Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 814

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bibliografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
1
Content available Polska bibliografia biblijna za lata 2010–2011
100%
EN
Bibliography
PL
Bibliografia biblijna za lata 2010–2011
PL
Polska bibliografia biblijna za lata 2011–2012 (Polish biblical bibliography for 2011–2012)
3
Content available Polska bibliografia biblijna za lata 2012–2013
100%
EN
Bibliography
PL
Bibliografia biblijna za lata 2012–2013
PL
Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2015 roku, obejmująca przekłady książek i przekłady opublikowane w czasopismach.
EN
The bibliography of translations of Macedonian literature in Poland in the year 2015 which includes translations of the books and translations in periodicals
PL
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2015 roku, obejmująca przekłady książek i przekłady opublikowane w czasopismach.
EN
The bibliography of translations of Polish literature in Serbia in the year 2015 which includes translations of the books and translations in periodicals.
7
63%
10
63%
PL
Scharakteryzowano "lndex Translationum" - uniwersalne źródło informacji o przekładach książek. Bibliografia ta rejestruje tłumaczenia ze wszystkich dziedzin wiedzy, publikowane na całym świecie, dokonywane z i na wszystkie języki. Zaprezentowano genezę powstania bibliografii, jej założenia metodyczne i strukturę, z uwzględnieniem przekształceń, jakim podlegała-począwszy od roku 1932, kiedy ukazala się po raz pierwszy, aż po dzień dzisiejszy. Zwrócono także uwagę na aspekty funkcjonalne "Index Translationum", wskazując możliwości j ego praktycznego wykorzystania: od unikalnego źródła informacji jednocześnie typu dokumentacyjnego i faktograficznego do swoistego obserwatorium umożliwiającego monitorowanie i analizę międzynarodowych przepływów tłumaczeń.
EN
The "Index Translationum"- universal source of information on book translations is characterized. This bibliography registers translations in all fields of knowledge, published all over the world, made from as well as into all languages. The origins of this bibliography, its methodical assumptions and structure are presented-beginning from 1932 when it was issued for the first time until present times. Attention is also paid to functional aspects of ",Index Translationum" and its possible practical uses are indicated: from a unique source of simultaneously documental and factographic information to specific observatory enabling to monitor and analyze the international flows of translations.
PL
Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2015 roku, obejmująca przekłady książek i przekłady publikowane w czasopismach.
EN
The bibliography of translations of Czech literature in Poland in the year 2015 which includes translations of the books and translations in periodicals.
12
Content available Publikacje za rok 2005
63%
15
Content available Polska bibliografia biblina za rok 1982/83
63%
PL
Polska bibliografia biblina za rok 1982/83
PL
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2014 roku, obejmująca przekłady książek i przekłady opublikowane w czasopismach.
EN
The bibliography of translations of Polish literature in Bulgaria in the year 2014 which includes translations of the books and translations in periodicals.
PL
Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2015 roku, obejmująca przekłady książek i przekłady publikowane w czasopismach.
HR
Bibliografija prijevoda hrvatske književnosti u Poljskoj u 2015. godini koja obuhvaća prijevode knjiga i prijevode objavljene u časopisima.
EN
The bibliography of translations of Croatian literature in Poland in the year 2015 which includes translations of the books and translations in periodicals.
PL
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2015 roku, obejmująca przekłady książek i przekłady opublikowane w czasopismach.
HR
Bibliografija prijevoda poljske književnosti u Hrvatskoj u 2014. godini koja obuhvaća prijevode knjiga i prijevode objavljene u časopisima.
EN
The bibliography of translations of Polish literature in Croatia in the year 2014 which includes translations of the books and translations in periodicals.
PL
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w 2015 roku, obejmująca przekłady książek i przekłady opublikowane w czasopismach.
EN
The bibliography of translations of Polish literature in Slovakia in the year 2015 which includes translations of the books and translations in periodicals.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.