Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastructural investment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne daje coraz więcej możliwości w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Dowodem na to jest zaprezentowany przykład budowy autostrady A2, który potwierdza możliwość efektywnej współpracy partnera publicznego i partnerów prywatnych w obszarze inwestycji infrastrukturalnych. Inwestycja, jaką jest budowa autostrady A2 jest postrzegana jako jedna z najsprawniej realizowanych inwestycji publiczno-prywatnych w Polsce. Jej model finansowania uznany został za jeden z najnowocześniejszych w Europie. Inwestorzy zostali uhonorowani licznymi nagrodami. W artykule dokonano przeglądu sposobu finansowania tej inwestycji publiczno-prywatnej, związanego z nią ryzyka i innych uwarunkowań współpracy publiczno-prywatnej.
EN
Public-private partnership brings more possibilities in the area of realizing infrastructural investments. The proof for that is the presented example of building motorway A2 that confirms the possibility of effective cooperation between a public partner and private partners in the area of infrastructural investments. The investment of building motorway A2 is perceived as one of the most efficiently realized among the public-private investments in Poland. The model of its funding has been regarded as one of the most modem in Europe. The investors were honored with countless awards. In the article the research on funding way concerning this investment, the risk connected with it and other conditions of public-private cooperation was done.
PL
Artykuł przedstawia procedurę analizy projektów infrastrukturalnych, jaka powinna towarzyszyć rozbudowie systemu transportowego obszarów zurbanizowanych. W ramach artykułu zdefiniowano pojęcie projektów rozwojowych oraz wskazano na proces ich powstawania, począwszy od koncepcji programowej, a skończywszy na analizie wielowariantowej. Podkreślono rolę wariantu bazowego i konieczność jego precyzyjnego zdefiniowania, aby prowadzone analizy porównawcze miały właściwe odniesienie. Ważną rolę pełnią tutaj transportowe modele symulacyjne, które pozwalają na testowanie i wybór pożądanego rozwiązania. W artykule przedstawiono strukturę najczęściej stosowanych modeli czterostadiowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli Kompleksowych Badań Ruchu (KBR) w procesie ich powstawania. Niebagatelną rolę pełni również proces weryfikacji modelu i ocena jego jakości. Zwrócono również uwagę na możliwość zastosowania modułów kalibrujących, lecz podkreślono niebezpieczeństwa płynące z ich bezkrytycznej aplikacji. W podsumowaniu odniesiono się do procedury wyboru wariantu optymalnego i wskazano na zastosowanie procedury analiz wielokryterialnych, jako narzędzia wspomagającego proces decyzyjny.
EN
The article presents procedure which should be applied during evaluation process of the transport system development within urban areas. The article defines the development projects and pointed out the process of their creation, from the conceptual solution to multivariate analysis. The role of the baseline scenario and the necessity of its precise definition to run comparative analyzes were described. Transport simulation models play an important role allowing to test variants and choose the desired solution. The article presents also the structure of the most commonly used four stage approach, with particular emphasis on the role of the Comprehensive Travel Studies in the process of its development. It is also emphasized that an important role is played by the model verification process and evaluation of its quality. Attention was also drawn to the possibility of calibration modules application, but at the same time dangers in their uncritical application was pointed. In the conclusion multi- -criteria analysis as a tool to support decision-making process has been demonstrated.
EN
The role of repayable sources in financing local governments’ expenditure in rural areas in Poland was examined. The analyses showed that during years 2005-2009 the expenditure of local governments in rural areas was rising. An especially high increase was observed in 2009. The shares of the investment expenditure in total expenditure were at 20% for 2005-2008 but in 2009 it rose noticeably. The local governments use credits, loans and municipal bonds for financing expenditure. Except for 2009, the ‘new’ credits and loans financed mainly repayment of ‘old credits’, only in 2009 less than 50% of ‘new credits’ value was used for repaying old debts. The debt of local governments in rural areas rose quickly but in examined years the payments of interest were not a problem and took less than 1% of budget incomes. In the future, it can change because of the expected increase of debts and, moreover, the interest rates could rise noticeably.
EN
The role of repayable sources in financing local governments’ expenditure in rural areas in Poland was examined. The analyses showed that during years 2005-2009 the expenditure of local governments in rural areas was rising. An especially high increase was observed in 2009. The shares of the investment expenditure in total expenditure were at 20% for 2005-2008 but in 2009 it rose noticeably. The local governments use credits, loans and municipal bonds for financing expenditure. Except for 2009, the ‘new’ credits and loans financed mainly repayment of ‘old credits’, only in 2009 less than 50% of ‘new credits’ value was used for repaying old debts. The debt of local governments in rural areas rose quickly but in examined years the payments of interest were not a problem and took less than 1% of budget incomes. In the future, it can change because of the expected increase of debts and, moreover, the interest rates could rise noticeably.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.