Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 500

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ziololecznictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Aura
|
2006
|
nr 02
34-35
EN
The correspondence of Wolfgang Amadeus Mozart with his family is a starting point of the novel on folk medicine. Since the 60-s, this branch of medicine has developed rapidly in the US and western Europe. Its application in Poland is reflected in the novel "The Picture of European Medicine in the Correspondence of the Mozarts”. The author of the article focuses on the medicinal current and past applications of herbs, their collection and effects, taking the methods and treatments applied in the 18th century as a baseline.
PL
Korespondencja Mozarta z rodzinąjest punktem wyjścia opowieści o etnomedycynie. Ta gałąź medycyny rozwija się intensywnie od lat 60. w USA, a także na zachodzie Europy, głównie w Niemczech. W Polsce przykładem stosowania jej zasad jest praca Joanny Nieznanowskiej „Obraz XVIII-wiecznej medycyny europejskiej w korespondencji rodziny Mozartów.” Autorka artykułu, wychodząc od osiemnastowiecznych metod i środków lekarskich, zwraca uwagę na stosowanie ziół dawniej i dziś, ich pozyskiwanie i działanie.
Aura
|
1998
|
nr 12
27-28
EN
Herbal treatment is as old as humanity. Its immense advantages derive from the fact that proper application of medicinal herbs does not produce any side effects. However, as emphasised by the interviewee, they must meet special conditions. Preparation requires extensive knowledge, precision, honesty and long experience. In Rynwald, Father Gregory works with two physicians.
PL
Ziołolecznictwo, tak stare jak cywilizacja, ma wielką zaletę: zioła, właściwie użyte, nie powodują skutków ubocznych. Jednakże, na co o. Grzegorz zwraca szczególną uwagę, muszą odpowiadać specjalnym wymogom, ich przygotowanie wymaga dużego zasobu wiedzy, dokładności, uczciwości i wielu lat praktyki w ich stosowaniu. W Rychwałdzie z o. Grzegorzem pracuje dwóch lekarzy.
PL
Celem badań była ocena czystości mikrobiologicznej wybranych suszonych ziół pochodzących z punktu skupu z woj. lubelskiego, tj. mięty, melisy lekarskiej, pokrzywy zwyczajnej, szałwi lekarskiej i nagietka lekarskiego. Oznaczono ogólną liczbę bakterii, drożdży, grzybów pleśniowych i bakterii Escherichia coli oraz wykonano analizę na obecność Salmonella sp. i Staphylococcus aureus.W badaniach stwierdzono, że ogólna liczba bakterii mezofilnych tlenowych mieściła się w zakresie 10³-10⁸ jtk·g⁻¹, liczba drożdży - od 10² do 10⁴ jtk·g⁻¹, a liczba grzybów pleśniowych - od 10³ do 10⁵ jtk·g⁻¹. W ziołach mięty i pokrzywy wykryto bakterie E. coli w ilości 10² jtk·g⁻¹. W żadnym z badanych ziół nie stwierdzono obecności Salmonella sp. ani S. aureus.
EN
The aim of the study was to evaluate the microbiological purity of the selected dried herbs derived from the purchase point located in the Lubelskie voivodeship, i.e. mint, melissa, nettle, sage and marigold.Total bacterial count, the number of yeasts and molds, E. coli bacteria were determined and the analysis for the presence of Salmonella sp. and Staphylococcus aureus was performed. There was found in the study that the total number of mesophilic aerobic bacteria ranged from 10³-10⁸ cfu·g⁻¹, the number of yeasts ranged from 10² do 10⁴ cfu·g⁻¹, and the number of molds reached 10³ do 10⁵ cfu·g⁻¹. E. coli bacteria were found in herbs of mint and nettle at the level of 10² cfu·g⁻¹. In any of the tested samples, there was no presence of Salmonella sp. and S. aureus.
PL
Autor - do 1995 roku profesor farmakologii i chemii na Uniwersytecie Minnesota, członek Podkomitetu ds. Produktów Naturalnych Komitetu Farmakopei USA - dokonał przeglądu historycznego i rozwoju ziołolecznictwa w Stanach Zjednoczonych. W artykule omówiono zasady regulujące obrót surowcami zielarskimi i błędy popełniane przy ich standaryzacji. Uwzględniono także badania kliniczne oraz zastosowanie terapeutyczne surowców zielarskich.
EN
A personalized history and evolution of herbal practise in the United States and the major laws that affect its marketing and standardization. Some consideration is given to the clinical testing and clinical use of botanical commodities. Ten guidelines are suggested that would probably promote patient welfare, rational herbal use, and a more rapid determination of herbal effectiveness and safety.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.