Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 161

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty jednostkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Koszty przedsiębiorstw ciężarowego transportu samochodowego w 2007 r.
100%
PL
Wyniki badania średnich kosztów l wozokilometra przebiegu w przewozach krajowych i międzynarodowych wykonywanych przez polskie przedsiębiorstwa ciężarowego transportu samochodowego. Koszty jednostkowe według wielkości przedsiębiorstw. Struktura kosztów jednostkowych. Zmiany średnich kosztów jednostkowych w latach 2005 - 2007 w świetle badań ITS.
EN
Research results of average costs of l vehicle kilometer course in domestic and international transportation carried out by the Polish lorry truck transport companies. Unit costs according to companies' magnitude. Structure of unit costs. Changes of unit average costs according to the Motor Transport Institute researches between 2005 and 2007.
EN
The article represents the next part of the periodical publications of the Department of Economic Research in the field of cost analysis of the Polish international freight transport companies. It summarises and makes comparative assessments of the average unit costs of these companies for 2019 in relation to the results of the previous period. The survey involved both, the carriers operating on the eastern markets and in the European Union countries. The article presents statistical characteristics of the companies surveyed, taking into account their size, determined, based on the number of the fleet’s heavy goods vehicles being operated. It also shows how the average costs of a single vehicle-kilometre (veh-km) of mileage, for a truck above 12.0 Mg GVW are shaped, according to the size of the companies and taking into account the direction of transport (EU countries). The generic structure of the costs of the companies examined has been analysed. The evolution of unit costs for both 2019 and the whole period 2009-2018 were presented in tabular and graphic form.
PL
Artykuł stanowi kolejną cześć cyklicznych publikacji Zakładu Badań Ekonomicznych ITS w zakresie analizy kosztów polskich przedsiębiorstwach międzynarodowego transportu ciężarowego. Dokonano w nim zestawienia i oceny porównawczej średnich kosztów jednostkowych przewoźników za 2019 rok w odniesieniu do ich wyników z lat ubiegłych. Badaniem objęto zarówno przedsiębiorstwa obsługujące rynki wschodnie, jak i państw Unii Europejskiej. Przedstawiono charakterystykę statystyczną badanych podmiotów, z uwzględnieniem ich wielkości, określonej na podstawie liczebności eksploatowanej floty pojazdów ciężarowych. Pokazano również, jak kształtują się średnie koszty jednego wozokilometra (wozokm) przebiegu dla samochodu ciężarowego powyżej 12 Mg dmc, według wielkości przedsiębiorstw oraz z uwzględnieniem kierunku przewozu (rynki UE). Analizie poddano również strukturę rodzajową kosztów badanych przedsiębiorstw. Przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej kształtowanie się kosztów jednostkowych w 2019 roku w odniesieniu do okresu 2009-2018.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.