Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Nauka prawa a współczesna administracja publiczna
100%
EN
The aim of this research paper is deliberation on the essential problems of existence and functioning of public administration in modern times as well as on some issues of the science administration and administrative law. The description and argumentation cover a wide spectrum of issues relating to the review of contemporary areas of administrative activity as well as to the evolution of administrative structures and systems. A number of new terms, preliminarily developed, is therefore used. One of the features of contemporary legal and political processes is convergence of a global nature, which is a result of broadly understood globalisation, namely the internationalisation of all aspects of social life. Global convergence frequently leads to new standards, deregulation and new regulations. A particular research issue is supranational law, dynamically linked to public law and public administration. The paper looks into the current condition of the science of law and calls for further cognitive studies. These include development of social doctrines and their personification in political and legal life, in particular. Here, the relationships between subjectivity and power are of significant importance. The processes of contemporary social life give rise to complex problems andadministration must evolve together with society. It must be able to adapt to new circumstances and create foundations for innovative activities. Innovation and invention are the fundamental goal of administrative actions and functioning of administrative structures. They constitute the principal pillar of progress and development and belong to the most important legal issues of the contemporary world. Centralisation continues to be essential as well. Administration faces an increasing range of tasks. The scale of needs multiplies, which then calls for new regulations and produces new legal issues. Regulation, interpretation of law, public interest, separation of powers, the rule of law, subjectivity and subjective rights are recurring issues and are comparatively manifested in many legal cultures, despite frequently varying phraseology and different levels of advancement in solving new legal problems. Solutions must be sought not only in doctrinal or system variables, but also in the specific variables relating to the organisation, control, supervision, or administrative police, and thus in these concepts and institutions that are fundamental for the science of administration and administrative law.  
PL
Założeniem badawczym artykułu jest poddanie opisowi zasadniczych problemów bytu i funkcjonowania administracji publicznej we współczesności, problematyki nauki administracji oraz prawa administracyjnego. Opis i argumentacja dotyczą szerokiego spektrum zagadnień związanych z przeglądem wybranych współczesnych dziedzin funkcjonowania administracji, a zarazem także z ewolucją struktur i układów administracyjnych. Zastosowanie znajduje tu pewna ilość nowych terminów wstępnie wypracowanych. Cechą współczesnych procesów prawnych i politycznych jest konwergencja o charakterze globalnym. Stanowi ona wynik szeroko pojmowanego problemu globalizacji, czyli umiędzynarodowiania wszelkich dziedzin życia społecznego. Konwergencja globalna w prawie prowadzi często do nowych standardów, deregulacji, nowych uregulowań. Swoistym zagadnieniem badawczym jest tu prawo ponadnarodowe. Pozostaje ono w szczególnie dynamicznej łączności z prawem publicznym, a także z administracją publiczną. Problematyka dotyczy także aktualnego stanu nauki prawa i koniecznego rozwoju jej poznania, teorii. W szerszym zagadnieniu dotyczy rozwoju doktryn społecznych i ich uosabiania zwłaszcza w życiu politycznym i w życiu prawnym. Dostrzegalne i ważne w tych sferach są zagadnienia relacji podmiotowości i władztwa. Procesy współczesnego życia społecznego, a także przykłady szczególne dają podstawę złożonym problemom. Administracja musi aktualnie zmierzać do struktur ewoluujących wraz ze społeczeństwem, musi być strukturą chłonną i uczącą się, dającą podstawę bytowi działań innowacyjnych. Innowacje i inwencje są zasadniczym celem i potrzebą działania administracyjnego i funkcjonowania układów administracyjnych. Stanowią zasadniczy trzon postępu, i jedno z najistotniejszych współczesnych zagadnień prawnych. Ciągle istotna jest centralizacja. Administracja staje tu przed coraz szerszą skalą zadań. Multiplikuje się nie tylko wymiar potrzeb, ale zarazem szerokie zagadnienie regulacji prawnej. Powracają problemy regulacji i wykładni zagadnień prawnych, interesu publicznego, partii politycznych, praw podmiotowych, podmiotowości wobec władztwa, podziału władzy oraz zasad państwa prawnego. Przejawiają się one komparatystycznie w wielu kulturach prawnych, mimo nierzadko zmiennej frazeologii i różnego stanu zaawansowania w rozstrzyganiu problemów prawnych. Rozwiązań trzeba tu poszukiwać nie tylko w zmiennych wartościach doktrynalnych czy systemowych, ale też w tych szczególnych zmiennych wartościach, które dotyczą organizacji, kontroli, nadzoru, policji administracyjnej, a zatem tych pojęć i urządzeń, które są podstawowe dla nauki administracji i nauki prawa administracyjnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.