Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  straty zasobów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Systemy komputerowe przez połączenie z Internetem wystawione są na kontakty, mogące stanowić dla nich różnego rodzaju zagrożenia. Można je podzielić na zagrożenia aktywne, nadchodzące z sieci, oraz zagrożenia pasywne (bierne), wymagające od ich uaktywnienia ingerencji ze strony użytkownika. W celu wykrycia ich obecności niezbędne jest zastosowanie specjalistycznych narzędzi np. systemów IDS lub analizatorów protokołów. Artykuł przedstawia informacje o możliwych rozmiarach strat związanych z zagrożeniami i metodach ich oceny.
EN
Computer systems due to their Internet connections are subject to many kinds of threats. One can distinguish active threats, coming from the network withouth user involvement, and passive threats, activated by user intervention. To find their presence one need special tools like IDS systems or protocol analyzers (sniffers). The paper present some information about the amount of losses, related to the passive treats and the ways of their estimaton.
EN
In the next time, deepening exploitation and increasing capacity in underground mines are extremely necessary to meet the demand of using coal for developing economies. This problem is not only done in underground mines but also in areas that cannot be exploited by open-pit methods such as the open-pit edge. When exploiting deep underground mines, there are many difficulties for tasks such as: controlling ground pressure; ventilation; drainage, transportation etc. When cutting coal in longwall, it will create a goaf, causing a natural imbalance of stress in the ground, leading to the phenomenon of displacement of rock deformation and destruction of roadways, which creates a risk of unsafety labour. The L7 seam at the west wing area of the Mong Duong coal mine has an average thickness of 7m, an average slope angle of 15o, located near the edge of the 790 open pit site. According to the production plan, this mine will exploit this reservoir with blasting-drilling technology, longwall support by the semi-mechanized shield (self-moving hydraulic frame GK/1600/16/24/HTD). The preliminary assessment of hydrogeological conditions of the mine shows that this is a potential area with a high risk of water burst into the longwall. Until now this mine has not yet given a specific solution to this problem. Finding a reasonable mining solution to ensure production safety and reduce resources loss is extremely important problem not only for the Mong Duong coal mine but also for mines that have similar mining conditions of Vietnam National Coal – Mineral Industries Holding Limited (Vinacomin), Vietnam.
PL
W ostatnich latach, w Wietnamie intensywnie prowadzono nie tylko rozbudowę i modernizację istniejących kopalń lecz także zagospodarowano nowe złoża na szeroką skalę. W górnictwie podziemnym istnieje wiele ważnych problemów technicznych, które należy rozwiązać, mianowicie: ciśnienie, wentylacja, trans-port podziemny, odwadnianie itp. Wykonanie wyrobiska powoduje zaburzenie początkowego stanu równowagi w górotworze nienaruszonym, skutkiem czego w otoczeniu wyrobiska zmieniają się naprężenia których wartość jest większa od naprężeń początkowych. Odprężenie górotworu w otoczeniu wyrobiska górniczego powoduje przemieszczanie się skał w kierunku pustej przestrzeni. Pokład L7 w zachodnim skrzydle kopalni Mong Duong ma średnią miąższość 7 m, średni kąt nachylenia 15 ° znajduje się w pobliżu krawędzi odkrywki 790. Zgodnie z planem wydobycia kopalni, zakład górniczy Mong Duong będzie kontynuować eksploatację tego pokładu z technologią wiercenia strzałowego, podparcie ściany za pomocą pół-zmechanizowanej osłony (samojezdna rama hydrauliczna GK / 1600/16/24 / HTD). Wyniki badań warunków hydrogeologicznych kopalni wskazują, że obszar badany jest potencjalny o dużym ryzyku wtargnięcia wody do ściany. W artykule, przedstawiono odpowiednie rozwiązania technologii wydobywczej, które zabezpieczają kopalnię przed zagrożeniem wodnym i ograniczy straty zasobów. Opracowana metoda jest zastosowana nie tylko dla kopalni Mong Duong, ale także i dla kopalń należących do Vinacomin, które mają podobne warunki górniczo-geologiczne.
PL
Pomimo że mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping – VSM) zostało stworzone na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, znajduje zastosowanie we wszelkich przedsięwzięciach biznesowych, ktore zajmują się wytwarzaniem produktow czy też świadczeniem usług. Podobnie jest w przypadku górnictwa, gdzie jak w każdej innej branży podczas produkcji mamy do czynienia z marnowaniem zasobów. Dzięki mapowaniu możemy je identyfikować i eliminować.
PL
Funkcjonowanie od 1989 r. polskiego górnictwa węgla kamiennego na zasadach gospodarki rynkowej zmusiło przedsiębiorstwa górnicze do nowego podejścia do problematyki efektywności eksploatacji i wykorzystania - w ramach posiadanej koncesji - złoża zgodnie z projektem jego zagospodarowania. Obowiązujące w Polsce regulacje prawne ściśle określają wymogi stawiane projektom zagospodarowania złoża, w ramach których kopalnie kwalifikują zasoby bilansowe do przemysłowych, nieprzemysłowych i strat zasobów. W artykule omówiono praktyczne podejście do tego zagadnienia na przykładzie kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
EN
Since 1989 Polish coal mining industry has functioned by market economy rights. That fact made coal mining business treat with the problems of exploitation effectivity and use - within possessed licence - of ledge in accordance with its working order project, in new way. Polish low regulations which are in force, strictly qualify demands that are made to working order projects, within which coal minings qualify balance reserves to industrial, non-industrial and reserves` loses. Practical approach has been discussed on the basis of Katowicki Holding Węglowy S.A.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.