Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 360

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tulipany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
W celu przyspieszenia reprodukcji tulipana (Tulipa gesneriana L.) prowa­dzono badania nad możliwością mikrorozmnażania z tkanek zalążni, na drodze somatycznej embriogenezy. Materiał wyjściowy stanowiły fragmenty zalążni izolo­wane z cebul chłodzonych i nie chłodzonych dwóch odmian Apeldoorn' i 'Red Matador'. Eksplantaty wykładano na pożywki zawierające różne proporcje zawar­tości Picloramu i BAP. Formowanie kalusa zachodziło na wszystkich pożywkach lecz kalus embriogeniczny był indukowany tylko na podłożach zawierających pro­porcjonalnie wyższe stężenie auksyny do cytokininy. Przebieg somatycznej embriogenezy był najkorzystniejszy u eksplantatów izolowanych z chłodzonych cebul tulipana, a jego wydajność zależała od genotypu. Odmiana Apeldoorn' dawała wyższą średnią liczbę zarodków (16,7) w porównaniu do 'Red Matador' (9,7). Badania stopnia ploidalności roślin, uzyskanych w wyniku konwersji z zarodków somatycznych, nie wykazały w testowanych próbach obecności haploidów ani osobników o zwiększonej liczbie chromosomów. Stwierdzono, że propo­nowana metoda mikrorozmnażania tulipanów z tkanek ścianek zalążni charakte­ryzuje się wyższym współczynnikiem rozmnażania niż dotychczas znane metody.
PL
The object of this study was the possibility to improve the multiplication rate of micropropagated tulips (Tulipa gesneriana L.). Ovary explants were iso­lated from chilled (12 weeks) and unchilled bulbs of Apeldoorn' and 'Red Mata­dor' cultivars and exposed to various concentrations of of Picloram and BAP Plants were generated through somatic embryogenesis by an intermediatery callus phase. Callus formation was observed on all medium types but the embryogenic callus was formed only on the media containing more Picloram than BAP. High frequency of embryos' induction took place in the explants iso­lated from chilled bulbs. Efficiency of embryogenesis depended on the genotype. 'Apeldoorn' cv. produced more somatic embryos then the 'Red Matador' cv. (16.7 and 9.7 embryos per one explant, respectively). Cytological analysis did not reveal any changes in chromosome number of regenerated explants.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.