Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
RU
Цитогенетическим исследованиям подвергли 19 особей. Культуры лимфоцитов провели, применяя метод Мурхида. Анализ хромосом отдельный особей показали у: 10 особей (73,7%) женский кариотип 38, XX; у 2 свиней (10,5%) мужской кариотип 38,ХУ, а 3 интерсекса (15,8%) характеризовались кариотипом в форме химеризма 38,ХУ/38,ХХ.
EN
Cytogenic studies have been performed on 19 animals. The culture of lymphocytes was obtained by the method of Moorhead. The analysis of chromosomes of individuals revealed in 14 (73.7%) of animals female karyotype 38,XX, in two (10.5%) of pigs male karotype 38,XY, and three (15.8%) intersexes characterized karyotype in the form of chimerism 38, XY/38,XX.
19
Content available Stan badań cytogenetycznych u bydła w Polsce
38%
EN
In the years 1979-84, cytogenetic investigations were carried out on 1703 animals, sp. Bos taurus of different breeds. In 1505 young and adult bulls two cases of 61,XXY syndrome, 22 caces of 60,XX/60,XY chimerism carriers and 3 centric fusions 1/29 have been found. In cows and heifers with fertility disturbances, 37 cases of XX/XY chimerism have been observed. In one cow the pericentric inversion of X chromosome has been found. A case of true hermaphroditism with 60,XY karyotype, and male pseudohermaphroditism in an animal with polyorchism have been diagnosed. A necessity of introducing cytogenetic examination in selection of animals for bredding purpose is postulated.
RU
В 1978-1984 годах проведено цитогенетические исследования 1703 животных вида Bos taurus, различных пород. Среди 1505 бычков диагностировано два случая синдрома 61,ХХУ. 22 особей с химеризмом 60,ХХ/60/,ХУ и три случая центрических слияний 1/29. У коров и яловок с нарушениями плодовитости определено 37 случаев химеризма ХХ/ХУ. У одной коровы была замечена перицентрическая инверсия Х-хромосома. Замечен случай настоящего гермафродитизма с кариотипом 60,ХУ а также мужского псевдогермафродитизма у особи с полиорхией. Считается целесообразным введение цитогенетических исследований при селекции скота.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.