Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 698

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wages
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest zdiagnozowanie zastosowań controllingu w wybranych zagadnieniach płacowych (przede wszystkim w polityce płac i w planowaniu płac). (fragment tekstu)
EN
The wage policy and its planning should create the conditions to attract and keep the best candidates for employees in a company and to motivate them so that it will profit the company by using the wage policy. The strategy outstrips not only the structure but all the other systems used in management: staff, wage, planning and controlling as well as IT systems. The wage policy should result from the wage strategy and it should support its implementation according to the change in objectives and a company activity. (original abstract)
XX
Przyszłość stawia przed pracodawcami duże wyzwanie. Jak pokierować polityką wynagrodzeń w warunkach aktualnej sytuacji na rynku pracy, mając na uwadze, że w najbliższych latach mogą pojawić się problemy gospodarcze? (fragment tekstu)
EN
The Irish 'Social Partnership' is the way that corporatist accommodates the trade unions, farmers, community and voluntary sector of organisations. It was the foundation for a period of rapid growth, so-called 'Celtic Tiger', but now most of us have little doubt that social partnership has been a key factor in the economic success of the Republic of Ireland. This simple 'tripartite' model became a platform for negotiations between groups of various interests and aspirations. Now 'Social Partnership' is open to criticism on ground of effectiveness but it would be a mistake to renounce to it. The important question is how democracy may be deepened within social partnership and other similar model as a potential successor. What has developed may contribute to the theorising of 'Social Partnership' as a new form of 'multi-level' and 'flexible' governance and is considered as an instrument of direct participatory democracy. Social Partnership became an important process in Europe since the 1990's and each country had surprisingly different experiences. This paper examines the origins and significance of the social dialogue in relation to a financial, fiscal and social crisis and also a distrust of legitimacy for the political elite in Ireland. (original abstract)
XX
Modele integracji różnych prędkości były i wciąż są adaptowane w praktyce, zwłaszcza w stosunku do nowych członków Unii Europejskiej. Celem badań jest ocena zbieżności realnej krajów członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską w warunkach integracji różnych prędkości. Jako mierniki zbieżności realnej wykorzystano dwa wskaźniki: PKB na mieszkańca i średnią płacę brutto. W przypadku obu mierników wystąpiła konwergencja absolutna typu beta. Została więc potwierdzona teoria integracji: na wspólnym rynku działają procesy dążące do wyrównywania płac. Proces zbieżności płac zachodzi w wolniejszym tempie niż zbieżność PKB. We wszystkich krajach Europy Środkowo- -Wschodniej PKB per capita wyrażony jako procent średniej UE osiąga wyższe wielkości niż średnie płace wyrażone jako procent średniej UE(abstrakt oryginalny)
EN
Multi-speed models of integration have been and are being adapted in practice, especially in relation to new members of the European Union. The aim of the study is to assess the real convergence of the member states of Central and Eastern Europe with the European Union in the conditions of multi-speed integration. Two ratios were used: GDP per capita and average annual gross earning. Absolute beta convergence occurred for both measures. The process of wage convergence was observed and the theory of the common market was confirmed. The process of wage convergence occurs at a slower rate than the convergence of GDP. In all CEE countries, GDP per capita expressed as a percent of EU average is higher than the average wages expressed as a percent of EU average(original abstract)
XX
Wyjaśniono zasady stosowania ustawowej płacy minimalnej w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Przedstawiono poziom i częstotliwość występowania ustawowej płacy minimalnej.
EN
The principles of applying statutory minimal wages in the European Union countries and in Poland are explained. The level and frequency of implementing statutory minimal wages are presented.(MN)
XX
"The show must go on" - tak, odwołując się do tytułu popularnej niegdyś piosenki zespołu Queen, w największym skrócie można podsumować komentarze dotyczące ostatniego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Dotyczy to zwłaszcza kontrowersji związanych z firmowanym przez Klausa Schwabego, inicjatora tego powtarzanego od blisko półwiecza przedsięwzięcia, opracowaniem pn. The Global Competitiveness Report 2019. Trzon tego opracowania to Global Competitiveness Index 4.0, który ma stanowić "(...) nowy ekonomiczny kompas (...) mający pozwolić na oszacowanie postępu mierzonego czynnikami determinującymi produktywność (...)" (s. V). Na ten indeks składa się dwanaście dość typowych zmiennych, takich m.in. jak: instytucje gospodarcze, stan rynku pracy, innowacyjny potencjał gospodarki, zdrowie i kwalifikacje pracowników etc. Ważniejsze aniżeli ich pełna charakterystyka wydaje się - przynajmniej w tym miejscu - wskazanie na jedną z głównych konkluzji płynących z dość skomplikowanych i zawsze spornych pomiarów, tj. teza, według której "(...) w dziesięć lat po kryzysie i wpompowaniu przez banki centralne blisko 10 trylionów dolarów w globalną gospodarkę inwestycje sprzyjające wzrostowi produktywności, takie jak inwestycje infrastrukturalne czy inwestycje w badania i rozwój oraz w kompetencje pracowników, pozostają ciągle suboptymalne (...)". (fragment tekstu)
XX
Płace stanowią nie tylko podstawowy składnik kosztów pracy, ale od nich uzależnione są inne pozycje kosztów, jak składki ubezpieczeniowe, odpis na fundusze socjalne, na rzecz bezrobocia i inne. Wzrost płac generuje więc wzrost wszystkich pochodnych od niej składników kosztów pracy. Stąd wynika duża rola planowania płac, które to działanie jest związane z polityką płac. Autorka omawia czynniki mające wpływ na planowanie płac oraz formuły mające zastosowanie do planowania.
EN
The study provides the results of an estimation of the average wage function. The estimation was carried out by means of the instrumental variables method which accepts as instruments the exogenic variables occurring in the model and a sequence corresponding to theoretical values for the variable p, taken from the delay distribution model for P= 1 and S=4 and alternatively, P= 2 and S=4. All estimations have proper symbols, are statistically essential, and their absolute values come from permissible variabilility intervals. The obtained results throw a new light on the functioning of inflation processes in Poland during the transformation period. They prove that expected price changes have an basic impact on shaping average wages in the enterprise sector. This finding is a confirmation of a universally held opinion about the role of expectation in the acceleration of the inflation. (original abstract)
EN
Migration flows within Europe intensified after the EU enlargement that enabled easier procedures for finding a job in another country. Among the various effects that migration can have on emigrant and immigrant economies, this paper aims to focus on and quantify the impact of migration flows on income levels in both groups of countries. The research covers the period of 2006-2019 and applies dynamic panel data analysis, the results of which highlight that the number of emigrants has a statistically significant impact on earnings in immigrant countries, while the number of immigrants has no significant effects. On the other hand, migration variables do not indicate a statistically significant impact on the earnings of any household type in the group of emigrant countries, whereas macroeconomic variables have a strong impact. (original abstract)
XX
Przedstawiono wyniki z badań wynagrodzeń w roku 2001 na terenie Polski (region warszawski, poznański, gdański i dolnośląski) przeprowadzonych przez firmę doradczą William M. Mercer. Przedstawione zestawienie dotyczy trzech poziomów stanowisk: średniego poziomu kierowniczego, specjalistycznego oraz produkcyjno-wykonawczego. Z porównania poszczególnych regionów wynika znaczna różnica pomiędzy rynkiem warszawskim i resztą analizowanych regionów, bez względu na poziom stanowiska.
XX
Druga część raportu z badań firmy William M. Mercer dotycząca wynagrodzeń w 2001 roku na rynkach regionalnych: warszawskim, wielkopolskim i dolnośląskim - z uwzględnieniem informacji o świadczeniach dodatkowych. Pierwszą część raportu publikowano w "Personel i Zarządzanie" 2001/24.
XX
Wiele firm poszukuje sposobów na zatrzymanie wysokiej klasy specjalistów oraz sprawdzonej kadry menedżerskiej. Jednym z pomysłów są wynagrodzenia odroczone. Czy jest to pomysł dobry? Autor stara się przybliżyć wady i zalety takiego instrumentu płacowego.
XX
Artykuł porusza następujące zagadnienia: pakietowe systemy wynagrodzeń - istota, cele, warunki skuteczności; struktura i zróżnicowanie pakietów wynagrodzeń.
XX
Aby skutecznie zrealizować cele zarządzania zasobami pracy, należy dokładnie rozpoznać elementy składowe kosztów pracy, których najistotniejsze elementy to: inercja, substytucyjność i komplementarność, sumowalność i multiplikatywność, przerzucalność, "bryłowatość", konflikt kosztów w długim i krótkim okresie.
XX
Autorka omawia takie zagadnienia, jak: wielkość funduszu płac, przeznaczenie środków z funduszu, zasady i kryteria podziału środków, kształtowanie poziomu płac indywidualnych.
XX
Charakterystyka obecnego systemu wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa PKP, ocena systemu wynagrodzeń w opinii kadry kierowniczej kolei.
XX
Celem artykułu jest analiza płac z punktu widzenia inflacji i restrukturyzacji gospodarki oraz identyfikacja obszarów zagrożeń i szans w przekroju sfer, sektorów, gałęzi i przestrzennym.
XX
Liderem pod względem wysokości uposażeń na wszystkich szczeblach hierarchii firmy jest branża farmaceutyczna. Poziom uposażeń w stolicy jest najwyższy w Polsce. Artykuł publikuje wyniki badań uposażeń w różnych firmach.
XX
Próba odpowiedzi na pytanie jak procesy transformacji gospodarczej w naszym kraju wpłynęły na poziom i strukturę dochodów społeczeństwa oraz ich rozdysponowanie.
XX
Wyjaśniono pojęcia: wynagrodzenie i godziwe wynagrodzenie. Omówiono składniki wynagrodzeń i ich funkcje. Przedstawiono problematykę związaną z kontraktem menedżerskim i zarządzaniem na podstawie kontraktu.
EN
Concepts such as remuneration and prudent remuneration have been explained. Remuneration elements and its function have been discussed. Subjects related to manager's contract and management based on contract has been also presented.(AŁ)
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.