Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 428

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiek XIX
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
5
Content available remote XIX-wieczne tunele kolejowe w Polsce
100%
PL
Zagadnienie ochrony zabytków techniki jako dziedzictwa kulturowego w ostatnich latach stało się przedmiotem szczególnego zainteresowania, zarówno służb konserwatorskich jak i licznych organizacji pozarządowych w tym i społecznych fundacji. W 1999 r. w Polsce powołano do życia Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego, który jest członkiem międzynarodowej organizacji TICCIH (The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage). W niniejszym artykule ukazano obiekty tunelowe wykonane w Polsce na przełomie XIX i XX w. jako interesujące obiekty techniczne, godne poznania i zachowania dla przyszłych pokoleń.
EN
The problem of the technique monuments' protection as a cultural heritage became the subject of special interest in recent years, of both the conservation services and numerous non governmental oragnisations, spiral foundations inclusive. In 1999 Polish Committee of Industrial Heritage Protection was founded which is the member of the international organisation TICCIH (The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage). The herein presented article depicts tunnel objects in Poland at the turn of XIX and XX centuries as interesting technical objects, worth to get acquainted with and conservation for future generations.
EN
In the article the authors present theirs considerations of the problems of 19th century architecture constructed in neo-bizantine or Rundbogenstil styles. As the main example of disscus about the reception of neo-bizantine eclectical style in Europe, the authors chosen War Museum build by Theophil Hansen in Vienna Arsenal. They compare this famous monument of historism with such similar phenomens like works of V. Baltard in Paris, K. A. Thon in Moscow, H. Ch. Hansen in Copenhagen and F. Burklein in Munich etc.
PL
Artykuł przedstawia problematykę przepraw mostowych łączących Królestwo Polskie z Cesarstwem Rosyjskim do połowy XIX wieku w trzech głównych punktach: w Aleksocie, w Terespolu oraz Żółtkach. Analizie poddano odmienne uwarunkowania funkcjonowania tych przepraw mostowych, w tym o charakterze chronologicznym, oraz zwrócono uwagę na prawidłowość w ich zarządzie. Powtarzającym się zjawiskiem okazywało się bowiem sukcesywne dążenie władz rosyjskich, szczególnie od okresu Wiosny Ludów, do przejęcia mostów granicznych z rąk polskich i podporządkowania ich imperialnej władzy wojskowej bądź cywilnej.
EN
This article deals with the issues of borde bridges connecting till the mid of 19th century Kingdom of Poland and tzarist Russian Empire in three main points: Aleksota, Terespol and Źółtki towns. The different aspects of functioning of these bridges were analyzed, including a chronological view of the phenomenon; as well one drew attention to visible and clear tendency in their management. A repeated idea tended to occcur as - especially since the period of “Spring of Nations” - one could observe among Russian authorities kind of steady desire to take full controll over Polish- Russian border bridges from Polish hands and make them subject to the imperial rule of military or civilian origin only.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.