Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 541

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szklarnie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania ciepła odpadowego o niskich parametrach do ogrzewania szklarni. Rozwiązanie polega na podgrzaniu lub ochłodzeniu przez dodatkowy przeponowy wymiennik ciepła powietrza tłoczonego do części uprawnej szklarni. Powietrze zostało wcześniej nawilżone i podgrzane w bezprzeponowym wymienniku ciepła.
4
Content available remote Energooszczędne rozwiązania szklarni
80%
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania energooszczędne stosowane w szklarniach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ekrany termoizolacyjne. Wyniki badań własnych i obliczeń analitycznych zestawiono z danymi przedstawionymi w literaturze niemieckiej. Na podstawie charakterystycznych dla szklarni i ekranów termoizolacyjnych porównano dwa badane obiekty szklarniowe z różnymi typami ekranów o różnym kształcie. Ustalono również wpływ podstawowych parametrów klimatu zewnętrznego na zużycie energii cieplnej.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń związanych z możliwością ogrzewania obiektów pod osłonami z wykorzystaniem energii słonecznej. Analizowane systemy grzewcze, oprócz standardowego kotła grzewczego, zawierały kolektory słoneczne oraz zbiornik akumulujący nadmiar energii cieplnej powstałej w ciągu dnia. Przeanalizowano powierzchnię kolektorów, pojemność akumulatora ciepła, uzależnionych od czasowej zmienności intensywności energii słonecznej, zmianą emisji substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery oraz okres zwrotu zwiększonych nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę analizowanego systemu ogrzewania.
EN
The paper presents the results of calculations related to the possibility of heating objects under covers with the use of solar energy. The analysed heating systems, beside a standard heating boiler, consisted of solar collectors and a reservoir accumulating the surplus thermal energy produced during a day. The following parameters were subject to analysis: the collectors area and the thermal accumulator capacity that were dependent on variation of the solar energy intensity with time, changes of emission of harmful substances into atmosphere, the return period of higher investment costs per building of the analysed heating system.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu natężenia przepływu podgrzanego powietrza i zmiennej temperatury otoczenia na końcowe wartości temperatury i zawartości wody w podłożu szklarniowym, a także na wielkość zużycia energii cieplnej. Dla danych empirycznych znaleziono równania regresji wielokrotnej.
EN
The work presents results of the research of the influence of intensity of the warm air flow and changeable ambient temperature on final values of temperature and water content in the greenhouse soil, as well as on the quantity of thermal energy consumption. Multiple regression equations have been found for the empirical data.
16
70%
PL
W latach 1990 - 1992 w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie przeprowadzono badania nad wpływem kilku podłoży organicznych na plonowanie i jakość plonu ogórka szklarniowego odm. Aramis F₁. Doświadczenie założono w szklarni gruntowej, metodą losowanych bloków w trzech powtórzeniach. Ocenie poddano następujące podłoża: podłoże pieczarkowe zmieszane z ziemią kompostową w stosunku objętościowym 1:1, podłoże pieczarkowe z dodatkiem torfu w stosunku 1:2, podłoże pieczarkowe i kora z drzew iglastych w stosunku objętościowym 1:2, kora z drzew iglastych i torf wysoki w stosunku objętościowym 1:1, torf wysoki. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono dużą przydatność podłoża pieczarkowego z dodatkiem komponentów do uprawy ogórka szklarniowego. Najwyższe plony uzyskano na podłożu stanowiącym mieszaninę podłoża pieczarkowego i torfu. Jakość plonu była dobra, o czym świadczy wysoki odsetek plonu handlowego w ogólnym.
EN
In 1990 - 1992 a glasshouse experiment was conducted to study the effect of several organic substrates on yield and quality of hotbed cucumbers, sv. Aramis 1. The treatments were replicated three times in a randomized-block design. The following substrates (treatments) were used: 1) a mushroom substrate mixed with a composted soil at a 1:1 ratio by volume, 2) a mushroom substrate mixed with peat at 1:2 ratio, 3) a mushroon substrate plus coniferous bark at a 1:2 ratio, 4) coniferous bark and peat at a 1:1 ratio, and 5) a high moor peat. All treatments appeared very usefull to culturing hotbed cucumbers. The highest and good quality yield was obtained when mixing the mushroom substrate with peat.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.