Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 478

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maslo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
Sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA) stanowią grupę pozycyjnych i geometrycznych izomerów kwasu linolowego, których głównym źródłem są produkty mleczne i mięso przeżuwaczy. Głównym izomerem jest c9,tll CLA - kwas żwaczowy. Zbadano zawartość tego izomeru w masłach dostępnych na rynku warszawski w 2006 roku. Stwierdzono zróżnicowanie zawartości CLA w badanych masłach (od 87,22 mg/100 g masła do 372,03 mg/100 g masła) w zależności od pory roku i regionu pochodzenia.
EN
Conjugated linoleic acid (CLA) is a mixture of positional and geometric isomers of linoleic acid, commonly fund in dairy products and meat of ruminants. Main component of CLA isc9,tll CLA - rumenic acid. It has been attributed to provide many health benefits. We have investigated the content of c9,tl1 CLA in butters from Warsaw in 2006. Its levels were from 87,22 mg/100 g of butter to 372,03 mg/100g of butter, and showed seasonal and regional variations.
PL
Przeprowadzone badania wykazały, że tłuszczem najczęściej wybieranym do smarowania pieczywa było masło a do smażenia olej. Największą popularnością, zwłaszcza wśród kobiet, cieszyły się produkty o zmniejszonej zawartości tłuszczu. Czynnikami decydującymi w największym stopniu o wyborze tłuszczu, zarówno do smarowania pieczywa jak i do smażenia były: świeżość, trwałość i smak.
EN
Performed researches revealed that butter was the most frequently used fat to spread on bread and oil for frying. The most popular particularly among women were products with reduced fat content Freshness constancy and taste were the factors determining fat selection for culinary purposes.
PL
W artykule scharakteryzowano rodzaje lotnych związków smakowo-zapachowych występujących w maśle. Przedstawiono źródła i czynniki determinujące ich występowanie. Omówiono profil lotnych związków smakowo-zapachowych, które zidentyfikowano metodą HS-SPME-GC-MS w dziewięciu próbkach masła komercyjnego, w jednej próbce masła produkowanego ze śmietany oraz w jednej próbce masła handlowego ocenianego po terminie przydatności do spożycia. Wskazano, że najliczniejszą grupą związków lotnych zidentyfikowanych w badanych próbkach masła były lotne wolne kwasy tłuszczowe i ketony, co wskazuje na hydrolityczny rozkład i dalej zachodzące przemiany tłuszczu mlekowego.
EN
In the article, the types of volatile aroma and flavour compounds found in butter were described. Their sources and determinants of their occurrence were presented. There was also discussed the profile of volatile aroma and flavour compounds, which were identified with HS-SPME-GC-MS method in nine samples of commercial butter, one sample of butter produced from cream and one sample of butter assessed after its expiry date. It was indicated that the largest group of volatile compounds identified in the samples was constituted by volatile free fatty acids and ketones which, in turn, points to hydrolytic degradation and further changes in milk fat.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.