Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 381

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fasola
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
Legumes are a rich source of various nutrients. In the Polish culture, one of the varieties of beans has a special significance. Due to the appearance of seeds – on the bright seeds there are dark red spots in the shape of the Piast eagle – at the times of annexation, it was recognised as a symbol of patriotism. Cultivation was therefore banned then by the authority. Today, this bean variety was entered on the list of traditional products in Poland. Bean in Poland is one of the twelve Christmas Eve dishes. Health benefits of legumes have been known since the ancient times in many countries. Anticancer properties are due to the presence of enzymes which affect the division, differentiation, and apoptosis cells in the body. Rich in phytoestrogens, especially isoflavones, they protect women against the development of hormone-dependent cancers and reduce the symptoms associated with menopause. Rich in fibre, they regulate the motility of the gastrointestinal tract and have prebiotic properties. They also reduce insulin resistance in type 2 diabetes. By influencing the expression of genes involved in β-oxidative fats and gluconeogenesis, lipogenesis, they reduce triglyceride levels, LDL cholesterol and increase the levels of HDL cholesterol. Moreover, they help to maintain a normal body weight and reduce high blood pressure. It is therefore recommended particularly for people suffering from the metabolic syndrome or predisposed to its occurrence. It is advised to increase the content of legumes in our diet because of the health benefits and taste.
PL
Rośliny strączkowe stanowią bogate źródło różnych substancji odżywczych niezbędnych dla organizmu ludzkiego. W kulturze polskiej jedna z odmian fasoli ma znaczenie szczególne – w okresie zaborów traktowano ją jako symbol patriotyzmu, na jasnych nasionach znajdują się bowiem ciemnoczerwone plamki w kształcie orła piastowskiego. Uprawa była zakazana przez ówczesne władze, dziś natomiast ta odmiana fasoli figuruje na polskiej liście produktów tradycyjnych. Fasola jest również jedną z 12 potraw wigilijnych. W wielu krajach właściwości prozdrowotne roślin strączkowych są znane już od czasów starożytnych. Rośliny te mają działanie przeciwnowotworowe – ze względu na zawartość proteaz, inhibitorów proteaz, lektyn i hemaglutynin, które wpływają na podziały, różnicowanie i apoptozę komórek w organizmie. Bogate w fitoestrogeny, głównie izoflawony, rośliny strączkowe chronią kobiety przed rozwojem nowotworów hormonozależnych oraz zmniejszają dolegliwości związane z menopauzą. Za sprawą dużej zawartości błonnika regulują perystaltykę jelit i mają właściwości prebiotyczne. Zmniejszają insulinooporność w cukrzycy typu 2. Wpływając na ekspresję genów odpowiedzialnych za β-oksydazę tłuszczów, lipogenezę i glukoneogenezę, obniżają poziom triglicerydów i cholesterolu LDL oraz podnoszą poziom cholesterolu HDL. Dzięki wysokiej zawartości kwasu foliowego pozwalają obniżyć ciśnienie tętnicze. Ułatwiają także utrzymanie prawidłowej masy ciała – powodują szybkie uczucie sytości. Wskazane są więc szczególnie dla osób cierpiących na zespół metaboliczny lub predysponowanych do jego wystąpienia. Zaleca się zwiększenie zawartości roślin strączkowych w diecie ze względu na ich właściwości prozdrowotne i walory smakowe.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące określenia wpływu niektórych cech charakteryzujących łany różnych odmian fasoli szparagowej oraz prędkości obrotowej bębnów zrywających strąki na jakość pracy kombajnu jednorzędowego Magda.
EN
Experiments were carried out to determine the functional quality of "Magda" single-row harvester as affected by following factors: - selected morphological traits characteristic to haricot bean plants of 4 various cultivars, - spacing of plants in a row, - rotational speed of pods stripping drums. Analysed statistically results showed that the losses of pods left by harvester on the ground significantly depended on the height of first pods location on the plants only. Losses of pods left on the plants (unstripped) were significantly affected either, by plant height, height of first pods location and plant spacing in a row. Rotational speed of harvesting drums affected significantly the contents of broken and untorn pods in harvested material.
EN
The present work aims at determining bean seed resistance to mechanical resistance to mechanical damage in relation to moisture content. Another studied aspect was whether repeated wetting and drying of the plant mass as well as dessication could change resistance features of this plant. Two experimental stands were constructed, i.e. for static and for dynamic loading of bean seeds. Studies were conducted on three bean varieties that differed considerably in seed size.
PL
Jednym z istotnych czynników wpływającym na odporność nasion na uszkodzenia mechaniczne jest wilgotność. Znajomość optymalnego przedziału wilgotności nasion, przy którym wykazują one maksymalną wytrzymałość jest decydująca przy wyznaczaniu terminu omłotu tej rośliny. Oprócz określania wpływu wilgotności nasion na ich wytrzymałość badano czy w wyniku kilkukrotnego nawilżania i przesuszania masy roślinnej oraz czy przez stosowanie zabiegu dysykacji dochodzi do istotnych zmian wytrzymałościowych nasion. W celu realizacji badań wykonano dwa stanowiska badawcze tj. do pomiarów obciążeń statycznych i dynamicznych nasion. Badania przeprowadzono na 3 odmianach fasoli, które zasadniczo różniły się wielkością nasion.
11
Content available remote Wpływ działania biostymulatora zawierającego aminokwasy na plon fasoli zwykłej
75%
PL
Dokonano oceny działania wybranych nawozów płynnych zaliczanych do grupy biostymulatorów zawierających aminokwasy. Przedstawiono wyniki badań efektywności nawożenia biostymulatorem Terra Sorb Complex fasoli zwykłej odmiany Aura i Toska. Dokonano porównania zawartości białka i popiołu w obu odmianach w zależności od formy i stężenia aplikowanego biostymulatora. Stwierdzono, że nawożenie Terra Sorb Complex korzystnie wpływa na plonowanie fasoli zwykłej i determinuje zawartość białka i popiołu w badanych odmianach fasoli.
EN
A com. amino acids-contg. biostimulator was applied on leaves of 2 common bean varieties in field exps. to study its effects on seed, mass and pod nos. The seeds were analyzed for protein, moisture and ash contents. Use of the biostimulator resulted in increasing the seed no. and mass as well as the protein content in the seeds.
18
75%
PL
Stwierdzono, że uszkadzanie nasion fasoli w procesie omłotu uwarunkowane jest właściwościami młóconych nasienników oraz cechami konstrukcyjnymi zespołu młócącego. Przy czym niezależnie od odmiany młóconych nasienników najniższym poziomem uszkodzeń w procesie omłotu charakteryzowały się zespoły "wycierające" z elementami roboczymi pokrytymi gumą.
EN
The studies were performed to determine bean seeds damage during threshing by classic and model threshing units.The analysis of the results obtained showed that bean seeds damage during threshing by model threshing units was many-fold lower than during threshing with classic threshing unit of the combine-harvester Z 040. The range and type of seed losses during threshing were differentiated by the construction of working elements of threshing unit and by varietal traits of bean.From among the studied model threshing mechanisms, the most favourable, especially for French bean varieties, could be the rubbing mechanism, in which seed separation consists in rubbing the seeds between the rubber toothed belt and the immovable concave of the thresher. This unit has wide control range of working parameters in comparison to other mechanisms tested. It allows us to adjust the tested unit individually according to the requirements of a given plant.
PL
W pracy określono zawartość tri-, tetra-, penta- i heksafosforanów inozytolu w suchych nasionach pięciu odmian fasoli (Phaseolus vulgaris L.) oraz wpływ parametrów ekstruzji na zawartość tych składników. Suche nasiona fasoli nie zawierały IP3, natomiast dominującą formą był heksafosforan. Ekstruzja spowodowała hydrolizę IP6 i wzrost zawartości pozostałych fosforanów. Najmniejszy wzrost zawartości IP3, IP4 i IP5 i najmniejsze straty IP6 stwierdzono w ekstrudatach uzyskanych przy wilgotności początkowej surowca 20% i temperaturze 120ºC, a największy wzrost zawartości IP3, IP4 i IP5 i największe straty IP6 – przy wilgotności 14% i temperaturze 180ºC.
EN
In the paper, the content of inositol tris-, tetrakis-, pentakis-, and hexakisphosphate in dry seeds of five bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars was determined, and the effect of extrusion parameters on the content of those compounds was defined. IP3 was not detected in dry bean seeds yet IP6 was a dominant form in them. The extrusion process caused IP6 to hydrolyze and the other phosphates to increase in their amounts. The lowest increase in the contents of IP3, IP4, and IP5 and the lowest losses in the IP6 content were found in the extrudates produced at an initial humidity of the raw material amounting to 20% and at a temperature of 120ºC, and the highest losses in the IP6 content - at 14% of humidity, and at a temperature of 180ºC.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.