composition of organic acids in the cider depends primarily on the raw material, but is also influenced hy the production technology. Malic acid is the predominant organic acid in apples, which contain also quinic, shikimic, and citric acid.
PL
Kwasy organiczne w napojach alkoholowych są bardzo istotnymi związkami determinującymi jakość oraz akceptowalność produktów. Decydują o smaku kwaśnym, ale także wpływają na odczucie cierpkości oraz goryczy. Skład ilościowy i jakościowy kwasów organicznych w cydrze zależy przede wszystkim od surowca, jednak wpływ ma także technologia produkcji. W owocach jabłek dominuje kwas jabłkowy, ponadto występują także kwasy: chinowy, szikimowy oraz cytrynowy.
PL
Badano optymalną ilość dodatku kwasu mlekowego i brzeczki piwnej dla otrzymania napoju winopochodnego charakteryzującego się odpowiednimi cechami smakowo-zapachowymi. Dodatek brzeczki piwnej może pozwolić na obniżenie kosztów produkcji, co jest sprawą niezwykle ważną w przypadku dużej konkurencji na rynku. Szczególnie istotne może być to w latach, w których ceny owoców będą wygórowane lub ich podaż mała. Porównanie cech sensorycznych poszczególnych win z różnym procentowym udziałem brzeczki piwnej pozwoli ustalić ich optymalny skład. W otrzymanych winach oprócz standardowej analizy chromatograficznie zostały oznaczone powstałe estry kwasu mlekowego. Część win sporządzonych z udziałem moszczu jabłkowego poddano miesięcznej maderyzacji w celu sprawdzenia ewentualnych zmian aromatu i smaku win dokwaszonych kwasem mlekowym.
EN
The optimum addition of the lactic acid and beer wort was tested in order to receive wine type drink with the prosper taste and flavours characteristic. The addition of the beer wort allows to reduce the production costs what is very important in view of a big competition on the market. It may be especially important during years when fruit prices are high or fruit supply is small. The comparison of the sensory characteristic of the particular wines with a different content of beer wort will allow to establish its optimum content. Besides the standard chromatography analysis lactic acid esters were measured in the tested wines. Some part of wine produced with the addition of the apple must were maderised for a period of month in order to test the eventual changes of in flavor and test of wines acidified with lactic acid.
EN
Occurrence, properties and applications of apple acid (E 296) in this article were described. Malic acid is one of the acids widespread in vegetable world wide. He usually was obtained from unripe fruit by extraction. In food industry malic acid acts as pH control agent, flavor enhancer and flavoring agent. Moreover, malic acid in pharmaceutical as well as in cosmetic industry is used.
PL
W artykule opisano występowanie, właściwości i zastosowanie kwasu jabłkowego (E 296), który należy do szeroko rozpowszechnionych w świecie roślinnym. Zwykle otrzymuje się go z niedojrzałych owoców przez ekstrakcję. W przemyśle spożywczym kwas jabłkowy stosowany jest głównie jako regulator kwasowości i dodatek smakowy. Ponadto jest stosowany w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.
PL
Opracowanie zawiera charakterystykę substancji dodatkowych, stosowanych na świecie do produkcji napojów bezalkoholowych, pod względem ich funkcji technologicznych. W opracowaniu omówiono konserwanty, kwasy i stabilizatory, przeciwutleniacze, substancje emulgujące i stabilizujące emulsje.
EN
Functional characteristic of food additives used in technology of beverages is reviwed. Informations about preservatives, organic acids, stabilisers, antioxidants, emulsifiers are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.