Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 300

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wartosc biologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Projekt Ocena wartości biologicznej lasów jest inicjatywą, której celem stało się opracowanie mapy przestrzennego rozkładu obszarów leśnych o potencjalnie wysokiej wartości przyrodniczej w skali całej Polski. Na podstawie zestawu 13 kryteriów dokonano waloryzacji kompleksów leśnych 17 regionalnych dyrekcji LP. Wyniki przedstawiono w postaci zgeneralizowanej mapy rozmieszczenia cennych przyrodniczo drzewostanów. Wstępna analiza danych wykazała, iż największym udziałem drzewostanów spełniających przynajmniej 1 kryterium wartości przyrodniczej cechują się obszary leśne na południu Polski, natomiast Polska Północno-Wschodnia wyróżnia się największą różnorodnością cennych przyrodniczo lasów, wyrażoną przez liczbę powierzchni spełniających więcej niż 1 kryterium wartości przyrodniczej. Najwięcej drzewostanów cennych przyrodniczo zidentyfikowano na siedliskach lasów i lasów mieszanych. Informacje uzyskane w trakcie realizacji projektu mogą posłużyć jako praktyczne narzędzie do realizacji zadań ochronnych w Lasach Państwowych.
EN
The aim of High Conservation Value Forest (HCVF) Mapping project is to investigate the spatial distribution of potentially valuable forests. The analysis used 13 different criteria of high conservation value. Results were shown as a generalized map of HCVF distribution. The preliminary results indicate that the highest amount of HCVFs fulfilling at least one criterion can be found in the south of Poland. HCVFs in north-eastern Poland are mostly diversed, as indicated by the highest number of plots fulifilling more than one criterion. The majority of HCVFs represent deciduous forests. Results of the above projects can be used as a practical tool for forest conservation in State Forests.
EN
Field experiments were carried out in the years 1986-1989 at Brody Experimental Station to determine an influence of some growth regulators - Cultar, Baronet 70 WG and Alar 85 on tetraploid red clover seed yield. The results indicated and confirmed the superior influence of weather conditions on seeds yield. Cultar and Baronet applying was considerably less effective than Alar. Different positive biological mode of action of Alar was also found in this research as well as its favorable effect on yield structure parameters, germination, and seed vigor.
PL
W doświadczeniu badano wpływ czterech typów podłoży na wartość biologiczną pomidora szklarniowego uprawianego z zastosowaniem fertygacji. Rozsadę pomidora odmiany Recento F₁ sadzono 15 III w maty wełny mineralnej, wełny szklanej, włókna kokosowego oraz skrzynki wypełnione 10 dm³ piasku rzecznego gruboziarnistego. Rośliny nawadniano i nawożono jednakową ilością pożywki niezależnie od podłoża. Pomidory uprawiano w cyklu przedłużonym, zbiór owoców przeprowadzano od 20 V do 20 X. W trakcie owocowania pobierano próbki owoców z 2 ,7 i 11 grona w celu określenia w nich zawartości suchej masy, witaminy C, cukrów prostych i redukujących oraz makroskładników N-NO₃, P, K, Ca i Mg. Najniższą zawartość suchej masy, cukrów prostych i ogółem posiadały owoce z uprawy w wełnie mineralnej, zaś najwyższą, szczególnie przy zbiorze pomidorów z 7 i 11 grona odnotowano u roślin rosnących w piasku i włóknie szklanym. Nie stwierdzono wyraźnego zróżnicowania w zawartości makroskładników w częściach jadalnych pomidora rosnącego w badanych podłożach.
EN
The effect of substrate type on biological value of fruit of tomato produced with fertigation was estimated. Tomato cv. Recento F₁ was planted on 15 March in rock wool, glass wool, coconut fibre and sand. The same amounts of nutrient solution were applied to plants independently of the type of substrate. Fruits were harvested 20. 05. to 20. 10. During the harvest samples of fruit from 2, 7, 11 clusters were collected for evaluation of the content of dry matter, vitamin C, total and reducing sugars as well as NO₃-N, P, K, Ca and Mg. The fruits of plants cultivated on rock wool had the lowest content of dry matter, total and reducing sugars while the highest ones were those grown on sand and glass wool, especially if harvested from 7 or 11 clusters. Substrate type did not affect the concentration of macronutrients in tomato fruits.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.