Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1559

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dobrostan zwierzat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
EN
Animals have accompanied the man for a long time. Some were worshipped, some aroused fear for their strength. Animals used by the man: domestic, domesticated and farm animals were a separate group. The approach to animals testifies to our culture and sensitivity. The legal status of animals in Poland is regulated by the Animal Protection Act of August 1997. The development of intensive cattle breeding and related living conditions can expose animals to stimuli to which animals are not resistant, while animals can be deprived of stimuli determining their inborn behavioural patters. Currently, animal welfare - the balance between the animal organism and the environment in which it lives - is increasingly dealt with. The authors focus on it.
PL
Zwierzęta od dawna towarzyszą człowiekowi. Niektóre były czczone, innych się bano ze względu na ich siłę. Odrębną grupę stanowiły zawsze zwierzęta użytkowe - domowe, udomowione i gospodarskie. Stosunek ludzi do zwierząt świadczy o naszej kulturze i wrażliwości. Pod względem prawnym zaś sytuację zwierząt w Polsce określa Ustawa o ochronie zwierząt z sierpnia 1997 r. Rozwój intensywnej hodowli i związane z tym specyficzne warunki utrzymania mogą wywoływać u zwierząt różnorodne bodźce, na które nie są odporne, a równocześnie są pozbawione tych, które warunkują ich wrodzone zachowania. Obecnie zwraca się coraz większą uwagę na stan równowagi między organizmem zwierzęcia a środowiskiem, w którym ono przebywa - zwany dobrostanem. O tym właśnie piszą autorki.
4
Content available Znaczenie etologii w naukach o dobrostanie zwierząt
100%
PL
Poznanie behawioru gatunku umożliwia zapewnienie dobrostanu zwierząt w warunkach hodowlanych, znając bowiem wzorzec bahawioralny jesteśmy w stanie zagwarantować pokrycie przynajmniej minimum potrzeb życiowych. Obserwacja zachowania zwierząt hodowlanych jest pierwszym elementem w ocenie ich komfortu zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Dąży się przede wszystkim do tego, by zmaksymalizować produkcję przy jednoczesnym zachowaniu dobrostanu zwierząt. Często jednak jest to trudne i ekonomia kłóci się z komfortem i potrzebami zwierząt. Skupiając się na czynnikach składowych owego „poznania” behawioru należałoby wymienić przede wszystkim naukę zajmującą się badaniem behawioru, czyli etologię, ale także zoosemiotykę i nauki kognitywne – popierające występowanie konkretnych zachowań aspektami biologiczno-fizjologicznymi.
EN
Knowledge of the behaviour of a species makes it possible to ensure the well-being of animals raised in farm conditions, because when we know the behavioural standard we can guarantee that at least the animals’ minimum needs will be met. Observation of animal behaviour is the first element in assessing their physical and psychological comfort. The main objective is to maximize production while at the same time maintaining animal welfare. However, this is often difficult and economic considerations come into conflict with the comfort and needs of the animals. The elements of knowledge of behaviour, in addition to ethology, i.e. the science dealing with animal behaviour, also include zoosemiotics and cognitive science, which explain of the occurrence of specific behaviours in terms of biology and physiology.
EN
General information concerning the activity of the World Organisation for Animal Health OIE was presented. Following this the working program in relation to food safety of animal origin as seen in the OIE was characterized. In connection with this topic a special group was established called the OIE Working Group on Animal Production Food Safety. The role of this group is to coordinate OIE activities concerning animal production food safety and to advise OIE on issues in this area. Acknowledging the importance of animal welfare on the farm and during transportation and the humane approach to killing food animals in the slaughterhouse, an additional group was established and called OIE Animal Welfare Working Group. A definition of animal welfare related to the OIE strategy was formulated. The relationship was stressed between the welfare of animals during the whole production procedure on the farm and the quality of food of animal origin, which is connected with the activity of the OIE Working Group on Animal Production Food Safety. In order to support the activities of the two mentioned working groups the preparation of a OIE - FAO Guide to good farming practices for animal production food safety was announced.
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.