Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 798

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek swiatowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Opakowanie
|
2000
|
tom 45
|
nr 02
24-26
PL
W krajach wysoko rozwiniętych zużycie opakowań jest bardzo duże. Przewiduje się np., że w Niemczech wartość wyprodukowanych opakowań osiągnęła w 1999 r. 41 mld DM, tj. 1,12% PKB. Z rynkiem opakowań pozostaje w nierozerwalnym związku rynek maszyn pakujących oceniany globalnie na 17 do 20 mld USD.
EN
In developed countries the consumption of packaging is very high. It is foreseen, e.g., that packaging production in Germany in 1999 will attain the worth of German marks 41000 million, i.e., 1.12% of the GNP. The packaging machinery and equipment market is closely connected with the packaging market and is estimated to US$ 17 to 20 000 million.
PL
Autor dzieli się olbrzymim doświadczeniem zdobytym na rynku światowym w dziedzinie zarządzania rozwojem produktu. Definiuje główne zasady i dyskutuje sukcesy oraz „błędy" uniwersalnych produktów, a także wpływ aktualnych tendencji na lokalne zachowania - kulturę konsumentów.
EN
The author draws upon his vast experience in managing food product development for the international market to share lessons learned and identify key principles. Successes and failures of „universal" products are discussed, and current trends in influencing local cultures are pointed out.
EN
Polish food industry requires the pro-expert dynamization. Current ties with international markets are not only insufficient in the light of integrational requirements of the European Union but also can constitute a barrier preventing the overall development of Polish economy. The paper presents possibilities of increasing Polish agricultural production competitiveness, means to overcome the restrictions and remove development barriers, means to acquire a better hold of international markets as well as the participation in foreign investments and cooperation.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rankingi wartości marek oparte na wycenie metodami finansowymi i mieszanymi. Do prezentacji wybrano rankingi największych światowych agencji konsultingowych i badawczych: Interbrand, Millward Brown oraz Brand Finance. Jako materiał analityczny posłużyły raporty: „The Best Global Brands” (Interbrand), ,,BrandZ™Top 100 Most Valuable Global Brands”(Millward Brown) oraz „Brand Finance® Global 500” (Brand Finance). W artykule dokonano wyboru marek żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, sieci handlu detalicznego oaz sieci restauracji i kawiarni.
EN
The aim of this study was to present the selected rankings of brand value based on valuation, performed by financial and mixed methods. Rankings of the main consulting and research agencies such as Interbrand, Millward Brown and Brand Finance were presented. For the purpose of this paper, the selection of brands of food, alcohol and non-alcohol beverages, retail trade as well as restaurant and coffee house networks were analyzed on the ground of analytical reports of „The Best Global Brands” by Interbrand, „BrandZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands” by Millward Brown and „Brand Finance® Global 500” by Brand Finance.
PL
Celem pracy jest pokazanie iż pomimo, że niechęć do ryzyka istot żywych uznawana jest za zjawisko powszechne to w sytuacji silnych emocji ludzie ryzykują bardziej niż można się tego spodziewać i działają tak jakby mieli niestandardowe preferencje. Przeciwko powszechności niechęci do ryzyka przemawiają obserwacje, które świadczą o analogiach zachowań graczy giełdowych z hazardzistami. W ostatnich latach na rynkach światowych królują fundusze hedgingowe, które specjalizują się w najbardziej agresywnych i ryzykownych inwestycjach, a powszechnie stosowanymi na giełdach technikami są lewarowanie i spekulacja. Rozwija się także rynek terminowy, który pomimo szczytnych pierwotnych założeń umożliwił rozpoczęcie handlu czystym ryzykiem. Coraz częściej bowiem kontrakty terminowe nie są wystawiane na surowce, walutę czy też walory giełdowe, ale na długi. Racjonalny handel na giełdach ustąpił miejsca spekulacyjnej grze, co stało się poważnym zagrożeniem równowagi rynkowej. Istnieje możliwość ilościowego wyrażenia awersji do ryzyka za pomocą indeksów Arrowa- Pratta, co może okazać się pomocne przy określaniu rzeczywistych nastrojów giełdowych i ewentualnym przewidywaniu powstania zjawiska, tzw. bańki spekulacyjnej. Tradycyjne metody prognozowania, nie uwzględniające nastrojów inwestorów oraz ich stosunku do ryzyka, mogą odnosić sukcesy jeśli chodzi o badanie przyszłych i obecnych trendów rynkowych i hipotetyczne przenoszenie ich w przyszłość. Metody te są jednak w znacznej mierze bezużyteczne, jeśli chodzi o przewidywanie nagłych załamań rynku. Analiza indeksów Arrowa-Pratta może wypełnić tę lukę.
EN
The aim of this paper is to present that althrough risk-aversion is considered as a highly known phenomenon, in emotional situations people tend to put at risk surprisingly much more assets of theirs than one may even expect. In emotionally overwhelming circumstances entities act as if they are guided by unusual or untypical preferences. What disproves the commonness of risk aversion are analogical behaviours of stock exchange players in financial markets and compulsive gamblers in everyday life. Over the last years a crucial role in the financial markets has beeen played by hedge funds. Methods commonly used and focused on the most aggressive and risky investments are speculation as well as leverage. Moreover, the futures exchange, which despite its noble and highly sophisticated assumptions triggered the process of trade in the pure risk, is developing. That is a natural reaction to the fact that nowadays the more common subject matter of futures contracts are not necessarily natural resources, currencies or stock exchange assets but rather debts themselves. More and more frequently the rational trade on the stock exchange gives its way to a speculative game, which may become a serious threat to the market equilibrium. There is a possibility of quantitively measuring the exchange players’ risk attidudes by introducing the Arrow-Pratt coefficient of absolute risk aversion (riskiness), which may be helpful at defining the real investors’ spirits and a potential speculative bubble effect. Traditional predictive methods, which exclude investors’ spirits and their risk attitudes, might be successful in terms of analysing past and future market trends as well as of making them applicable to the foreseeble future. Nevertheless, in respect of predicting a sudden market crash, techniques mentioned above - to a large extent - are rather useless. The analysis of Arrow-Pratt measures of absolute risk aversion (ARA) may provide theoretical as well as practical backgrounds to bridge the gap in the empirical data.
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.