Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 260

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Biblia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
Book review: Danuta Piekarz, (Nie) bój się Boga. Co Biblia mówi o lęku? (Kraków: Wydawnictwo WAM 2017). Pp. 161. PLN 19.90. ISBN 978-83-277-1450-3
PL
Recenzja książki: Danuta Piekarz, (Nie) bój się Boga. Co Biblia mówi o lęku? (Kraków: Wydawnictwo WAM 2017). Ss. 161. PLN 19.90. ISBN 978-83-277-1450-3
PL
Galilea to najbardziej wysunięty na północ obszar Ziemi Obiecanej. Od południa Galilea graniczy z Doliną Jizreel, a od północy z Libanem. Granicę zachodnią stanowi Morze Śródziemne, a wschodnią dolina Jordanu i jezioro Genezaret. Galilea dzieli się na Górną Galileę, której góry osiągają 1200 m n.p.m. oraz na Dolną Galileę, o znacznie niższych górach - o wysokości do 600 m n.p.m. Na terenie Galilei miało miejsce wiele wydarzeń, opisanych zarówno na kartach Starego jak i Nowego Testamentu. Znajduje się tutaj wiele historycznych obiektów, takich jak Kadesz, Akka, Seforis, Nazaret, Kana Galilejska, Góra Tabor i inne.
EN
Galilea constitutes the most upper part of the Promised Land. It stretches from the Jizreel Valley on the south, to the Lebanon on the north and from the Mediterranean Sea on the west to the Jordan Valey and Lake Genezaret on the east. Galilea is divided into Upper Galilea with mountains up to 1200 m and on Lower Galilea with mountains lower than 600 m. On the Galilea territory a lot of the events described in the Old and New Testament occurred. In Galilea there are many historical places such as Kadesz, Akka, Sefforis, Kana, Tabor Mountain and others.
PL
Dolina Dolnego Jordanu rozciąga się miedzy Jeziorem Genezaret a Morzem Martwym. Na tym odcinku o długości 105 km wody Jordanu opadają o 207 m. Od zachodu granice doliny Jordanu stanowią góry Dolnej Galilei, Gilboa, Samarii oraz góry Pustyni Judzkiej. Od wschodu granicę doliny Jordanu określają góry Transjordanii. Od strony zachodniej do Jordanu wpływają rzeki Harod i Faria, a od wschodu Jarmuk, Jabis i Jabbok. Po wschodniej stronie Jordanu położone jest starożytne miasto Bet-Szean oraz najstarsze i najniżej położone miasto świata - Jerycho.
EN
The Valley of the Lower Jordan stretches between the Sea of Genezaret and the Dead Sea. The distance between them is ca 105 km and the difference of the water level is 207 m. From the western side the valley is flanked by the mountains of Lower Galilea, mountains of Gilboa, mountains of Samaria and mountains of Judea Desert. On the eastern side the valley is limited by the Transjordania Mountains. The main rivers (wadis) from the western side are Harod and Faria, and from the eastern side Jarmuk, Jabis and Jabbok. On western side there are two very important and ancient towns: Bet-Szean and Jerycho which is the oldest and lowest situated town on our glob.
PL
Morze Martwe stanowi unikatowy zbiornik wodny zarówno z uwagi na najniższe położenie na globie ziemskim (-417 m) jak i z uwagi na bardzo duże - sięgające 28% - zasolenie. Maksymalna głębokość Morza Martwego osiąga 400 m. Od wschodu Morze Martwe otaczają góry Moabu, a od zachodu góry pustyni Judzkiej. Z gór Moabu do Morza Martwego spływa rzeka Arnon natomiast z gór Judzkich m. in. Wadi Qumran oraz Wadi Arugot. Na zachodnim wybrzeżu położonych jest kilka ważnych miejscowości: Qumran - gdzie w roku 1947 odkryto niezmiernie cenne zwoje znad Morza Martwego, Engaddi - oaza i wąwóz związane z ucieczką Dawida przed Saulem oraz twierdza Masada - zdobyta przez Rzymian po trzyletnim oblężeniu. W części południowej położona jest miejscowość uzdrowiskowa En Bokek.
EN
The Dead Sea constitutes a very unique sea, due to the lowest water level (-417 m) and very high water salinity (28%). The Dead Sea is ca 400 m deep. From the East the sea is surrounded by the Moab Mountains, and from the West by the mountains of Judea Desert. The most important rivers are: from the eastern side - Arnon and from the western side - Wadi Qumran and Wadi Arugot. On the western coast there are several very important places: Qumran, where in 1947 the manuscripts from the I century were discovered, the Engaddi oasis with the famous canyon where king Saul wanted to capture Dawid and the Masada fortress, which after three years of a state of siege, was finally captured by Romans. In the southern part the health resort En Bokek is situated.
6
Content available Biblia o nierozerwalności małżeństwa
80%
EN
The Church’s teaching on marriage, especially on its indissolubility, is highly contested even by many Catholics themselves. The indissolubility is frequently considered without connection to the biblical anthropology. The subject of the study are Jesus’ statements on this issue examined in their immediate context of the Gospel narration and in their relationship to the first chapters of the Bible. God brings to perfection His work with the creation of man and woman in His own image and likeness because in marriage they should transmit His blessing to their children and to the earth subdued to them. The last part of the paper considers the meanings of the Greek word porneia in Jesus’ teaching according to Matthew.
8
Content available Słowo Boże i człowiek
80%
Verbum Vitae
|
2008
|
tom 13
217-246
PL
L'autore affronta la questione delła relazione tra la parola divina come parola rivelata e la parola umana come incarnazione della parola di Dio. Vengono presentate diverse dimensioni della comunicazione tra Dio e l'uomo attraverso la parola divina. Si sottolinea il carattere personale di questa relazione, che conduce l'uomo alla comunione con Dio. Grazie alla presenza attiva dello Spirito Santo, la parola di Dio continua a parlare anche oggi alla Chiesa, all'uomo e al mondo.
9
Content available Słowo uzdrawiające myślenie
80%
PL
L'articolo presenta la Bibbia come manuale dell'incontro tra Dio e l'uomo. Dopo aver presentato diversi tipi di incontro raccontati nel Vangelo, si passa ad indicare le condizioni di un incontro efficace con Dio attraverso la sua parola.
PL
Book review: Ks. Rajmund Pietkiewicz, Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim. I. Od początku do 1638 roku (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2016 [druk: 2017]). Ss. 757,  il., mapa. Sum. ISBN 978-83-7014-812-6
PL
W Biblii wymieniono wiele gatunków roślin i ich produktów. Obok tych, tak koniecznych do życia duże znaczenie odgrywały też rośliny dostarczające olejków eterycznych, środków higieny, specyfików służących do sprawowania kultu, czy też mumifikacji zwłok [Moldenke, Moldenke 1952; Zohary 1982; Hepper 1992; Maillat, Maillat at 1999], Aloes i mirrę stosowano przy obrzędzie pochówku, nakładając je między lniane płótna, którymi owijano zmarłych. Ilość tych specyfików zależała od dostojeństwa i bogactwa zmarłego. Olej święty przygotowywany był wyłącznie do celów kultu, a dokładną jego recepturę można odnaleźć na kartach Biblii w Księdze Wyjścia (30, 22-33). Cztery składniki: mirra, cynamon, wonna trzcina i kasja połączone były oliwą. W ogrodach botanicznych zgromadzonych jest wiele gatunków roślin z różnych stron świata i tam najłatwiej można wyodrębnić kolekcję roślin biblijnych. Tak jest w Ogrodzie Botanicznym w Hamburgu, gdzie prezentowane są wszystkie omówione w niniejszej publikacji gatunki. Celem tworzenia kolekcji roślin biblijnych jest przybliżenie mało znanych, współczesnemu człowiekowi roślin, które miały ogromne znaczenie w starożytności oraz spopularyzować treści Pisma Świętego. Tabela 1 przedstawia występowanie omówionych w publikacji gatunków roślin w badanych trzynastu ogrodach biblijnych. Najliczniej reprezentowane są gatunki aloesów i cynamonowców. Gatunki te występują w ośmiu obiektach. W sześciu ogrodach uprawia się balsamowce, a w czterech różne gatunki palczatek. Tylko w trzech rośnie tatarak.
EN
A lot of plant species and their products which were components of the diet of Near East societies are mentioned in the Bible. Apart from plants essential for living, the species that provided oils, fragrances, hygienic materials, specifics for cult purposes and mummification played also a major role. Although these products were often very expensive because they were brought from far away places, the need for them continuously grew. Aloes and myrrh were used during the funeral ceremony by putting them between linens in which the deceased were wrapped. The amount of these specifics depended on the social status and wealth of the dead person. Holy ointment was prepared only with the aim of being used for cult purposes, and the Scripture contains its precise recipe in Exodus (30, 22-23). Four ingredients: myrrh, cinnamon, aromatic cane and cassia were mixed with oil of olives. The identification of plant species mentioned in the Bible is not easy and was a subject of scientific research since the 18th century. The author of the presented work considered all current concepts that describe most credibly the list of biblical plants. In a wide variety of plants found in botanical gardens, there are many biblical species and, therefore, it is easy to create a biblical collection. In this way people will have a chance to get familiar not only with the Scripture but also with rare plants that were of a great importance in the past. The occurrence of plants from 13 surveyed gardens that were described in this publication is presented in table 1. Species secreting gum resin and oils used for making ointments for embalmment or for producing oil ointment are represented by Aloe and Cinnamonum. They are present in eight botanical institutions. In six biblical gardens Commiphora is cultivated, whereas Cymbopogon only in four and Acorns in three.
14
Content available Biblia o ludziach starszych
80%
Vox Patrum
|
2011
|
tom 56
231-239
EN
The author formulates the topic in a synthetical way, elaborating on it in three parts: Hebrew Bible, deuterocanonical books and message of the New Testament. The fake di­lemma (gerontocracy or gerontophobia) is overcome in the light of Revelation: Bible presents the wisdom as a source of truth and goodness, and as a solidarity with the elderly, because only the truth can set people free (J 8, 23). The truth revealed in Christ can also overcome the modern forms of discrimination in the world.
15
Content available Obraz Boga w Biblii
80%
Vox Patrum
|
2012
|
tom 57
181-192
EN
The standard interpretation of the biblical idea of the image of the God in Genesis (Gen 1:26 ff.), so called ontic interpretation, which sees in Him a reli­gious basis for the metaphysical dogma of the creation of a man as a spiritual-corporeal being, is detached from its biblical meaning. For the biblical authors, the primary issue is not the question what kind of the human being was called by the God from nothingness into being, but that when the human being receives the status of the image and character of the God in the existential dimension. John the Baptist reached the status of the image of God at the time when he became the Anthropos (John 1:6). In turn, Paul, by the moving of the idea of the image of Jesus as a man at the turning point of the process of salvation (Romans 8:29), created the foundation for the study of triple-imaging of the God as in Jesus, as well as in initiated.
PL
Mimo kilkudziesięciu wzmianek w Nowym Testamencie, uogólniony portret Judasza jest wciąż rozmazany, pełno w nim miejsc niedookreślonych. Jego zwielokrotniony portret pamięciowy wikła się w sprzecznościach, podstawowy korpus świadectw z trudem daje się uspójnić. Nie ma jasności nawet w kwestii tego, co przez stulecia uznawano za pewne (jak jego ewangeliczny przydomek Judasza („Iskariota”, „z Kariotu”). Zwornikiem studium jest krótki tekst Jorge Luisa Borgesa Trzy wersje Judasza, zaliczany zwyczajowo do opowiadań. Narracja ta traktowana jest tu jako jeden z fascynujących i nieortodoksyjnych głosów w wielowiekowej sztafecie interpretacyjnej mającej za przedmiot człowieka uchodzącego za największego zdrajcę w dziejach.
EN
Despite several score mentions in the New Testament a generalised portrait of Judas still remains blurred and full of underspecified fragments. His intensified facial composite becomes involved in contradictions, and the fundamental body of testimonies can be rendered cohesive with difficulty. Even that, which for centuries has been recognised as certain (such as Judas’ Evangelical cognomen: “Iscariot”, “of Kerioth”), remains unclear. The keystone of the presented study is a brief text by Jorge Luis Borges: Three Versions of Judas, conventionally regarded as a short story. Here the narrative is treated as one of the fascinating and unorthodox voices in a centuries-old interpretation relay whose object is a person regarded as the greatest traitor in history.
17
Content available Wiara w świecie niewiary
80%
PL
Artykuł ma na celu ukazać, iż z pomocą interpretacji antropologicznej istnieje możliwość lepszego zrozumienia przekazu następujących fragmentów Nowego Testamentu: Łk 10, 10-11, Łk 21, 20-21 oraz Ap 18,4. Symboliczna egzegeza powyższych wersów daje pewne wskazówki dotyczące postawy chrześcijańskiej w trzech okolicznościach. Pierwsze dotyczą masowego indyferentyzmu religijnego, a drugie odrzucenia prawdy chrześcijańskiej. Trzecia trudna sytuacja wynika z rosnącego rozdźwięku między współczesną kulturą a chrześcijaństwem, kiedy to dominującą rolę zdobywają treści całkowicie sprzeczne z chrześcijaństwem.
PL
Jezioro Genezaret (Jezioro Tyberiadzkie, Jezioro Galilejskie) jest położone w głębokiej depresji, a poziom tafli wody wynosi około 210 m poniżej poziomu morza. Od zachodu jezioro otaczają Góry Galilei, a od wschodu Wzgórza Golan. Wokół jeziora znajduje się wiele historycznych miejsc, które wiążą się z wydarzeniami opisanymi na kartach Starego i Nowego Testamentu. Szereg z tych miejsc - takich jak Tabgha, Kafarnaum, Korozain, Betsaida i Kursi - było związanych z działalnością Jezusa. Inne miejsca - takie jak Chammat, Kinneret, Rakka i Afek - są wzmiankowane w Starym Testamencie. Gamala, Groty Arbeli oraz Rogi Huttin były miejscami innych ważnych wydarzeń historycznych.
EN
Sea of Genezaret (Sea of Tiberiada, Sea of Galilea) is situated in the great depression (ca 210 m b.s.l.). From the West the sea is flanked by the Galilea Mountains and from the East by the Golan Heights. Around the sea there are many historical places on which lot of the events described in the Old and New Testament occurred. Several of these places, such as Tabgha, Kafarnaum, Korozain, Betsaida and Kursi are strongly connected with the activity of Jesus. Another places like Chammat, Kinneret, Rakka and Afek are related to the Old Testament events. Gamala, Arbela Caves and Qarn Huttin are the places of other important historical events.
PL
Artykuł przedstawia wybrane geoinformacyjne aspekty prezentacji wydarzeń opisanych w Biblii (zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie). Analiza atlasów i monografii przedstawiających wydarzenia biblijne, przeprowadzona w Instytucie Geodezji i Kartografii, wykazała szereg błędów i usterek w ich sposobie prezentacji. Jako rezultat analiz wyłoniła się potrzeba opracowania czasowo zorientowanego systemu informacyjnego, wykorzystującego geograficzną referencyjną bazę danych jako podstawę tworzenia map tematycznych.
EN
Paper presents some selected geoinformation aspects related to the presentation of events described in the Holy Bible (both Old and New Testament). The analysis of the various atlases and monographies, presenting the Holy Bible events, performed in the Institute of Geodesy and Cartography, indicated a lot of errors and mistakes. As the result of this analysis, the necessity of creation of the time oriented spatial information system, in which the geographic reference data base will be used for creation of various thematic maps, was underlined.
PL
Najwyższą zasadą, etyki własności chrześcijańskiej nauki społecznej jest ogólne prawo korzystania (łac. usus communis). Bóg jako Stwórca przyrody i człowieka powierzył opiece wszystkich ludzi dobra tej ziemi. Jakiekolwiek korzystanie z tych dóbr jest podporządkowane wyżej wskazanemu nadrzędnemu, ogólnemu celowi. Nieograniczone, niczym nieskrepowane prawo własności należy wyłącznie do Boga, a zgodnie z Jego wola wszyscy ludzie tej ziemi maja prawo do korzystania z tych dóbr ziemskich. W niniejszym artykule poddano analizie własność prywatna w kontekście orędzia biblijnego, następnie ukazano obowiązki moralne w stosunku do własności oraz poruszono na temat powszechnego przeznaczenia dóbr w kontekście własności prywatnej.
EN
The highest principle of ethics regarding property within the Christian Social Doctrine is a general right of use (Lat. usus communis). God as a Creator of nature and man gave goods of earth to the care and use of all people. Any use of these goods is subjected to this universal designation. Unlimited ownership fully belongs to God and by his will all people should have a right to live from the goods of earth. In this paper we analyze the fact of private ownership in the context of the biblical message, we point at the moral obligations in relation to ownership and we bring on a reflection regarding general determination of goods in the context of the private ownership.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.