Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2060

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 103 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jablka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 103 next fast forward last
2
Content available Testing apple resistance to dynamic loading
100%
EN
This paper aims at finding a simple method of determining a parameter, linking the deformation energy with impact velocity and extent (size) of damage, known as the resistance factor, and investigates its variation over the periods of harvest and storage. The resistance factor was found to be significantly influenced by the apple variety, date of the test and by method of storage. Apples of greater firmness were found to have higher values of resistance factor during harvest, this is valid for apple variety and the date of test. The resistance factor was found to undergo apparent rise during storage, probably as a result of the rise in viscosity and damping characteristics of the material.
PL
Celem pracy było opracowanie prostej metody określania parametru zwanego wskaźnikiem odporności, łączącego energię odkształcenia, prędkość uderzenia oraz wielkość uszkodzenia. Wykonano stanowisko do badań udarowych. Masę wahadła i kąt uderzenia ustalono doświadczalnie, oddzielnie dla okresu zbioru (m = 0.445 kg, α = 70°) i przechowywania (m = 0.445 kg, α = 50°). W doświadczeniu zastosowano typowy wgłębnik dla prób przebijania o średnicy 7/16 cala. Stwierdzono istotny wpływ odmiany, terminu badań i sposobu przechowywania na wskaźnik odporności. W okresie zbioru u jabłek o wyższej jędrności miąższu, wystąpiły większe wartości wskaźnika, dotyczy to odmiany i terminu badań. W okresie przechowywania stwierdzono pozorny wzrost wskaźnika, będący prawdopodobnie wynikiem wzrostu własności lepkościowych i tłumiących materiału.
11
Content available Osmotyczno-konwekcyjne suszenie jablek
100%
PL
Zbadano wpływ rodzaju czynnika osmotycznego na kinetykę odwadniania jabłek, jak również na kinetykę wnikania substancji z uwzględnieniem szybkości procesów, zbadano również wpływ rodzaju czynnika osmotycznego i sposobu jego usunięcia na kinetykę dosuszania konwekcyjnego, a w szczególności na czas procesu suszenia (do wilgotności końcowej, wynoszącej 16%) oraz na cechy jakościowe suszu w porównaniu do uzyskanego w suszarce konwekcyjnej.
EN
The influence of an osmotic factor type on dehydration kinetics of apples and on penetration kinetics of substance, considering the rate of processes, was investigated. The effects of osmotic factor type and the method of its removing on kinetics of convection drying were also studied, especially the impact on the time of drying process (to final moisture content of 16 %) and on qualitative features of dried fruits, as compared to that obtained in convection drier.
19
Content available Methodological aspects of apple firmness measurement
100%
EN
This paper presents the results of the study on the determination of the effect of measurement depth on the value of flesh firmness for apples of McIntosh, Spartan and Starkrimson varieties. It was found that the depth of measurement had a significant effect on the value of flesh firmness. The firmness measurement error, caused by the differences in plunger penetration depth of 1-3 mm, may reach values from 3.1 up to approx. 15 %.
PL
Celem badań było określenie wpływu głębokości pomiaru na wartość jędrności miąższu jabłek McIntosh, Spartan, Starkrimson. W badaniach wykorzystano stanowisko do obciążeń statycznych wyposażone we wgłębnik jedrnościomierza o średnicy 7/16 cala. Rejestrator XY przedstawiał graficzną zależność oporu zagłębiania się wgłębnika od jego przemieszczenia. Prędkość przemieszczania wgłębnika była stała i wynosiła 4 mm/s. W wyniku prób wciskania otrzymano wykresy zależności jego przemieszczenia od obciążenia. Stwierdzono istotny wpływ głębokości pomiaru na wartość jędrności miąższu. Błąd pomiaru jędrności spowodowany różną głębokością wciśnięcia wgłębnika od 1 do 3 mm, może osiągać wartości od 3,1 do ok. 15 %.
first rewind previous Strona / 103 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.