Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available remote Proste metody zabezpieczania ryzyka kursu walut
100%
PL
Ryzyko finansowe, na jakie narażone są przedsiębiorstwa, jest obecnie większe niż w przeszłości. Zmiany kursów walut czy cen innych aktywów finansowych wpływają nie tylko na wynik finansowy, ale mogą mieć kluczowe znaczenie dla przetrwania przedsiębiorstwa. Skuteczność instrumentów zabezpieczających (instrumenty pochodne) dostępnych na rynku zależy od wielu czynników, m.in. od wiedzy i to nie tylko przedsiębiorców, ale i pracowników instytucji oferujących te instrumenty. Bankructwo opcyjnie, które pojawiło się na GPW pogłębi jeszcze prawdopodobnie derywatofobię, jaka pojawiła się na rynkach finansowych wielu krajów. Należy więc przypuszczać, że kadra kierownicza wielu przedsiębiorstw w większym stopniu niż dotychczas zainteresuje się możliwościami użycia dostępnych im prostych technik asekuracji.
DE
In dem Beitrag werden einfache Methoden zur Absicherung des Wechselkursrisikos dargestellt, auf die Unternehmen zurückgreifen können. Es wurden ausgewähltc Methoden erläutert sowie deren Vor- und Nachteile als Instrument zur Absicherung des Untemehmensvermögens dargestellt.
3
Content available remote Formy promocji Zarządu Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście
100%
PL
Przekształcenie systemu zarządzania polską gospodarką wymusiło również dokonanie zmian w sposobie zarządzania portami morskimi. Porty morskie, po raz pierwszy, poddane zostały konkurencji. Aby funkcjonować na rynku i rozwijać się porty morskie są zmuszone do aktywnej promocji swej działalności. W artykule przedstawiono i oceniono wybrane formy promocji Zarządu Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście.
EN
The transformation of the Polish economy management system imposed changes in the management of sea ports. For the first time Polish sea ports have to face competition. Further development of sea ports depends - among other things - on active promotion of their activities. Selected forms of promotion of Zarząd Morski Port Szczecin - Świnoujscie have been presented and evaluated in this article.
EN
The article presents the influence of Basel II on the procedures giving the enterprises an access to the bank loans. The enterprises possibilities to accommodate to these new conditions were considered.
7
Content available remote THE GERMAN CHURCHES TOWARDS POLAND'S INTEGRATION WITH THE EUROPEAN UNION
100%
EN
The article discusses the stance of the German Churches towards Poland's integration with the European Union in the years 1990-2004 and Germany's role as Poland's advocate in this process. The authoress begins by outlining the attitude of the Roman Catholic Church and the Evangelical Church of Germany to the debate on extension of the EU to the East. She underscores that the Churches supported Poland's accession to the structures of the European Union, as well as that of other candidate states from the moment of their official application to the European Commission in Brussels to begin negotiations on an agreement of affiliation with the Communities. This is followed by a broad presentation of the attitude and numerous documents of the German Churches regarding the key stages of Poland's accession to the EU and the Churches' reaction to the enlargement which took place in May 2004.
PL
W artykule zostaną przedstawione aspekty techniczne oraz socjologiczne konieczne do efektywnej realizacji unijnych, proekologicznych założeń. W związku z zaobserwowanymi niekorzystnymi zmianami klimatycznymi Bruksela proponuje, by do 2020 roku, do 80% zostało zmniejszone wykorzystywanie energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł. Odpowiedzią na te założenia, zdaniem Unii Europejskiej, ma być między innymi zwiększenie produkcji czystej energii pochodzącej między innymi z elektrowni słonecznych, wiatrowych czy wodnych. Pod koniec drugiej dekady naszego stulecia ma to być jedna piąta unijnego zapotrzebowania. Jednak korzystanie z nowych, ekologicznych technologii wymaga zmiany całego systemu – tzw. „innowacji systemowej”. W artykule przedstawiona jest transformacja od gospodarki opartej na konwencjonalnych źródłach energii do zrównoważonego środowiskowo rozwoju jako zmiana systemowa. Przedstawiając różne modele teoretyczne wprowadzania innowacji, autorzy zastanawiają się, jak musi się zmienić kontekst społeczny i instytucjonalny, by nowe technologie umożliwiające korzystanie z odnawialnych źródeł energii przestały być niszowymi i co za tym idzie, by gospodarka UE stała się gospodarką niskowęglową.
EN
The technical and sociological aspects necessary for the effective implementation of EU environmental policy will be presented. In connection with the observed adverse climate changes Brussels proposes to reduce up to 80% use of electricity from conventional sources by 2020. According to the European Union in the answer to these assumptions should be increase the production of clean energy from ecological sources, ex: solar, wind or water. At the end of the second decade of the current century it will be one fifth of European needs. However, the use of new, green technology requires a change in the whole system - the so-called. 'System Innovation'. This article presents a transformation from a technical economy based on conventional energy sources for environmentally sustainable development as a system change. Presenting various theoretical models of innovation the authors discuss how has to change social and institutional context that new technologies for using renewable energy sources are no longer niche.
EN
Phosphorylation of D-erythro-sphingosine and its N-BOC or N-palmitoyl derivatives with trimethyl phosphite was carried out in 72–92% yield at room temperature for 20 min in a biphasic system comprised of dichloromethane/aqueous solutions of NaOH or K2CO3 using 1,2-dibromotetrachloroethane as a source of halogen and cetylpyridinium bromide as a phase-transfer catalyst. These are the first reported examples of a highly selective O- and N-phosphorylation of sphingolipids by the phase-transfer catalysis. Our studies show that the developed phosphorylation protocol works as a modular process, in which the synthetic out come is controlled by a type of the used base, catalyst and solvent system.
EN
A molecular mechanics and molecular dynamics approach was used to examine the structure of complexes formed between the d(CGCGAATTCGCG)2 duplex and netropsin, distamycin, and four carbocyclic analogues of netropsin and distamycin (1-4). The resulting structures of the ligand-DNA model complexes and their energetics were examined. It is predicted that the compounds 1-4 should have a decreased affinity for the minor groove of AT-rich regions in comparison to netropsin and distamycin. From the energetic analysis it appears that van der Waals and electrostatic interactions are more important than specific hydrogen bonds in stabilizing the ligand-duplex complexes. We predict that compounds 1 and 2 are effectively isohelical with the DNA minor groove. The superior DNA-binding afforded by 1 and 2 in comparison to 3 and 4 results from their more effective penetration into the minor groove and smaller perturbation of molecular structure upon complex formation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.