Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2056

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 103 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  edukacja ekologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 103 next fast forward last
Aura
|
1995
|
nr 06
8-9
EN
Establishing and improving environmental education have been extensively discussed for a long time, but this subject is dealt with in too-general terms. Discussions contribute nothing new, and they even create vicious circles. The provisions of the 1980 law on protection and management of the environment encourage such an approach to environmental education, especially since they lack executive regulations. The author justifies the need for development of a strategic program of environmental education and its consistent implementation. Objectives for such a curriculum are also discussed.
PL
O uruchomieniu i ulepszeniu edukacji ekologicznej dużo się dyskutuje już od dłuższego czasu, jednak czyni się to w kategoriach zbyt ogólnych. Dyskusje te nie wnoszą nic nowego, a nawet tworzą błędne koło. Takiemu traktowaniu edukacji ekologicznej mogą sprzyjać postanowienia ustawy z 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, tym bardziej, że nie zostały dotychczas wydane do nich przepisy wykonawcze. Autor uzasadnia konieczność opracowania strategicznego programu edukacji ekologicznej i konsekwentnej jego realizacji. Omawia również założenia takiego programu edukacji.
PL
Opracowywane przez samorządy programy ochrony środowiska, aby mogły zostać wdrożone, potrzebują wielu sprzymierzeńców. Zyskanie ich jest możliwe poprzez nieustanną edukację, która w tych dokumentach jest z natury rzeczy traktowana marginalnie. W związku z tym, jako uzupełnienie do tych programów, poniżej przedstawiono propozycję zawierającą ramy działań edukacyjnych.
PL
Ochrona środowiska z Czerwononogim Rudim jest dziecinnie prosta, szczególnie gdy można zamienić się w zielonego detektywa i w atmosferze zabawy tropić ekologiczne przestępstwa. Charyzmatyczny Czerwononogi pragnie coś zrobić dla naszego środowiska, a ponieważ pracy jest co niemiara, pomagają mu w tym najmłodsi z całych Niemiec.
PL
W tym roku po raz pierwszy redakcja „Recyklingu” wzięła udział w X Otwartych Żeglarskich Mistrzostwach Polski Dziennikarzy Mikołajki 8-10 sierpień 2003. Jest to jedna z nielicznych tego typu imprez w kraju, skupiająca dziennikarzy prasy, radia i telewizji. Z prasy branżowej w dziedzinie ochrony środowiska byliśmy niestety jedyni…
PL
Odpady nie są wynalazkiem naszych czasów. Istnieją tak długo jak nasza cywilizacja. Początkowo były to jednak odpady ulegające całkowitemu rozkładowi w przyrodzie i przez to nie stawarzające jakiegokolwiek zagrożenia. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i ekspansją demograficzną towarzyszące nam odpady zaczęły stanowić znaczny problem. Obecnie poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego i dla ludzkiego zdrowia są odpady przemysłowe i komunalne.
Recykling
|
2003
|
tom nr 9
42-42
PL
6 czerwca br. odbyła się uroczystość Związku Gmin Karkonoskich, kończąca X edycję Konkursu Ekologicznego „Środowisko naturalne, w którym pragnę żyć” oraz V edycję konkursu dla młodzieży z gimnazjów pt. „Co mnie bulwersuje, a co zachwyca w przyrodzie”.
EN
In Aura (10/93) Prof. Krystyna Dubel ("Ecological education — its state and needs") did not present all branches of ecology and ecological education in university-level schools in Poland: she did not discuss noise pollution and educating specialists in vibroacoustics. There is little awareness of serious hazards posed by noise and vibrations which are almost omnipresent. Nevertheless, experts in noise and vibration control have been trained in Poland for several decades. The author lists institutions of higher education where such specialists are trained and he presents methods used to control noise.
PL
W nrze 10/93 Aury prof. Krystyna Dubel ("Edukacja ekologiczna — stan i potrzeby") nie mówi o wszystkich działach ekologii i edukacji ekologicznej w polskich uczelniach. — Nie mówi nic o zagrożeniu hałasem i o kształceniu specjalistów wibroakustyków. Świadomość zagrożenia hałasem i wibracjami w Polsce bardzo dużego nieomal powszechnego, jest nikła. Jednakże specjalistów w zakresie zwalczania hałasu i wibracji kształci się w Polsce od kilkudziesięciu lat. Autor wymienia uczelnie prowadzące takie studia oraz omawia formy walki z hałasem.
11
Content available Environmental education and its social effects
63%
PL
Niniejsza publikacja omawia zagadnienie pedagogiki społecznej w odniesieniu do ochrony środowiska. Badania własne odniesiono do przykładu, gdzie lokalna społeczność ma się odnieść do propozycji budowy spalarni odpadów (zwanego Zakładem Termicznego Unieszkodliwiania i Przekształcania Odpadów) w mieście Koszalinie. Zakres badań obejmował dwie populacje, to jest: oddzielnie, ogólnie losowo mieszkańców Koszalina (930 osób), oddzielnie, ogólnie losowo studentów Politechniki Koszalińskiej kierunku inżynieria środowiska oraz kierunku ochrona środowiska (80 studentów). Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Koszalina (930 osób) przedstawiono na wykresie – rysunek 2. Ciekawe, bo inne zależności otrzymano z badań ankietowych populacji studentów Politechniki Koszalińskiej kierunku inżynierii środowiska i kierunku ochrony środowiska (rys. 3). Z przeprowadzonej analizy teoretycznej w niniejszej pracy, nasuwają się trzy zasadnicze, chociaż ogólne wnioski: Dziedzina nauk pedagogika społeczna, wywodząca się z socjologii powinna formalnie wyodrębnić specjalność: pedagogika społeczna edukacji ekologicznej. Społeczna edukacja ekologiczna powinna być budowana w oparciu o bazowe założenia rozwoju zrównoważonego. Przykład konieczności budowy inwestycji jaką jest spalarnia odpadów, wymagającej akceptacji społecznej jest szczególną determinantą przytoczonego powyżej wniosku numer 1 i wniosku numer 2.
13
Content available Edukacja ekologiczna w Gminie Miejskiej Giżycko
63%
EN
The article comprehends the analysis of such problems as bringing up to love, moral bringing up of man, the importance of spiritual progress of man, forming to considering the responsibility for nature. Those problems are considered in the context of the importance of the social and natural environment.
PL
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa od 1989 r. Jest kluczową instytucją w systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce, zarządzającą środkami finansowymi przeznaczonymi na przedsięwzięcia proekologiczne. Jest ważnym partnerem inwestorów, funduszy ekologicznych oraz krajowych i zagranicznych instytucji działających na rzecz poprawy stanu środowiska.
PL
Czy człowiek zastanawia się, ile niepotrzebnego sprzętu zalega w jego szafie lub na strychu? Często kupuje nowe urządzenia, a stare odkłada gdzieś z myślą, że mogą się jeszcze przydać. I tak kolejnych egzemplarzy przybywa, a wysłużone tkwią nieużywane w szafach. Potem w ferworze porządków trafiają zwykle do pojemników na odpady komunalne.
PL
O niecodziennej formie wykorzystania surowców wtórnych, czyli budowie z patyczków po lodach łodzi wikingów, na łamach „Recyklingu” wspomnieliśmy ponad rok temu. Jednak jak przebiegała akcja zbiórki budulca? Czy konstrukcja wytrzymała atlantycką próbę? Jak potoczyły się jej dalsze losy? Oto zaledwie kilka pytań, które nasuwają się w związku z tym nietypowym pomysłem.
PL
Warto czasami zanurkować w śmietniku, aby zobaczyć, co tam jest wyrzucane każdego dnia. Właśnie taki motyw kierował Fundacją Nasza Ziemia, która pod koniec sierpnia br. zorganizowała happening w Warszawie vis-a-vis siedziby straży miejskiej pt. „Nurkowanie w śmietniku”.
first rewind previous Strona / 103 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.