Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Allergic rhinitis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The purpose of this study was to compare the quantitative parameters of salivary gland functions in patients with allergic rhinitis and healthy volunteers using [99mTc] pertechnetate salivary gland scintigraphy. Thirty-six patients with allergic rhinitis (14 males and 22 females, mean age 30.6 ± 5.2 years) and thirty-nine healthy controls (18 males and 21 females, mean age 32.2 ± 5.6 years) were evaluated. Dynamic salivary gland scintigraphy was performed after intravenous administration of 185 MBq (5 mCi) of [99mTc] pertechnetate for 25 minutes. Lemon juice was used to stimulate the salivary glands. On the basis of the time-activity curves, the following glandular function parameters were calculated for the parotid and submandibular salivary glands: uptake ratio, maximum accumulation, and ejection fraction. Statistically, all the functional parameters of the parotid and submandibular glands obtained for the allergic rhinitis patients were significantly lower than those of the healthy controls group (p < 0.05). This study demonstrated that there was a significant difference in salivary gland function between patients with allergic rhinitis and healthy controls, which can easily be evaluated by [99mTc] pertechnetate salivary gland scintigraphy.
PL
Wprowadzenie: Choroby alergiczne stanowią jeden z najbardziej powszechnych problemów zdrowotnych, wpływają na jakość życia pacjenta i stanowią poważne obciążenie ekonomiczne. Ziarna pyłków roślin są najistotniejszym czynnikiem wywołującym objawy alergii. Znajomość siły alergizacji pyłków roślin występujących na danym obszarze ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania objawom alergii. Cel pracy: Celem badania była ocena występowania uczuleń na pyłki lokalnych roślin wśród studentów medycyny we wschodnim Iranie za pomocą testów nakłucia naskórka (prick test). Materiał i metody: Typy uczulających pyłków dobrane zostały w oparciu o analizę danych geoklimatycznych. Do badań użyto dziesięć ziaren pyłków roślin typowych dla regionu, w tym drzewa Eucalyptus, drzewa Helianthus, kwiatów Rosa damascene i Jasminum sp, drzewa Chinaberry (Melia azedarach), drzewa granatu, czarnych oliwek, drzewa pistacjowego, palm i kwiatów Crambe cordifolia, a także siedem standardowych, komercyjne dostępnych zestawów ekstraktów, w tym mieszanek traw, drzew i pyłków Fraxinus, Amaranthus retroflexus, Cypress, Betula i Prosopis. Po oczyszczeniu preparatów, przygotowywano wodne roztwory ekstraktów pyłków. Badania przeprowadzano u ochotników metodą nakłucia naskórka (prick test) ze wszystkimi dziesięcioma ekstraktami lokalnych roślin oraz kilkoma ekstraktami komercyjnymi. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję ds. etyki Uniwersytetu Medycznego Birjand, a wszyscy uczestnicy podpisali formularz zgody. Wyniki: W badaniu wzięło udział 112 studentów medycyny (średni wiek: 22,29, zakres: 19–34 lata, stosunek M / K: 1,1). Ogólna częstość występowania uczulenia na pyłki co najmniej jednego z ekstraktów wynosiła 80,59%. W przypadku pyłków roślin lokalnych największe odczyny skórne stwierdzono dla pyłków drzewa Eucalyptus, kwiatów Rosa damascene i Jasminum sp (odpowiednio 59,3%, 53,1% i 50,0%). W odniesieniu do ekstraktów dostępnych komercyjnie najczęściej stwierdzano uczulenia na Amaranthus retroflexus i mieszaninę pyłków drzew (odpowiednio 66,6% i 45,7%). Wnioski: Wyniki badań wskazują na wysoką siłę alergizującą niektórych pospolitych roślin regionalnych, w tym kwiatu róży, drzewa eukaliptusa i kwiatu jaśminu.
EN
Background: Allergic disorders are among the most common health problems, have a high impact on patients’ quality of life and constitute a significant economic burden. Pollen grains are the most significant trigger of allergic symptoms. Knowing pollen allergy potency of common plants in each area is essential for preventing allergic symptoms. Objective: This study aims to evaluate allergic sensitivity to local plant pollen among medical students in East of Iran using skin prick test Methods: Types of allergenic pollen grains were determined based on geoclimatic factors. Ten different pollen grains from common regional plants, including Eucalyptus tree, Helianthus trees, Rosa damascene flowers, Jasminum sp flowers, Chinaberry trees (Melia azedarach), pomegranate trees, black olive trees, pistachio trees, Palm trees, and Crambe cordifolia flowers, as well as seven standard commercial extracts including grass mixture, tree mixture, Fraxinus, Amaranthus retroflexus, Cypress, Betula, and Prosopis pollens were collected. After purification, the aqueous extract was prepared from each pollen. Skin prick test with ten domestic extracts and some commercial extracts was performed on the participants. The ethics committee of Birjand University of Medical Sciences approved the study and all participants signed consent form. Results: One hundred and twelve volunteer medical students (mean age: 22.29 range: 19 to 34 years, M/F ratio:1.1) enrolled in this study. The overall frequency of sensitivity to any allergenic extracts was reported at 80.59%. In domestic pollen, the highest skin sensitivity rate was for Eucalyptus pollen, Rosa damascene flowers pollen, and Jasminum sp pollen (59.3%, 53.1%, and 50.0%, respectively). In the case of commercial extract, Amaranthus retroflexus and the tree mixture pollens were the most common (66.6% and 45.7%, respectively). Conclusion: This study showed high allergic potency of some common regional plants, including Rose flower, Eucalyptus tree, and Jasminum sp flower.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.