Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 164

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W artykule oceniono współczesne techniczne warunki wykonywania prac przy zabytkowych strukturach architektonicznych i przedstawiono możliwe sposoby przeciwdziałania negatywnym zjawiskom obecnym w dotychczasowej praktyce konserwatorskiej. Propozycje zmian elementów dzisiejszych procesów konserwatorskich dotyczą etapu przygotowywania założeń do programów konserwatorskich, wyboru materiałów konserwatorskich i budowlanych oraz narzędzi pracy. Są one odpowiedzią na zmienione warunki korzystania z budulca drewnianego i zwiększoną podaż współczesnych produktów przemysłowych wpływających na wygląd zabytku po konserwacji. Pożądana staje się zmiana sposobu traktowania zabytków drewnianych, które będąc nośnikami wartości historycznych i artystycznych, są także zabytkami techniki i dziełami kultury technicznej o zasługujących na odkrywanie głębokich wartościach naukowych, edukacyjnych i pozamaterialnych.
EN
The paper describes contemporary technical conditions related to conservation of heritage architectural structures. Possible approaches to counteracting negative tendencies in current conservation practice are discussed. Proposed changes relate to the different stages of a conservation programme – from concept development to selection of materials for conservation and building work and selection of tools and equipment. The proposals constitute a response to the way timber is used today and the widespread availability of contemporary massproduced building materials, which impact the appearance of the monument after conservation work is completed. There is a need to change the way heritage wooden buildings are perceived. They are much more than a medium for communicating historical and artistic values. They are also historical artefacts and masterpieces of technical culture, imbued with scientific, educational and intangible heritage values which deserve to be discovered a new.
PL
Przedstawiono wyniki badań testu starzeniowego dwóch typów gum silikonowych oraz porównano proces odzysku hydrofobowości powierzchniowej próbek czystych i zabrudzanych. Stwierdzono, że regeneracja właściwości hydrofobowych zależy od rodzaju gumy i jej grubości, a także od zanieczyszczenia powierzchni.
EN
Two types of samples made of two different materials, i.e. a HTV silicone rubber and a RTV coating were tested. The samples had different thickness and were divided into three groups. Samples of the first group were clean, samples of the second group covered with artificial contaminant (kaolin with salt,) while samples of the third group were covered with a natural contaminant. Each of four cycles of the test consisted of parts, i.e., prolonged immersion in distilled water and recovery of hydrophobicity in the oven at 40 °C. Changes of surface wet ability during the test were investigated. The regeneration of hydrophobic properties of the samples increased significantly in the presence of surface contaminants. The rubber type and thickness of the coating also affected the hydrophobic regeneration.
4
Content available remote Blaski i cienie polskiej energetyki (nie)konwencjonalnej. Cz. 1
100%
6
Content available remote Wybrane zagadnienia laboratoryjnych pomiarów wysokiego napięcia
100%
PL
Celem badań laboratoryjnych jest weryfikacja wytrzymałości układów i materiałów izolacyjnych na narażenia napięciowe spotykane podczas eksploatacji. Do najgroźniejszych z nich należą stromo narastające impulsy napięciowe. Podstawą prawidłowej oceny w tego typu badaniach są wyniki pomiarów wykonanych z zachowaniem wymagań obowiązujących norm.
EN
The aim of laboratory tests is verification of the insulation systems electric strength for the different voltage stress occurred during operation. For the most dangerous of them belong steeply rising voltage pulses. The basis of proper assessment in this type of studies are the results of measurements made with the requirements in the standards.
7
Content available Zabytkowe budynki drewniane jako zabytki techniki
100%
PL
Zarówno najcenniejsze zabytki architektury jak i drewniane zabytki budownictwa wernakularnego są świadectwem poziomu rozwoju technik budowlanych w epoce, w której powstały. Zachowane obiekty drewnianego budownictwa wernakularnego są efektem różnego stopnia znajomości podstawowych zasad i umiejętności budowlanych oraz innowacji wprowadzanych przez lokalnych budowniczych. W procesie konserwacji zabytku budownictwa wernakularnego należy rozpoznać i zachować ślady stosowania dawnych (współczesnych dla okresu powstania obiektu) technik budowlanych i uwzględnić aspekt właściwości i sposobów wykorzystania wbudowanych materiałów i produktów, które nie zawsze zapewniały wysoką trwałość budynków.
EN
The most valuable monuments of the architecture and vernacular wooden buildings testify the progress of the development of building techniques during the period of time when they were created. Wooden vernacular objects which survived can be recognized as documents of fundamental professional knowledge of builders and their own innovations. During the conservation process of a wooden building we ought to recognize and protect all visible traces of old building techniques used at that time. The properties and ways of using the building materials which were usually not durable or good enough have to be taken into account nevertheless.
EN
The occurrence of Campylobacter in poultry meat and subsequent antibiotic resistance profiles of the isolates were investigated. The prevalence of Campylobacter in 101 samples was 87.1%. Of these samples, 54.5% contained Campylobacter coli and 45.5% were contaminated with Campylobacter jejuni. Among the strains tested, resistance to ciprofloxacin and nalidixid acid was the most common, followed by tetracycline and streptomycin. On the other hand, all analysed isolates were susceptible to erythromycin and gentamycin. Moreover, the prevalence of several virulence marker genes among Campylobacter isolates was estimated. All strains showed the presence of the flaA and cadF factors, whereas the iam was identified only in C. jejuni, while the cdtA, cdtB, and cdtC genes were amplified almost in all C. coli isolates.
9
Content available remote PZ4 - pompy zębate IV generacji
100%
PL
Podstawowym elementem układu napędu i sterowania hydraulicznego jest generator energii. W układach hydrostatycznych generatorem jest hydrauliczna pompa wyporowa. Spośród różnych typów pomp wyporowych pompy zębate o zazębieniu zewnętrznym, ze względu na zwartą budowę, prostą konstrukcję, dużą niezawodność oraz, w porównaniu z innymi typami pomp, niską cenę są najczęściej stosowanymi generatorami strumienia cieczy w hydraulicznych układach napędu i sterowania.
EN
The aim of this study was to evaluate and compare two genotyping methods for the examination of genetic diversity in C. jejuni and C. coli strains isolated from poultry. Moreover, the molecular identification of putative virulence factors was additionally included to establish a correlation between the isolates. Both typing methods, RAPD-PCR and ERIC-PCR, were found to have a high discriminatory power, D=0.95 and 0.94, respectively. The isolates were clustered to 28 groups by RAPD-PCR and to 29 by ERIC- PCR. Sometimes the ERIC or RAPD assays were able to further discriminate the isolates, which had the same virulence profile generated by the second technique. These PCR-based differentiation methods demonstrated the potential for initial rapid epidemiology studies, and when used in conjunction with distribution of virulence markers provide a high resolution strategy for accurately defining subtypes of Campylobacter.
14
Content available remote Blaski i cienie polskiej energetyki (nie)konwencjonalnej. Cz. 2
100%
EN
The aim of this study was to investigate the resistance to quinolones and tetracycline of 200 C. jejuni and C. coli strains isolated from poultry and poultry meat. Among the strains tested, a high-level of resistance, ranging from 78% to 82% for nalidixid acid and ciprofloxacin, as well as from 44%-56% for tetracycline was observed. Moreover, all Campylobacter strains were examined for the molecular background of the appearing resistance. Almost all resistant strains tested by МАМА-PCR carried the Thr-86-to-Ile mutation in the gyrA gene. This mutation was not found in the sensitive strains. These results were confirmed by DNA sequencing performed on a group of selected strains. Moreover, all tetracycline-resistant, but none of the sensitive Campylobacter strains possessed the tet(O) gene. These data revealed that the antibiotic resistance of Campylobacter strains represent a considerable risk for the consumption of poultry meat and should be monitored in the poultry production chain.
18
Content available remote O problemie oceny stanu technicznego eksploatowanych izolatorów kompozytowych
100%
PL
W artykule przedstawiono problem oceny stanu izolatorów kompozytowych eksploatowanych w liniach elektroenergetycznych na podstawie wyników badań laboratoryjnych reprezentatywnej grupy izolatorów zdemontowanych z linii. Przedstawiono ich typowe uszkodzenia eksploatacyjne oraz program badań odpowiadający zagrożeniom eksploatacyjnym spotykanym w warunkach krajowych. Zaproponowano procedurę badawczą oraz schemat oceny izolatorów.
EN
The paper discusses the problem of technical state evaluation of exploited composite insulators. The state evaluation was performed on the base of laboratory tests of a representative group of insulators removed from the line. Typical in-service damages and the research program corresponding to exploitation exposures met in domestic conditions were also presented. The test procedure and the diagram of examinations were proposed.
PL
XV Wielkopolskie Forum Ekologiczne poświęcone odpadom problemowym odbyło się 11 lutego br. w Poznaniu. Debata stała się również okazją do zaprezentowania doświadczeń wielkopolskiej stolicy w tworzeniu systemu zbiórki odpadów problemowych.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.