Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metabolomika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
6
75%
EN
31P high resolution nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy was used to examine phospholipid metabolism and to analyze the phosphate-containing compounds in the bile in the transplanted liver recipients, the cholelithiasis patients' and the living donors' groups. Three signals of NMR spectrum of raw bile were determined: inorganic phosphate (Pi), lysophosphatidylcholine (LPtdC), and phosphatidylcholine (PtdC) in all investigated groups. Pi concentration was significantly higher in the recipients' group than in the living donors' group (Mann-Whitney test, p < 0.05). LPtdC and PtdC concentrations were significantly higher (Mann-Whitney test, p < 0.05) in the cholelithiasis patients' group in comparison to the recipients' group. Between the cholelithiasis patients' group and the living donors' group no significant differences in the three analysed compounds were found. The chemometric analysis for the 31P NMR spectral data set provided good classifications between the living donors' and recipients' groups and the poor one among all groups. Results of our study suggest that 31P NMR spectroscopy in vitro may be used for assessment of graft function, for the early signs of rejection and for the predisposition to gallstone formation.
EN
Metabolomics approaches allow systematic identification and quantitation of all metabolites in biological samples analyzes. As already known metabolism is directly or indirectly related to every aspect of cell function, therefore a careful observation of every changes taking place in metabolism, for example endogenous biochemical reaction products, reflectsthe phenotype of any living cell. Monitoring the metabolite profiles using metabolomics technologies, especially nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy based on cell culture, allows us to evaluate drug efficiency and outcome of experimental therapy, and most importantly, it allows us to monitor the reaction of the model cell lines to a given treatment. The continued development of metabolomic approaches, e.g. analytical technique, or chemometric software, will accelerate the widespread use of metabolomics not only in the clinical field but also in different biological fields. This work presents a use of nuclear magnetic resonance to characterize and understand the cellular metabolome in a wide range of pathophysiological and clinical contexts.
PL
Artykuł powstał na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: 'The application of novel analytical techniques for metabolomics analysis of human breast milk samples' nagrodzonej przez Komitet chemii Analitycznej PAN w 2021 roku w konkursie na najlepsze prace doktorskie, nagroda ufundowana przez firmę Anchem.
13
Content available remote Metabolomics - Useful Tool for Study of Plant Responses to Abiotic Stresses
63%
EN
Abiotic stresses are produced by inappropriate levels of physical components of the environment and cause plant injury through unique mechanisms that result in specific responses. Metabolomics is a relatively new approach aimed at improved understanding of metabolic networks and the subsequent biochemical composition of plants and other biological organisms. The paper is focused on the use of metabolomics, metabolic profiling and metabolic fingerprinting to study plant responses to some environmental stresses (eg elevated temperature, chilling and freezing, drought, high salinity, UV radiation, high ozone levels, nutrient deficiency, oxidative stress, herbicides and heavy metals). Attention is also devoted to the effects of some environmental factors on plants such as high or low levels of CO2 or different levels of irradiance. Alterations of plants metabolites due to multiple abiotic stresses (drought-heat, drought-salinity, elevated CO2-salinity) are analysed as well. In addition, metabolomic approach to study plant responses to some artificial abiotic stresses, mechanical stress or pulsed electric field-induced stress is discussed. The most important analytical methods applied in metabolomics are presented and perspectives of metabolomics exploitation in the future are outlined, too.
PL
Stres abiotyczny wywołany przez niewłaściwe poziomy fizycznych komponentów środowiska powoduje zmiany w roślinach i poprzez specyficzne mechanizmy prowadzi do określonych odpowiedzi. Metabolomika jest stosunkowo nowym podejściem mającym na celu lepsze zrozumienie szlaków metabolicznych oraz skutków biochemicznych w składzie roślin i innych organizmów biologicznych. Artykuł skupia się na wykorzystaniu metabolomiki, profilowania metabolicznego i „fingerprintingu” metabolicznego do badania reakcji roślin na niektóre stresy środowiskowe (np. podwyższoną temperaturę, chłodzenie i zamrażanie, suszę, wysokie zasolenie, promieniowanie UV, duże stężenie ozonu, niedobór substancji odżywczych, stres oksydacyjny, herbicydy i wpływ metali ciężkich). Zwrócono także uwagę na wpływ niektórych czynników środowiskowych na rośliny, takich jak: wysokie lub niskie poziomy CO2 lub różne poziomy natężenia oświetlenia. Przeanalizowano również zmiany związane z kombinacjami abiotycznych czynników stresujących (susza - upał, susza - zasolenie, podwyższone stężenie CO2 - zasolenie). Omówiono też metabolomiczne podejście do badania reakcji roślin na stresy abiotyczne wywołane niektórymi sztucznymi czynnikami, stresem mechanicznym lub impulsowym polem elektrycznym. Zaprezentowano najważniejsze metody analityczne stosowane w metabolomice oraz nakreślono perspektywy wykorzystania metabolomiki.
PL
Strategia analizy niecelowanej jest potężnym narzędziem umożliwiającym odkrycie wielu istotnych różnic biologicznych pomiędzy badanymi próbkami w jednym eksperymencie.
15
Content available remote Metabolomics - Useful Tool for Study of Plant Responses to Abiotic Stresses
63%
EN
Abiotic stresses are produced by inappropriate levels of physical components of the environment and cause plant injury through unique mechanisms that result in specific responses. Metabolomics is a relatively new approach aimed at improved understanding of metabolic networks and the subsequent biochemical composition of plants and other biological organisms. The paper is focused on the use of metabolomics, metabolic profiling and metabolic fingerprinting to study plant responses to some environmental stresses (eg elevated temperature, chilling and freezing, drought, high salinity, UV radiation, high ozone levels, nutrient deficiency, oxidative stress, herbicides and heavy metals). Attention is also devoted to the effects of some environmental factors on plants such as high or low levels of CO2 or different levels of irradiance. Alterations of plants metabolites due to multiple abiotic stresses (drought-heat, drought-salinity, elevated CO2-salinity) are analysed as well. In addition, metabolomic approach to study plant responses to some artificial abiotic stresses, mechanical stress or pulsed electric field-induced stress is discussed. The most important analytical methods applied in metabolomics are presented and perspectives of metabolomics exploitation in the future are outlined, too.
PL
Stres abiotyczny wywołany przez niewłaściwe poziomy fizycznych komponentów środowiska powoduje zmiany w roślinach i poprzez specyficzne mechanizmy prowadzi do określonych odpowiedzi. Metabolomika jest stosunkowo nowym podejściem mającym na celu lepsze zrozumienie szlaków metabolicznych oraz skutków biochemicznych w składzie roślin i innych organizmów biologicznych. Artykuł skupia się na wykorzystaniu metabolomiki, profilowania metabolicznego i "fingerprintingu" metabolicznego do badania reakcji roślin na niektóre stresy środowiskowe (np. podwyższoną temperaturę, chłodzenie i zamrażanie, suszę, wysokie zasolenie, promieniowanie UV, duże stężenie ozonu, niedobór substancji odżywczych, stres oksydacyjny, herbicydy i wpływ metali ciężkich). Zwrócono także uwagę na wpływ niektórych czynników środowiskowych na rośliny, takich jak: wysokie lub niskie poziomy CO2 lub różne poziomy natężenia oświetlenia. Przeanalizowano również zmiany związane z kombinacjami abiotycznych czynników stresujących (susza - upał, susza - zasolenie, podwyższone stężenie CO2 - zasolenie). Omówiono też metabolomiczne podejście do badania reakcji roślin na stresy abiotyczne wywołane niektórymi sztucznymi czynnikami, stresem mechanicznym lub impulsowym polem elektrycznym. Zaprezentowano najważniejsze metody analityczne stosowane w metabolomice oraz nakreślono perspektywy wykorzystania metabolomiki.
PL
Nową dziedziną nauki jest metbolomika, której celem jest jakościowa ocena organizmów żywych na bodźce zewnętrzne bądź modyfikacje genetyczne. Poszukiwanie nowych wskaźników zmian chorobowych technikami chraomatograficznymi w połączeniu z selektywnymi układami detekcyjnymi stawarza nadzieję na udoskonalanie badań klinicznych.
17
63%
PL
Zbadano możliwość wykorzystania spektroskopii NMR do oceny profilu metabolicznego jaj będących surowcem dla przemysłu spożywczego. Badane próbki żółtka i białka jaj pochodziły od kur niosek karmionych paszą suplementowaną fitopreparatami zawierającymi głównie lucernę i/lub pulpę z żyworódki pierzastej. Stwierdzono, że substancje małocząsteczkowe zawarte w fitopreparatach nie są bezpośrednio transportowane do jaj, ale ich zastosowanie w paszy zmieniło skład metabolomiczny żółtka. Zaobserwowane zmiany dotyczyły przede wszystkim profilu aminokwasowego.
EN
Com. phytonutrients were mixed with Lucerne and/or Kalanchoe daigremonitana pulps and added to the fodder for laying hens. Yolk and albumen samples of eggs collected were analyzed by 1H-NMR. No direct transfer of low-mol. compds. from phytonutrient components into eggs was evidenced but some changes in amino acids profile of yolk were obsd.
PL
Bez wątpienia naturalne mieszaniny eutektyczne mają potencjał innowacyjny i będą na coraz szerszą skalę wykorzystywane w badaniach naukowych oraz w różnych branżach przemysłowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.