Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 150

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dobór
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Słów kilka o serwonapędach hydraulicznych
100%
PL
Nieco starsi inżynierowie i technicy mechanicy pamiętają obrabiarki-kopiarki, w których kształt obrabianego przedmiotu był odzwierciedleniem zastosowanego wzornika. Z uwagi na duże siły skrawania nie można było w nich realizować bezpośredniego mechanicznego prowadzenia narzędzia od wzornika (takiego, jakie stosowane jest podczas dorabiania kluczy), stąd stosowano w nich typowe serwomechanizmy jako wzmacniacze siły. Współczesne serwonapędy hydrauliczne co do zasady działania nie zmieniły się w części hydraulicznej. Nadal składają się z serwozaworu (lub jego odpowiednika), siłownika i zasilacza hydraulicznego. Zupełnie inaczej rozwiązano sposób wprowadzania wartości zadanej i realizacji sprzężenia zwrotnego.
2
Content available remote Pasy zębate - eksploatacja, dobór i wytrzymałość
100%
PL
Aby utrzymywać potencjał eksploatacyjny maszyn i ich elementów przez okres życia danego produktu oraz zapewnić bezpieczne i dobre użytkowanie, konieczne jest właściwe ich obsługiwanie (nazywane też często utrzymaniem).
PL
Coraz więcej klientów do odprowadzania wody z natrysku wybiera odwodnienia liniowe. Dzieje się tak nie tylko za sprawą trendów czy mody, ale i ze względów praktycznych. Trzeba jednak mieć świadomość, że jest to rozwiązanie wymagające wysokiej kultury montażu. Podpowiadamy, jak sprostać w tym zakresie oczekiwaniom klientów.
5
Content available remote Znaczenie podsoczewkowego filmu łzowego w aplikacji soczewek stabilnokształtnych
100%
PL
Wielu specjalistów zajmujących się doborem soczewek kontaktowych ogranicza swoje działania do aplikacji soczewek miękkich. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą wynikać z dwóch powodów: mniej powszechnego przekonania o braku dostępności odpowiedniego sprzętu do wykonywania pomiarów wstępnych oraz bardziej powszechnego przekonania o skomplikowanym procesie doboru soczewek twardych lub skleralnych.
6
Content available remote Metody doboru korekcji sferycznej
100%
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wybranych metod określania korekcji sferycznej. Celem doboru korekcji sferycznej jest uzyskanie możliwie największej ostrości widzenia. Proces ten jest realizowany po rozluźnieniu akomodacji i w zależności od potrzeb można go przeprowadzać w różnych etapach badania. W początkowym etapie określania refrakcji, przy możliwej nieskorygowanej niezborności astygmatycznej, proces polega na takim doborze korekcji sferycznej, aby środek interwału Sturma (krążek najmniejszego rozmycia) znajdował się na siatkówce (dobór najlepszej korekcji sferycznej). W końcowej fazie badania, przy doprecyzowaniu korekcji sferycznej realizowanym w warunkach widzenia obuocznego (po balansie obuocznym), badanie polega na obuocznym doborze korekcji sferycznej w taki sposób, aby obraz obserwowanego obiektu znajdował się na siatkówkach obojga oczu (doprecyzowanie korekcji sferycznej).
EN
Definition of protective windows panels. Construction, classification and requirements of protective window panels. Setting and general rules of window panels selection.
PL
Przedstawiono zasady i metody nowoczesnej koordynacji izolacji sieci rozdzielczej i sieci 110 kV obowiązujące w krajach należących do Unii Europejskiej. Opisano plany i działalność Komitetu Studiów CIGRE 33 Przepięcia i koordynacja izolacji, który opracował dane techniczne i uzasadnienia przedstawionych metod koordynacji izolacji. Podano przykłady koordynacji izolacji sieci od 3 kV do 110 kV, dostosowane do przepisów Unii Europejskiej.
EN
Methods and principles of contemporary coordination of HV insulation employed in distribution networks are presented. In particular, the rules employed by European Union countries have been reviewed and compared to the particle in Polish distribution networks with the rated voltage up to 110 kv. Activities and plants of CIGRE Study Committee 33 Over voltage and Insulation coordination have been presented, with an emphasis on the requirements and their technical basis. The European Union rules have been illustrated by example of insulation coordination of networks operating at the voltage range from 3 kv to 110 kv.
10
100%
PL
Słowo „wąż” wywołuje w naszej świadomości obraz czegoś giętkiego, długiego, wijącego się po ziemi i potrafiącego nas zadziwić. Wszystkie te atrybuty odnoszą się także do węży przemysłowych. Czym nas ten rodzaj węży może kusić i zaskoczyć?
PL
Celem artykułu nie jest podanie nowych informacji dotyczących doboru zaworów regulacyjnych, a jedynie przedstawienie i przypomnienie wybranych aspektów tego zagadnienia na podstawie funkcjonujących już pół wieku zasad, nie zawsze w sposób właściwy stosowanych w praktyce. W artykule przedstawiono podstawowe parametry uwzględniane przy doborze zaworów regulacyjnych takie jak: - współczynnik przepływu kv, - charakterystyka zaworu i odwodu regulacji, - autorytet zaworu, - dopuszczalna strata ciśnienia na zaworze, - stosunek regulacji.
EN
The aim of the paper is not a presentation of new data concerning the selection of the control valves. It is only a presentation and reminder of selected aspects of the problem on the basis of principles already known but not always correctly put into practice. The basic parameters that should be taken into account during the selection are presented. They are specified below, as follows: - flow ratio kv, - valve characteristic and control circuit characteristic, - valve authority, - admissible pressure loss of a valve, - control ratio.
13
Content available remote Techniczne środki ochronne stosowane w maszynach. Osłony - cz. II
88%
PL
Dobór i stosowanie środków ochronnych przeznaczonych do nadzorowania zagrożeń muszą być poprzedzone dogłębną, udokumentowaną oceną ryzyka, która tak naprawdę służy ich optymalnemu doborowi.
Optyka
|
2012
|
tom Nr 6
42--44
PL
Demografia jest nieubłagana. Przeprowadzone przez Instytut Gallupa w 2008 roku badanie pokazuje m.in., że liczba potencjalnych użytkowników soczewek kontaktowych w Stanach Zjednoczonych wzrośnie do prawie 34 mln w ciągu następnej dekady. Procentowy wzrost tej grupy (9,2%) będzie większy niż ogólna prognoza tempa krajowego wzrostu populacji (8,4%). Stanie się tak m.in. dlatego, iż znacząco wzrośnie liczba zainteresowanych soczewkami kontaktowymi, które pozwolą uwolnić się od okularów do czytania. W czasie krótszym niż 10 lat, osoby w wieku 50 lat i więcej stanowiły będą grupę 16 z aktualnych 34 mln użytkowników soczewek kontaktowych, którzy obecnie mają 13 lat lub więcej. Szybkim krokiem zbliżamy się więc do chwili, kiedy liczba osób z prezbiopią przekroczy na świecie 1,5 miliarda. Oczywiste jest, że skoro rosnąca liczba naszych pacjentów żyje dłużej i prowadzi aktywny styl życia, zainteresowanie wieloogniskowymi soczewkami kontaktowymi będzie znacząco rosło.
15
Content available remote Metody obliczania trwałości łożysk tocznych według modelu Lundberga-Palmgrena
88%
PL
Trwałość układu łożyskowego wynikająca z trwałości łożysk jest jednym z podstawowych kryteriów w doborze łożysk tocznych. Trwałość tę wyraża się w milionach obrotów L. lub w godzinach Lh w zależności od tego, co bardziej odpowiada trwałości maszyny. Na przykład trwałość łożysk pojazdów wyrażamy w milionach obrotów, ponieważ łatwo ocenić na podstawie przebiegu pojazdu liczbę obrotów mechanizmów, natomiast w przypadku maszyn roboczych, których trwałość wyrażona jest w godzinach pracy, trwałość łożysk także dogodniej jest wyrazić w godzinach. Obecnie zalecana metoda obliczania trwałości łożysk [20] oparta jest na modelu Lundberga i Palmgrena [17, 18] opisanym w [1, 7], i określa tzw. trwałość nominalną podstawową [5]. Celem pracy jest opisanie metod obliczania trwałości łożysk tocznych opartych na tym modelu, stosowanych m.in. przez producentów łożysk tocznych.
18
Content available remote Dobór i eksploatacja siłowników hydraulicznych
88%
PL
Maszyny przemysłowe wymagające znacznych mocy nie obejdą się bez urządzeń hydrauliki siłowej. W aplikacjach, w których jest wymagany ruch posuwisto-zwrotny, zastosowanie znajdują siłowniki hydrauliczne.
PL
Dobór wielkości grzejnika to jedno z podstawowych zagadnień przy projektowaniu instalacji ogrzewczej do budynku. Ma decydujący wpływ na warunki komfortu cieplnego w danym pomieszczeniu. Ponadto wpływa na koszty eksploatacyjne instalacji. Z tych powodów ważne jest, aby dobór ten przebiegł prawidłowo, w oparciu o uzasadnione i wiarygodne dane wejściowe i z użyciem uznanych praktyk inżynierskich oraz algorytmów obliczeniowych.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.