Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  the Cross
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Klement Alexandrijský o smyslu utrpení věřícího
100%
EN
In his Stromata (book IV, chapter 12) Clement of Alexandria touches briefly on the theme of the value of suffering, only to break off abruptly in the middle of a promising comment, noting that although much more needs to be said, this must be left to be continued later "at the appropriate time". The theme was never dealt with by Clement systematically, however. Based on individual ideas in Stromata, Paedagogus, Protrepticus, Quis dives salvetur and the surviving fragments of the Hypotyposes, the paper depicts Clement’s thoughts concerning suffering as a consequence of a Christian’s sin, about the suffering of an innocent person and spiritual struggle and about the cross and vicarious suffering. The statements contained in the post­-stromatic material (the so-called Stromata VIII, Excerpts from Theodotus and Eclogae propheticae), which is the collection of Clement’s preparatory notes and excerpts from various sources, are not considered in this article.
2
Content available Misterium Paschy Chrystusa
100%
PL
Misterium Paschy to tajemnica, której źródłem jest celebracja dwóch zasadniczych faktów w historii: Śmierci Jezusa Chrystusa na Krzyżu i Jego chwalebnego Zmartwychwstania. Poprzez ukazanie historycznej drogi rozwoju paschy nowotestamentowej: poczynając od paschy żydowskiej (starotestamentowej), następnie judeochrześcijańskiej czasów apostolskich, do dzisiejszej znanej w chrześcijaństwie prawosławnym, dostrzega się wzajemne powiązania i wpływ tych wydarzeń na obecną tradycję paschalną chrześcijaństwa wschodniego. Ewolucja święta Paschy i Wielkiego Postu odbywała się w ścisłym powiązaniu z Eucharystią, która stanowi najważniejszy moment celebracji świadomości paschalnej wiernych.
EN
The Mystery of the Christ’s Passover is a mystery, the source of which is the celebration of two essential facts in history: the Death of Jesus Christ on the Cross and his glorious Resurrection. By presenting the historical path of development of the Passover of the New Testament: from the Jewish Passover (of the Old Testament), then the Judeo-Christian apostolic times, to today's well-known in Orthodox Christianity recognizes the interrelationships and the impact of these events on the current Passover tradition of Eastern Christianity. Evolution of the Passover and Lent was made in close connection with the Eucharist, which is the most important moment of the celebration of the Paschal consciousness of the faithful.
EN
This article reveals the rich symbols and theology of the altar present in the most important prayers which compose the new Rite of Dedication of an Altar. Three of them, which are connected with the Rite very closely are the subjects of the analysis which has been done. These are: the Prayer of the Dedication of Water, the Litany of the Saints and the Prayer of Dedication of an Altar. Christ’s sacrifi ce on the Cross, made present in a bloodless way on the altar, purifi es the believers from their sins, and revives in them the purity of God’s children. The altar constitutes a place where the Church dwelling in heaven and the pilgrim Church on earth meet in a real way.Most of the theological content is present in the solemn Prayer of Dedication of the altar. First of all, it presents the altar as a table of sacrifi ce and of the eucharistic banquet. The altar is a place around which the community of believers gather to be nourished by the Body of Christ. In the altar we should see the table of the eschatological banquet prepared by the Saviour in eternity for the believers who fulfi ll his commandment of love on earth. The theology of the prayers shows very clearly that a dedicated altar is the most important structure and focal point of each church.
PL
Artykuł ukazuje bogatą symbolikę i teologię ołtarza obecną w najważniejszych modlitwach wchodzących w skład nowych Obrzędów poświęcenia nowego ołtarza. Analizie poddano trzy modlitwy ściśle związane z obrzędami poświęcenia ołtarza: modlitwę poświęcenia wody, litanię do świętych oraz modlitwę poświęcającą ołtarz. Ofi ara Chrystusa złożona na Krzyżu i uobecniana w bezkrwawy sposób na ołtarzu oczyszcza wiernych z grzechów i odnawia w nich czystość dzieci Bożych. Ołtarz stanowi także miejsce realnego spotkania Kościoła zbawionych z Kościołem pielgrzymującym. Najwięcej treści teologicznych jest obecnych w uroczystej modlitwie poświęcenia ołtarza. Przedstawia go przede wszystkim jako stół ofi ary i stół uczty eucharystycznej. Ołtarz jest miejscem, wokół którego gromadzi się wspólnota wierzących, aby karmić się Ciałem Chrystusa. W ołtarzu należy także widzieć eschatologiczny stół uczty, zastawiony przez Zbawiciela w wieczności dla wiernych wypełniających przykazania miłości. Teologia modlitw jednoznacznie pokazuje, że poświęcony ołtarz stanowi najważniejszy element wyposażenia każdego kościoła.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.