Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 803

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uczniowie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
2
Content available Krzyż ucznia
80%
EN
Cross in the Jesus’ preaching in commonly interpreted neither as a symbol or as post-Eastern projection produced by Christian community. Similarly the figure of Jesus’ helper, Simon of Cyrene, is frequently interpreted as symbolic one, as the dramatic repetition of Jesus’ indications for his disciples. In this study we try to explain the possibility of real (not symbolic) meaning of the disciple’s cross in the Gospels. We present the texts about cross and disciples divided into three groups: Matt 16, 24 (par. Mark 8, 34; Luke 9, 23), Matt 10, 38 (par. Luke 14, 27), Matt 27, 32 (par. Mc 15, 21; Luke 23, 26). Our analysis of these texts offers the possibility of understanding the preaching of Jesus as eschatological self-revelation of the Lord of Life. In the pericope about Simon we see the historical narrative with relevant information about the members of primitive Christian community presented by Marc. In Luke’s version we recognize the literary rearrangement of this fact in the compatibility with the Jesus’ teaching about disciple’s cross.
PL
Głównym celem niniejszej pracy jest próba poznania nieformalnej struktury klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym, w trzeciej klasie Gimnazjum Sportowego nr 47 w Krakowie oraz ukazanie związku między popularnością uczniów, a ich sprawnością fizyczną i bezpieczeństwem jednostki w klasie. Badaniami objęto 23 uczennice z klasy sportowej - III de - o profilu lekkoatletycznym. Uczennice były w wieku 15 lat. Zastosowano następujące techniki badawcze: socjometryczne, test sprawności fizycznej, analizę dokumentów szkolnych, wywiad. W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, że sprawność fizyczna w badanej klasie III de, ma znaczący czynnik w pozyskiwaniu sympatii i akceptacji wśród rówieśników, istnieje wysoka korelacja, między sprawnością fizyczną, a popularnością badanych, co jest pozytywnym zjawiskiem. W celu wsparcia uczennic odrzuconych, należy wdrożyć odpowiednie działania wychowawcze, które zmienią ich wizerunek na lepszy wobec pozostałych uczniów, a tym samym podniosą ich rangę w hierarchii popularności.
PL
W każdym zespole klasowym tworzy się swoista nieformalna struktura. W zależności od tego, jaką pozycję społeczną zajmuje w niej uczeń, klasa stanowi dla niego atrakcyjne miejsce albo teren przykrych doświadczeń – strachu, niepokoju i lęku. W celu poznania funkcjonowania uczniów w klasie szkolnej przeprowadzono badania, w których zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z autorskim kwestionariuszem ankiety. Z przeprowadzonych badań wynika, że część uczniów nawiązuje kontakty społeczne z innymi. Wykonuje zadania zalecane przez nauczyciela, rozwiązuje zadania, odrabia lekcje a także czyta lektury i pełni dyżury w klasie. Większość uczniów ocenia swoje postępowanie w klasie pozytywnie. Pojawiają się też zachowania negatywne, które powinny być korygowane przez nauczycieli.
PL
Procesy globalizacji oraz transformacji gospodarki narodowej stawiają przed polskim społeczeństwem szczególne wyzwania edukacyjne, których celem jest wykształcenie konkurencyjnego, kompetentnego i przedsiębiorczego człowieka. Przyjmuje się bowiem, że w fazie informacyjnej rozwoju cywilizacyjnego o konkurencyjności człowieka i w konsekwencji całej gospodarki w największym stopniu decydować będą zasoby kapitału ludzkiego. Wyzwaniom współczesnej, globalnej gospodarki są w stanie sprostać jedynie osoby i społeczeństwa kierujące coraz większe nakłady na inwestycje w umiejętności i wiedzę człowieka Dlatego konieczne były przekształcenia systemu edukacji w Polsce tak, aby funkcjonował on na miarę potrzeb współczesnego społeczeństwa informacyjnego, jak najlepiej przygotowując uczniów do życia w tym społeczeństwie...
PL
Współcześnie młodzi ludzie, na skutek m.in. wzrostu ruchów migracyjnych w skali światowej, coraz częściej stykają się z osobami pochodzącymi z innych kultur. Istotne wydaje się zatem przygotowanie ich do życia w środowisku zróżnicowanym kulturowo, zwłaszcza, że zdolność funkcjonowania w wielokulturowym otoczeniu uważana jest za jedną z najważniejszych umiejętności społecznych XXI wieku. W związku z tym w szkołach powinny być realizowane działania z zakresu edukacji międzykulturowej, które uwrażliwią młodych ludzi na różnorodność kulturową oraz przyczynią się do rozwinięcia u nich postaw otwartości i szacunku do tego co odmienne.
13
Content available Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów
80%
PL
Raporty psychologów i socjologów (Herzberg, Vroom, Mc Clelland, Adams) nad sylwetką psychologiczną przedsiębiorców i odnoszących sukcesy menedżerów poprzez badanie ich potrzeb i mechanizmów zachowań tworzą długie listy cech. Listy te wykazują spore różnice, w zależności od dziedziny naukowej i orientacji metodologicznej badacza opisującego interesujące go zmienne, a podobieństwa dopiero wtedy, kiedy sylwetkę psychologiczną powiąże się z konkretnymi warunkami społecznymi (Mikołajczyk, 1993)...
PL
Szkoła pełni bardzo ważną rolę w życiu ucznia. Instytucja wyposaża uczniów w wiedzę oraz przygotowuje do życia w społeczeństwie. Młody człowiek w okresie adolescencji spędza w szkole niemal połowę swojego życia, dlatego ważne by miejsce to było dla ucznia przyjazne i stwarzało jak najlepsze warunki do rozwoju. Pod wpływem zmieniającego się dynamicznie rynku pracy zadaniem szkoły powinno być także kreowanie postawy przedsiębiorczej, które możemy nazwać „wychowaniem do przedsiębiorczości”. Zmienną psychologiczną, która daje podstawy takiemu założeniu jest poczucie własnej skuteczności, a jego kształtowanie wydaje się być koniecznością, a nie wyborem. Wprowadzony przez Alberta Bandurę termin: „poczucie własnej skuteczności” to pewnego rodzaju faktyczne przekonanie jednostki o „poradzeniu sobie” w różnych sytuacjach życiowych, to towarzysząca jednostce myśl „potrafię to zrobić”. Podstawą do budowania mocnego przekonania o własnej skuteczności jest doświadczanie sukcesu w działaniu. Nie sposób mówić o sukcesie w szkole, odłączając od siebie sukcesy edukacyjne oraz inne sukcesy wynikające z życia szkolnego. Jedną z propozycji metodycznych, będącą propozycją „wychowania do przedsiębiorczości” oraz kształtującą poczucie własnej skuteczności jest program lubelskiej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Artykuł przedstawia znaczenie wychowania do przedsiębiorczości dla uczniów, a także zaprezentować program oddziaływań, z którego w 2017 r. skorzystało 1800 uczniów, uczęszczających do 72 klas z 14 szkół z terenu województwa lubelskiego.
PL
Głównym celem pracy była próba poznania nieformalnej struktury trzeciej klasy Gimnazjum nr 19 w Krakowie - oraz ich uwarunkowań i wpływu na bezpieczeństwo panujące w danej grupie szkolnej. Badaniami objęto 21 uczniów z klasy III b (w tym 10 dziewcząt i 11 chłopców), w wieku 15 lat. Zastosowano następujące techniki badawcze: socjometryczne, test sprawności fizycznej, analizę dokumentów szkolnych, wywiad. W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, że sprawność fizyczna w III klasie gimnazjum ma istotny wpływ na popularność ucznia, stosowanie testów socjometrycznych jest niezbędne dla nauczyciela – wychowawcy klasowego do poznania sytuacji społecznej w klasie. Zaleca się wprowadzenie działań wychowawczych wobec uczniów odrzuconych, mających na celu spowodowanie poprawy wizerunku osób niepopularnych w badanej klasie III gimnazjum, szczególnie wobec ucznia zajmującego ostatnią pozycję socjometryczną.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.